Biskupi apelują do rządu o zakaz zabijania dzieci - zdjęcie
14.03.18, 14:45

Biskupi apelują do rządu o zakaz zabijania dzieci

Zakończyło się 378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi pochylili się na zebraniu nad szeregiem ważnych problemów. Szczegółowy komunikat publikujemy poniżej, pragnąc jednocześnie z naszej strony uwypuklić kilka wątków.

 

Po pierwsze, biskupi zaapelowali do władz Rzeczpospolitej o zajęcie się projektem ,,Zatrzymaj aborcję''. Chodzi o zakazanie aborcji eugenicznej, a więc zabijania tych dzieci, u których podejrzewa się różne choroby - zwłaszcza zespół Downa. Jest rzeczywiście skandalem, że Prawo i Sprawiedliwość, odwołujące się do wartości katolickich zupełnie otwarcie, mimo upływu już ponad dwóch lat od przejęcia władzy jeszcze nie zajęło się tym tematem. Wiele reform przeprowadzono błyskawicznie, w tym reformę sądownictwa - na ochronę życia dzieci poczętych wciąż nie ma czasu. Wiemy i rozumiemy, że opór środowisk lewicowych jest w Polsce niemały. Pamiętamy, jak duże problemy polityczne zrodziły poprzedni projekt, zakazujący aborcji także w przypadku tak zwanego zagrożenia życia i zdrowia matki oraz gwałtu oraz przewidujący kary dla kobiet i lekarzy. Tym razem projekt jest jednak bardziej ograniczony - chodzi o ochronę chorych dzieci. Złe prawo trzeba naprawić - wszyscy wierni katolicy czekają wreszcie na ten krok Prawa i Sprawiedliwości.

Po drugie, biskupi wciąż nie zabierają jednoznacznego głosu w sprawie rozwodników w nowych związkach. Piszą, że ,,trwa refleksja'' nad duszpasterstwem rodzin w kontekście adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Jest wiadome, że chodzi tu tak naprawdę o jedno - czy ogłosić  trwanie przy niezmiennym nauczaniu Kościoła i nie zgadzać się na dopuszczenie rozwodników do Komunii świętej w żadnym przypadku, także w trosce o to, by wśród wiernych nie powstawało wrażenie istnienia kościelnych rozwodów - czy też wzorem biskupów choćby niemieckich zezwolić na praktykę ,,rozróżniania w indywidualnych przypadkach''. Biskupi wspominają wprawdzie o ,,rozeznawaniu'', ale wierni wciąż czekają na jasny komunikat.

Po trzecie wreszcie biskupi raz jeszcze przypominają, że antysemityzm, a więc żywienie niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów, nie jest zgodny z wiarą katolicką. To ważne zwłaszcza dzisiaj, gdy tak wiele jest niechęci między narodami polskim i żydowskim na gruncie przyjmowanych w Polsce, rozsądnych czy nie, zmian prawnych.

Poniżej cały komunikat Episkopatu:

378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w dniach 13-14 marca 2018 r. w Warszawie. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach uczestniczyli także reprezentanci episkopatów z Białorusi, Czech, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Skandynawii, Ukrainy, Węgier i Włoch.

1. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zostało zwołane w piątą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka. Z tej okazji biskupi polscy celebrowali Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, z udziałem przedstawicieli władz państwowych, korpusu dyplomatycznego i licznie zgromadzonych wiernych. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wdzięczność Ojcu Świętemu za stałą troskę o Kościół w Polsce, kanonizację św. Jana Pawła II, za wizytę  w naszej Ojczyźnie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, za pasterskie nauczanie oraz za przykład wrażliwości na ubogich i potrzebujących. W imieniu Kościoła katolickiego w Polsce biskupi obiecują dalszą modlitwę w intencji papieża Franciszka i zapewniają o synowskim oddaniu.

2. Włączając się w dzieło obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, podjęto refleksję historyczną nad rolą Kościoła w rozwoju duchowości Polaków i pielęgnowaniu polskości w okresie niewoli narodowej. Zwracano uwagę na znaczenie wspólnoty Kościoła katolickiego w zachowaniu wartości narodowych w czasach niewoli oraz z uznaniem wspominano przywiązanie Polaków do wiary. Podkreślana była nieoceniona rola duchownych, dzięki którym na wszystkich etapach dziejów kształtowane były zasady odpowiedzialnego życia publicznego, chroniona godność człowieka i rozwijane nowe formy społecznego zaangażowania.

3. Trwa pogłębiona refleksja nad formami troski o małżeństwo i rodzinę w świetle adhortacji Amoris laetitia. Zachowując nauczanie Kościoła, biskupi zwracają uwagę na konieczność towarzyszenia małżeństwom, zarówno na drodze ich wierności sakramentalnej, jak i w rozeznawaniu ich sytuacji nieregularnych. Podkreślając niezastąpioną rolę sakramentu małżeństwa, dziękują małżonkom za ich świadectwo trwałej miłości i zaangażowanie w życie Kościoła.

4. Przypominając o konieczności bezwarunkowego szacunku należnego każdej istocie ludzkiej we wszystkich chwilach jej istnienia (por. Dignitas personae, 10), biskupi apelują o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim „Zatrzymaj aborcję”.

5. W październiku br. w Rzymie odbędzie się Synod Biskupów na temat młodzieży. Księża Biskupi zapoznali się z wynikami ankiety, która została przeprowadzona na polecenie Sekretariatu Synodu wśród polskich diecezji oraz wynikami ankiety internetowej wypełnianej bezpośrednio przez młodzież. Zaprezentowano inicjatywę czuwania modlitewnego w intencji Synodu, które będzie miało miejsce na Jasnej Górze w dniach prac synodalnych od 3 do 28 października. Modlitwa będzie animowana przez duszpasterstwa młodzieżowe i powołaniowe z całej Polski. Przedstawiono także stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Panamie.

6. W związku z powracającą kwestią relacji polsko-żydowskich biskupi odwołali się do słów św. Jana Pawła II, skierowanych w Warszawie do wspólnoty żydowskiej: „Narody cywilizacji chrześcijańskiej podjęły żmudną pracę wykorzeniania ze swojej mentalności wszelkich niesprawiedliwych uprzedzeń wobec Żydów oraz innych przejawów antysemityzmu” (9.06.1991). Wskazali również na heroiczne postawy Polaków, którzy ryzykując życiem, pomagali prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej. W tym duchu biskupi widzą konieczność kontynuowania dialogu polsko-żydowskiego opartego na prawdzie, zaufaniu i wzajemnym szacunku. Przypominają, że wszelkie formy antysemityzmu są sprzeczne z zasadami chrześcijańskiej miłości bliźniego. Podkreślają jednocześnie, że istnieje potrzeba modlitwy w intencji przyszłości relacji polsko-żydowskich, aby nie zostało zatracone wszelkie dobro wypracowane wspólnym wysiłkiem ludzi dobrej woli, Polaków i Żydów.

7. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wdzięczność Katolickiej Agencji Informacyjnej za 25 lat działalności. Ponadto zostały poruszone kwestie dotyczące m.in. duszpasterstwa polonijnego, formacji seminaryjnej i ekumenizmu. Zachęcono również do włączenia się w Narodowy Program Trzeźwości i do przeciwdziałania wszelkim uzależnieniom.

Biskupi dziękują duszpasterzom za ofiarną posługę w Wielkim Poście i życzą wszystkim wiernym owocnego przeżycia tego czasu. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składają serdeczne życzenia. Niech świętowanie zmartwychwstania Chrystusa napełnia nas wszystkich mocą Ducha Świętego. 

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 378.
Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

mod/episkopat.pl, fronda.pl