Biskupi biorą się za ekscesy LGBT. Naprawdę mocny tekst! - zdjęcie
29.08.19, 12:00

Biskupi biorą się za ekscesy LGBT. Naprawdę mocny tekst!

53

„Wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem i dezaprobatą wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących” – podkreślają biskupi w wydanym na Jasnej Górze „Stanowisku w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych”. 

W dokumencie przyjętym 27 sierpnia br., biskupi piszą o aspektach liturgicznych i prawnych aktów profanacji. Z zaniepokojeniem dowiadują się o kolejnych profanacjach symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte. Przypominają też: „Profanacja jako forma przemocy jest umyślnym odebraniem świętego charakteru rzeczy lub miejscu. Może się ona dokonać także ze złośliwym zamiarem znieważenia jakiejś świętości i staje się aktem zbezczeszczenia”. 

Dodają, że fundamentalnym błędem jest usprawiedliwianie np. ideologicznej zmiany aureoli ikony częstochowskiej na kolory środowisk LGBT. „Ponieważ aureola tej ikony oznacza świętość Bożą, do której jest także wezwany każdy człowiek. Świętość ta jest wyraźnie ukazana w Piśmie Świętym, w którym nie ma tolerancji dla grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, wpisanemu w sam program wspomnianych środowisk” – przypominają polscy biskupi.  

We wspomnianym dokumencie biskupi podkreślają, że artysta w sztuce sakralnej nie wyraża siebie, ale przymioty Boga. Podlega to ocenie Kościoła, a nie tylko samego artysty.

Biskupi stwierdzają także: „publiczne parodiowanie Mszy Świętej jest przejawem fundamentalnego braku kultury i poszanowania dla wrażliwości wiernych”. Zaznaczają, że wszystkie akty przemocy są zwykle motywowane nienawiścią i przejawiają się atakami słownymi lub fizycznymi wobec wiernych, księży i biskupów, a także profanacją symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte.

W przyjętym dokumencie Rada Biskupów Diecezjalnych podkreśla: „Wypełniając powierzone im nauczycielskie zadania Kościoła, biskupi polscy proszą katolików i ludzi dobrej woli, w tym szczególnie samorządowców, polityków, parlamentarzystów o podjęcie działań jednoznacznie potępiających przemoc motywowaną przynależnością wyznaniową oraz kroków prawnych lub innych, które skutecznie zapewnią realizowanie wolności religijnej i sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód nieść orędzie Chrystusa i wypełniać swoją misję”.

Polscy biskupi przypominają, że ataki na Kościół i jego wiernych są grzechami ciężkimi mocno obrażającymi Pana Boga. Na koniec dokumentu apelują: „Wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenia sprawców”. 

BP KEP

 

***

 

Publikujemy pełną treść dokumentu:

Stanowisko biskupów diecezjalnych w sprawie aktów przemocy motywowanych nienawiścią wobec Kościoła katolickiego i jego wiernych

  1. Aspekty liturgiczne

Jako pasterze Kościoła w Polsce z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o kolejnych profanacjach symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte. Profanacja jako forma przemocy jest umyślnym odebraniem świętego charakteru rzeczy lub miejscu. Może się ona dokonać także ze złośliwym zamiarem znieważenia jakiejś świętości i staje się aktem zbezczeszczenia. 

Wypełniając powierzone nam nauczycielskie zadanie w Kościele, przypominamy, że miejsca, obrzędy i obrazy święte, nawet w zakresie twórczości artystycznej nie są wyrazem tzw. wolności artystycznej, rozumianej jako zupełna dowolność twórcy w przedstawianiu i interpretowaniu znaków świętych zgodnie z własnym poczuciem estetyki lub subiektywną wyobraźnią artystyczną, która bywa także poruszana motywacją ideologiczną. Dlatego fundamentalnym błędem jest usprawiedliwianie np. ideologicznej zmiany aureoli ikony częstochowskiej na kolory środowisk LGBT, ponieważ aureola tej ikony oznacza świętość Bożą, do której jest także wezwany każdy człowiek. Świętość ta jest wyraźnie ukazana w Piśmie Świętym, w którym nie ma tolerancji dla grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu, wpisanemu w sam program wspomnianych środowisk. 

Fundamentalny błąd w interpretacji znaków religijnych i współczesnej sztuki sakralnej to przekonanie, że w twórczości religijnej mamy rzekomo wyrażać siebie. Jest dokładnie odwrotnie. Już w 1966 r. Konferencja Episkopatu Polski w „Instrukcji o ochronie zabytków i kierunkach rozwoju sztuki kościelnej” wskazała, że sztuka sakralna wyraża „misterium chrześcijaństwa”, a nie np. stan duszy człowieka. Przedmioty i miejsca święte nie są obiektem artystycznego wyrażania siebie, ale wiary Kościoła. Artysta nie ma w sztuce sakralnej wyrażać siebie, ale przymioty Boga, co zaś podlega ocenie Kościoła, a nie tylko samego artysty. Sobór Watykański podkreślił, że to Kościół jest arbitrem w ocenie, „które z dzieł artystów zgadzają się z wiarą, pobożnością i tradycyjnymi zasadami oraz nadają się do użytku sakralnego” (KL p. 122). Bo przecież dzieło to ma służyć modlitwie, a nie promocji żadnej ideologii tego świata, a na pewno nie sprzecznej z przykazaniami Bożymi. 

Podobnie publiczne parodiowanie Mszy Świętej jest przejawem fundamentalnego braku kultury i poszanowania dla wrażliwości wiernych. W ocenie pasterzy Kościoła polskiego takie akty pogardy dla rzeczywistości świętej oraz medialne ataki stosowane wobec religii katolickiej, stwarzają atmosferę nienawiści, w której dochodzi następnie do fizycznych aktów przemocy, jak niedawno odnotowane pobicia i zranienia losowo wybranych duchownych. 

Należy przypomnieć również, że zgodnie z Kan. 1376 Kodeksu Prawa Kanonicznego, „kto profanuje rzecz świętą, ruchomą czy nieruchomą, powinien być ukarany sprawiedliwą karą”. Natomiast za znieważenie Najświętszego Sakramentu dodatkowo zaciąga się karę ekskomuniki, z której może uwolnić jedynie Stolica Apostolska (Kan. 1367). Kara kościelna zaś nie ma na celu odwetu, ale nawrócenie grzesznika. Dlatego wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenie sprawców czynów przeciw Świętemu Kościołowi. 

Modlitwa przebłagalna może mieć charakter prywatny, ale może także odbywać się w formie nabożeństw ekspiacyjnych. Nabożeństwa takie są duchową praktyką, w której wierzący przepraszają Boga za grzechy cudzej bezbożności, a także w jakiś sposób pragną w dwójnasób otoczyć czcią znieważoną tajemnicę (Eucharystii, świętej ikony czy miejsca itp.). Zgodnie z obowiązującymi normami (Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów p. 1086) niektóre szczególnie ciężkie akty profanacji wymagają liturgicznego obrzędu przebłagalnego, zanim rzecz święta zostanie przywrócona do użytku świętego. Decyduje o tym opinia biskupa miejsca. 

Biskupi polscy zezwalają, aby taki obrzęd przeprowadzano z użyciem zatwierdzonych tekstów liturgicznych (czytania, oracje) zgodnie z wzorem podanym w Ceremoniale liturgicznej posługi biskupów (p. 1086-1117), stosując odpowiednie do okoliczności modyfikacje.

Wszystkim, którym bliska jest sprawa naprawienia wyrządzonych świętym tajemnicom Kościoła zniewag oraz sprawa pojednania i zaprowadzenia na nowo porządku w rozdartych nienawiścią sercach ludzi, biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.

  1. Aspekty prawne

Z zaniepokojeniem przyjmujemy informacje o kolejnych aktach przemocy wymierzonych w Kościół katolicki i jego wiernych. Działania te są zwykle motywowane nienawiścią i przejawiają się atakami słownymi lub fizycznymi wobec wiernych, księży i biskupów, a także profanacją symboli, miejsc i przedmiotów kultu religijnego, które dla katolików są święte.

Takie wrogie chrześcijaństwu działania powinny spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem i dezaprobatą wiernych, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, którzy cenią sobie wartości chrześcijańskie i dorobek cywilizacji europejskiej związany z wolnością religijną, godnością osoby ludzkiej i prawami osób wierzących.

Należy odnotować także to, że niejednokrotnie ataki te wyczerpują znamiona przestępstw m.in. zniesławienia, zniewagi, naruszenia nietykalności, przeszkadzania aktom religijnym, obrazy uczuć religijnych, czy nawoływania do nienawiści na tle wyznaniowym. Jednym ze środków prewencyjnych lub reakcyjnych wobec tych działań wymierzonych w Kościół i katolików jest korzystanie z dostępnych środków ochrony prawnej, w tym zawiadamianie o takich sytuacjach organów ścigania.

Wypełniając powierzone im nauczycielskie zadania Kościoła, biskupi polscy proszą katolików i ludzi dobrej woli, w tym szczególnie samorządowców, polityków, parlamentarzystów o podjęcie działań jednoznacznie potępiających przemoc motywowaną przynależnością wyznaniową oraz kroków prawnych lub innych, które skutecznie zapewnią realizowanie wolności religijnej i sprawią, że Kościół katolicki w Polsce będzie mógł bez przeszkód nieść orędzie Chrystusa i wypełniać swoją misję.

Biskupi pragną także zaapelować do dziennikarzy i innych osób związanych ze środkami społecznego przekazu o uszanowanie prawdy i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia fałszu, pogardy i nienawiści w Internecie.

Jednocześnie przypominamy, że ataki na Kościół i jego wiernych są grzechami ciężkimi mocno obrażającymi Pana Boga. Dlatego wszystkich katolików prosimy o modlitwę w intencji przebłagalnej szczególnie za grzechy profanacji oraz z prośbą o nawrócenia sprawców. 

Biskupi obecni na zebraniu Rady Biskupów Diecezjalnych

Jasna Góra, 27 sierpnia 2019 r.

Komentarze (53):

wacula2019.08.30 9:34
A gdzie byli do tej pory cały czas-[ spali w swych pałacach wygodnie ]
miesz2019.08.30 5:25
Biskupi biorą się za ekscesy sekty katolickiej.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.30 8:29
Łykaj więcej.
Krzysiek2019.08.29 22:54
Ludzie! Spokojnie. Każdy durny wpis tego frustrata Kellera-Krawczyka vel dzielnicowy vel Dumny Gej itd. skutecznie pomnaża punkty dla PISu! Niech tak działa dalej.
Kinga2019.08.30 0:54
Tak, racja! Już nie raz o tym pisałam ! Im gorzej, tym lepiej, ale dla nas ! Niech leje ten jad ! Na swoją wieczną zgubę !
ja2019.08.29 18:58
Nigdy nie pokonacie świętej wiary ludu Lachów.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.30 8:28
Nie pal tego gówna.
Ja 2019.08.29 15:32
Żeby nie chrześcijańskie miłosierdzie, Żaden Żyd w Polsce by się nie uratował. Jedyna religia, nomen omen, kompatybilna z judaizmem! Zniszczenie nas, to zniszczenie ich. Głupiec kompletny tego nie zrozumie. Albo samobójca.
freeasinfreedom2019.08.29 15:26
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wydało 630 tys. zł na promowanie w TV Trwam dotacji dla Kół Gospodyń Wiejskich. Obóz Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w kontakty z kołami i dba, aby ten tradycjonalistyczny elektorat głosował na PiS, a nie PSL.
Kinga2019.08.30 0:50
Aha, to lepiej byłoby wam dać tę kasę do łapki, tak? Zgodnie z waszym powiedzeniem :" ŻEBY BYŁO JAK BYŁO !' CZY TAK ???
Urszula2019.08.29 15:17
Jeśli nie czuł powołania, a z jakichś względów (presja matki) poszedł do seminarium to lepiej jeśli od razu porzucił to czego nie chciał robić. Nie krytykujmy go. Żeby podjąć taką decyzję to musiał na pewno wiele przejść z rozmową ze swoimi bliskimi na czele, które na pewno nie były łatwe. Hmmm
Darek2019.08.29 14:12
Wcześniej wspierali niewolnictwo, walczyli z prawami wyborczymi kobiet, nawoływali do ostatecznego rozwiązania problemu żydowskiego teraz walczą z prawami kochających się ludzi. We wszystkich tych walkach mówią że oni są atakowani i że walczą o tradycyjne wartości i tradycyjną rodzinę. Walka z niewolnictwem to według tej organizacji walka z prawem naturalnym - przecież niewolnictwo to dar od Boga a sama niewola i wykorzystywanie oraz mordowanie ludzi to realizacja boskiego prawa naturalnego. Miejsce kobiety jest w domu przy dzieciach - zezwolenie kobietom na posiadanie majątku, pracę za wynagrodzeniem czy nie daj Boże pozwolenie im na udział w życiu publicznym i wyborach to gwałt na tradycyjnej katolickiej zdrowej rodzinie. Demokracja - bluźnierstwo przeciwko Bogu. Konstytucja 3 Maja - poprośmy carycę o pomoc, bo nam kraj demokratyzują. Rasizm - jeszcze kilkadziesiąt lat temu według prymasa Wyszyńskiego: "kryje w sobie pewne zdrowe myśli". Nazizm, antysemityzm i homofobia w III Rzeszy to była wtedy "tytaniczna próba urzeczywistnienia wielkich idei, mających przynieść odrodzenie ludzkości". Psy szczekają karawana jedzie dalej - jak przejedzie szczekać przestaną - tak było zawsze za jednym wyjątkiem kiedy terroryzm chrześcijański doprowadził do zagłady cywilizacji, ale wyjątki potwierdzają tylko regułę.
leszczyna2019.08.30 7:10
Zaciekawiło mnie stanowisko Kościoła wobec posiadania majątku przez kobiety. Napisz coś więcej.
Darek2019.08.30 9:47
Ależ proszę bardzo, żeby nie było że jakieś średniowieczne teksty, to zacytuję encyklikę "Casti connubi" papieża Piusa XI z 1931 roku o emancypacji kobiet: "Emancypacja ta jest potrójna i odnosi się do zarządzania domem, zarządzania majątkiem i zapobiegania i spędzenia płodu; nazywają ją emancypacją społeczną, gospodarczą, i fizjologiczną. Emancypacja fizjologiczna polega na tym, że niewiasty, gdy sobie tego życzą, wolne być mają od obowiązków małżonki, a więc małżeńskich i macierzyńskich (a wykazaliśmy już dostatecznie, że tego nie można zwać emancypacją, lecz zbrodnią przewrotną). Gospodarcza zaś emancypacja dąży do tego, by żona bez wiedzy i wbrew woli męża swobodnie mogła swoimi zająć się interesami, prowadzić je i niemi zarządzać, z uszczerbkiem oczywiście dla dzieci, męża i całej rodziny. Społeczna emancypacja na tym się zasadza, żeby żona, wolna od zajęć domowych już to około dzieci, już też około rodziny, swoim własnym mogła żyć życiem i również publicznym się urzędom i obowiązkom poświęcać. Nie w tym wszakże mieści się prawdziwa emancypacja niewiasty i owa rozumna oraz pełna godności wolność, odpowiadająca dostojnemu stanowisku chrześcijańskiej matki i żony; jest raczej wypaczeniem kobiecego charakteru i macierzyńskiej godności oraz zburzeniem całej rodziny. Przez nią traci mąż żonę, dzieci matkę, dom i rodzina cała czujnego zawsze stróża. Doprawdy fałszywe to wyzwolenie i nienaturalne zrównanie z mężem jest raczej zgubą niewiasty." Nie tylko ograniczenia majtkowych czy wyborczych praw kobiet wspierały rodzinę, ale gwałty małżeńskie według KK też były spoko jak widać. I to ledwie kilkadziesiąt lat temu. Pozdrawiam
leszczyna2019.08.30 14:26
Pozdrowienie odwzajemniam, ale stanowiska co do cytowanego tekstu w pełni nie podzielam. Nie widzę, by z powyższej encykliki miało wynikać, że "gwałty małżeńskie według KK też były spoko jak widać". Gdzie i co widać? - ja tego w tekście Piusa XI nie widzę. Podobnie nie widzę nawiązania do sprawy praw wyborczych kobiet. Odnośnie emancypacji gospodarczej faktycznie zarządzanie majątkiem wbrew woli i bez wiedzy męża to nieładna sprawa. Sama mam pełnomocnictwo do majątku męża, ale żadnego posunięcia nie wykonałam bez jego wiedzy i zgody. To by naruszało wzajemne zaufanie między nami. Natomiast kobiety od wieków mogły mieć odrębne majątki, mogły dziedziczyć i prowadzić interesy, spisywano w tych sprawach intercyzy przedślubne. Wydaje się, że albo papież odnosi się do jakichś współczesnych mu form postulowanej emancypacji albo źle je zrozumiał. Może lektura całości by tu pomogła. Natomiast co do trzeciej emancypacji, zasadniczo zgadzam się z papieżem: kobieta, skoro ma rodzinę, powinna stawiać ją na pierwszym miejscu, a różne kariery na dalszym. Zjawisko, o którym pisał Pius XI, dobrze obrazuje znany publicznie przykład prezesa PSL Kosiniaka-Kamysza, od którego odeszła żona, bo zajęty stale polityką nie miał czasu dla małżonki. Tym bardziej żona pochłonięta kariera to problem w rodzinie. Pisały o tym nawet "Wysokie obcasy".
Lucjan2019.08.29 13:55
A gdzież to jest wasza eminencja prymas Polski?Nie słyszę jego głosu,opinii,nie składa życzeń świątecznych jak to było w zwyczaju poprzednich prymasów (chyba raz składał ,ale to było tak rzadko,że się nie pamięta).Pewnie pilnuje żyrandola w swoim pałacu niczym były prez.Komorowski i boi się go stracić.I to jest prymas większości narodu,który wyznaje wiarę katolicką?Byli biskupi warci tego przywództwa minn.ks.bp.Stanisław Wielgus,którego tak podstępnie zgnoili,ks.bp Dzięga i inni.Ludzie którzy mieli charyzmę aby być prawdziwym pasterzem.Ciekawy jestem z czyjej protekcji go wybrali,toż to chochoł.Wg mnie przynosi tylko wstyd.Jak jeden z księży chciał publicznie i otwarcie zaprotestować przeciw wynaturzeniom seksualnym,to prymas zagroził mu dyspensą.Kończę bo mnie krew zalewa.Szczęść Boże wszystkim prawdziwym katolikom.
Kinga2019.08.30 0:45
Lucjan ! Hipokryto! A zgadnij, co ciebie nasza Wiara obchodzi i Prymas ! Od nas koleś i naszej Wiary, to poszedł na onety swoje, to się tam dowiesz ! A nie szpilę wciskasz!? Ja nie osądzam, tym bardziej Prymasa nie jestem Bogiem ! Jego i nas będzie komu osądzić ! Pan Jezus powiedział: " NIE SĄDŹCIE, BYŚCIE NIE BYLI SĄDZENI, JAKĄ MIARĄ OSĄDZASZ, TAKĄ TY BĘDZIESZ SĄDZONY! .... " ! Więc się zastanów, czy warto !? A gdzie Prymas ? Jego pytaj, nie nas, hipokryto! Paniał Lucuś!? No to strzałka!
Lucjan2019.08.30 12:31
Nowomoda.Nie można mieć opinii krytycznej do osoby, to tak jakby nie wypadało krytykować np.największych zbrodniarzy ,a wypadłoby krytykować tylko ich czyny i postępowania.Jednym słowem niczym nieuzasadnione takie postępowanie.Kinga w ogóle nie zrozumiałaś mojego tekstu.Dlatego więcej nie będę komentował twojego wpisu.Żegnam.
Urszula2019.08.29 13:51
Co to sie porobiło Srogi zawód przeżyli parafianie kościoła pw. św. Maksymiliana Męczennika w Oświęcimiu. Czekali na przybycie księdza Tymoteusza Szydły, który miał odprawiać w ich świątyni msze trydenckie. Niestety syn byłej premier Beaty Szydło poprosił o bezterminowy urlop. Chiba gej. Abo kobitkę nalazł i dziecioka zrobił Tak czy inaczej czekamy co powie mamuśka.
RzuciłRobotęWOświęcimiuBoChceDoBrukseli2019.08.29 14:12
Rośnie następny kato-pasożyt. Już się tyle w życiu narobił, że bierze urlop... I to jaki - BEZTREMINOWY. Znaczy się będzie być może do końca życia pierdział sobie w urlopowy leżak, bo ma sutannę. Z urlopu wskoczy prosto na emeryturę. Klechy to odrażające pasożyty społeczne. Każdy zwykły menel z pogruchotanym życiorysem jest więcej wart od takiego wymuskanego klerucha, który urlopuje się bezterminowo w wieku 25 lat.
katolik2019.08.29 13:36
Dlaczego Episkopat PROSI O MODLITWĘ KAŻDEGO WIERNEGO Z OSOBNA? PROPAnaCJa TA BYŁA I TA ZAMIERZANA, JEST STANEM NADZWYCZAJNYM.WYMAGA WEZWANIA PRZEZ EPISKOPAT, Z RACJI SWEJ RANGI W KOŚCIELE I POWAGI SYTUACJI DO POWSZECHNEGO RÓŻAŃCA POKUTY I Z RZADEM DOKONANIA INTRONIZACJI.SZKODA ZE KOŚCIÓŁ W POLSCE NIE MA BISKUPA TAK ODWAŻNEGO ,JAKIM BYŁ KARDYNAŁ WYSZYNSKI.POZOSTAJE PROSIC GO O WSTAWIENNICTWO.PRZECIEŻ TUTAJ CHODZI TYLKO ALE JEDNAK AŻ O RÓŻANIEC,A NIE JESZCZE O ODDANIE ŻYCIA ZA JEZUSA CHRYSTUSA.ale JEDNAK STRACH POZOSTAJE STRACHEM,ALBO JEST OBAWA,ŻE ZAGRANICA WYŚMIEJE KOŚCIÓŁ W POLSCE, BO ZA POMOCĄ RÓŻANCA STAJE PRZECIW SZATANOWI? I -WSZE SOBOTY MIESIĄCA SĄ NA STAŁE WPISANE W MODLITWĘ KOŚCIÓŁA,A STAN NADZWYCZAJNY WYMAGA PODJĘCIA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE NIEPRZERWANYM,BYĆ MOŻE W ASPEKCIE CZASOWYM,ZALEŻNIE OD ROZWOJU SYTUACJI.jAKIE ZNAKI SĄ JESZCZE POTRZEBNE? cZY CHCEMY BOGA DALEJ WYSTAWIAĆ NA PRÓBĘ,KTÓRAŚ Z NICH MOŻE OKAZAĆ SIĘ OSTATNIĄ DLA NIEZAPOBIEGLIWYCH NIE MAJĄCYCH ROZEZNANIA POLAKÓW
RobimyIrlandzkiePorządkiZKastąArcyKleruchów2019.08.29 13:28
Gang starych arcy-pierdziochów wpada w panikę. Irlandzkie porządki wyeksmitują kler polski ze złotych pałaców do zaszczurzonych katakumb. Stamtąd niech sobie ewangelizują do woli. Boso, bez lokajów i limuzyn. Bez jednej złotówki wyssanej ze skarbu państwa - tylko za datki od kato-ciemnoty chętnej do łożenia na klero-pasożytów. Pedofilskie dewiacje, pławienie się w luksusie i zagarnianie mamony przez kleruchaczy na pewno podobają się pambukowi mniej, niż obrazki Matki Boskiej Tęczochowskiej naklejone na toi-toi. Nawet w wersji topless i wąsami po same sutki.
Kinga2019.08.30 0:29
Durny Geju! Zamknij jadaczkę! To nic nowego ! Nas to nie rusza! Ile razy można odgrzewać ! Durny filozofie- Nie uczyli cię tej zasady? Ale cóż, jaki filozof, taki tytuł !
katolik2019.08.29 13:19
Dlaczego Episkopat prosi o modlitwę wszystkich katolików,tzn każdego z osobna ?.Przecież w tym STANIE NADZWYCZAJNYM,KTORYM JEST STAN CIĄGŁEJ PROFANACJI,,tzn BYŁEJ <ALBO PRZYSZŁEJ , ZA SPRAWĄ MARSZÓW LGBT I UPOKARZANIA MATKI BOŻEJ I JEZUSA PODCZAS NICH, TO EPISKOPAT Z RACJI SWEJ RANGI W KOŚCIELE I POWAGI SYTUACJI <NIECH WRESZCIE SIĘ OBUDZI<OTWORZY OCZY<PRZESTANIE SIĘ BAĆ I WEZWIE DO POWSZECHNEGO RÓŻAŃCA<POKUTY<DOKONA Z RZĄDEM INTRONIZACJI<BO JEŻELI ZNAKI <KTÓRE SĄ, NIE MAJĄ ZNACZENIA,<TO WIDOCZNIE CHCE SIĘ BOGA WYSTAWIAĆ NA PRÓBĘ<MOŻE DA JESZCZE COŚ BARDZIEJ SPEKTAKULARNEGO.CZY RÓŻNIEC JEST TRAKTOWANY JAKO NARZĘDZIE WALKI POLITYCZNEJ<ŻE TAK TRUDNO ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA.SZKODA<ŻE POLSKI KOŚCIÓŁ NIE MA TAK ODWAŻNEGO BISKUPA<JAKIM BYŁ KARDYNAŁ WYSZYŃSKI>POZOSTAJE TYLKO WEZWAĆ GO NA POMOC
Mikołaj 2019.08.29 13:01
Pewien człowiek zobaczył diabła i zdegustowany pyta : Co z ciebie za diabeł , że masz plastikowe rogi i kopytka ?! .A diabeł na to : Jakie czasy taki i diabeł . Po co to opowiedziałem ? . A dlatego , że jakie czasy to takie zło i grzech .
skuter2019.08.29 13:13
Zło zawsze będzie złem czy to było 2000 lat temu czy teraz
Mikołaj 2019.08.29 13:25
Ja napisałem " takie" a nie " to " .A " takie " znaczy dostosowane do słabości i chorób duszy żyjącego pokolenia .
Beata Anna Maria2019.08.29 14:07
i to i takie napisałeś sam osobiście -czytaj ze zrozumieniem- cóż za wyjątkowa z praktykowana znajomość natury zła w żyjącym pokoleniu-,diabeł tkwi w szczegółach manipulacji- sam o sobie
violencja2019.08.29 12:54
AMEN
Lech keller-Krawczyk die eine kleine jüdisch läuse2019.08.29 12:53
Kim jest ten: 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈-𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏- 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚? Nazwisko jego jest Lech Keller-Krawczyk i jak sam przyznaje, cyt.: "Nazywam się Lech Keller-Krawczyk (spolszczone żydowskie -Sznajder) mam lat 70 plus jestem Żydem i homoseksualistą." - i dalej, cyt.: "Można mnie znaleźć m.in. pod "nickami": 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚 𝐃𝐳., 𝐤𝐚𝐥𝐢𝐧𝐤𝐚, 𝐧𝐢𝐤𝐭, 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤 (mam słabość do bolszewików), itp." - Wszystko jest jak byk jest w archiwach Frondy. Sumując; dzielnicowy, JPIII, Agnieszka Dz. - to Lech Keller-Krawczyk, sowiecki Żyd, homoseksualista a jako taki pedofil. Prawdziwy stachanowiec blogowy, zaczyna rano i kończy rano. Stara dobra szkoła leningradzka, towariszcz towarzyszy Nowaka-robaka, Jonasika psycho-genderless, itp.
emeryt2019.08.29 14:00
Co się ciskasz jak menda na powrózku? Posmarował ci partner podogonie?
nikt2019.08.29 14:33
Zapomniałaś o mnie . :):):):):):):):):):) A ja Ci powiem kim Ty jesteś .......Żydówką . A więc nie ciskaj się , gdyż jesteś ( o ile jesteś ) TYLKO obywatelką mojej ojczyzny zwanej Polską .
Kinga2019.08.30 0:22
Jesteś Nikim ! Rozumiesz? N I K I M ! NIKT, TO NIKT ! Nic sobą nie prezentujesz i nic nie znaczysz! Nawet robakiem nie jesteś ! A pedał, to nie człowiek!
nikt2019.08.29 12:42
A bierzcie się za łby , skoro chcecie się za to BRAĆ . Będzie na co popatrzeć , posłuchać i trochę się pośmiać . Każdy nowy kabaret się przyda dla rozrywki . Tym bardziej , że ludzie zmęczeni są upałami wynikającymi ze zmian na Ziemi . Trzeba jakoś przetrwać czasy , które już nadeszły i cieszyć się życiem w każdej jego postaci .
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.30 8:25
Ludzie zmęczeni są tęczowym terroryzmem, głupku.
anonim2019.08.29 12:21
Nie wszyscy biskupi , na pewno nie prymas Polak. On macha chorągiewką tęczową...
Kinga2019.08.30 0:16
Fakty koleś? Oczerniasz teraz bez tego!
Cogito ergo sum2019.08.29 12:18
A co na to Tygodnik Powszechny Warszawski KIK. Oni już dawno wybrali wspólnotę towarzyską i porzucili wspólnotę kościelną.
katolik2019.08.29 12:18
Bardzo cieszy,że biskupi Świętego Kościoła Katolickiego jasno określają swoje stanowisko. Tak trzymać!
JPIII2019.08.29 12:13
Ten pedophil wypisuje bzdury i okłamuje katolickie owce. Nie ujawnia faktów, że 1. pedał w...ojtyła pi..er..dolił się z dz..iwiszem 2. chrystek to bydle i pedał co łajdaczył się z 12 ped...ałami zw. apostołami 3. Chrystek był owocem starego pedophila zw. B.. ogiem 4. To bożyszcze molestowało i gwałciło 14-letnią dziewczynkę zw. Mar...ychą. Wniosek Katopedophile uważają starego pedophila zw. bogiem za swojego świętoszka. Prawda was wyzwoli katole.
anonim2019.08.29 12:24
Niech ci Bóg wybaczy te bluźnierstwa i da łaskę nawrócenia.
violencja2019.08.29 12:48
O KRWI I WODO , KTÓRAŚ WYTRYSNĘŁA Z SERCA JEZUSOWEGO UFAMY TOBIE.
marek2019.08.29 19:46
Zgłaszam cię nienawistniku wraz ze screenem (kilka screenów twoich nienawistnych wypowiedzi). Jeden psychol zgłoszony i sprawa założona za nawoływanie do masowych zabójstw, sprawa w toku, teraz kolej na ciebie. Jeżeli jesteś tym samym psycholem co zgłoszony wcześniej tym gorzej dla ciebie. Zobaczymy czy będziesz taki chojrak czy rozpłaczesz się i będziesz przepraszał jak to zwykle macie w zwyczaju ? Będzie jeszcze sprawa z powództwa prywatnego o znieważenie plus nawiązka na Caritas. Bądź pewny że nie podaruję ci tego!
JADWIGA2019.08.30 0:11
Marek ! Dziękuję ci z całego serca ! Tego się da już czytać ! Te jego nienawistne wpisy obserwuję już co najmniej 5 mcy ! Możliwe, że dłużej ! Ten sam ton zawsze! Wcześniej nie wchodziłam tu ! To nie wiem ! Jak będzie coś wiadomo, to daj nam znać ! Możemy nawet coś ci w tym pomóc !
JADWIGA2019.08.30 0:14
Marek! Sorry, Uciekło mi " nie". W. być : nie da już czytać !
marek2019.08.30 17:33
Będę miał to na uwadze. Zapewniam wszystkich zainteresowanych że kimkolwiek to coś jest "beknie" zdrowo. Poinformuję również w stosownym czasie już po sprawie jakich nicków używa i kto to rzeczywiście jest.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.30 8:23
Wiesz bandyto, że w Kanadzie się za to siedzi? Jesteś zwykłym kryminalistą.
BiegunkaProrocza2019.08.29 12:13
Lepiej niech się wezmą za umycie swoich siusiaków i badania kału. Czy Instytut JP2 nie wykonuje takich badań ?
anonim2019.08.29 12:27
Chorujesz na siusiakomanię i kałomózgowie to trudne do leczenia ,ale dobry psychiatra i psycholog moze pomóc.
Adamo2019.08.29 12:44
A ty się weź za umycie siusiaków artystów, muzyków dziennikarzy. Do tej pory chroniliście Sadowskiego pod parasolem lewactwa i lgbt.
izydor2019.08.29 16:03
Zamknij ryja sodomicki idioto.
ja2019.08.29 18:57
Od czego są adminisrtatorzy tego forum ... kiedy w końcu skończy się bezkarność pisania obraźliwych treści.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.30 8:22
Ryja sobie umyj, bo nie wiadomo czyjego siusiaka trzymałeś.