Benedykt XVI o wyjątkowym pomieszaniu naszych czasów - zdjęcie
20.09.15, 21:40

Benedykt XVI o wyjątkowym pomieszaniu naszych czasów

7

Pozorny zanik poczucia winy, tęsknota za Miłosiernym Samarytaninem oraz kryzys wiary w wyniku posoborowego rozwoju dogmatu – o tym mówi Benedykt XVI w wywiadzie, którego udzielił belgijskiemu jezuicie ks. Jacquesowi Servais. Do rozmowy doszło w październiku przy okazji rzymskiego sympozjum teologicznego o usprawiedliwieniu. Wywiad został włączony do aktów sympozjum, a dziś udostępniono go prasie.

Odnosząc się do tematu debaty teologicznej, Papież Senior zwraca uwagę na kompletne odwrócenie perspektyw, jakie dokonało się w postrzeganiu Boga i usprawiedliwienia od czasów Lutra. Dziś bowiem to już nie człowiek potrzebuje usprawiedliwienia, ale to Bóg musi się usprawiedliwić, wytłumaczyć z wszystkich potworności, które dzieją się w świecie, i z nędzy człowieka. Przewrót ten przedostaje się również do teologii katolickiej, gdzie Chrystus cierpi już nie tyle za grzechy człowieka, ale po to, by zmazać winy Boga. Benedykt XVI zastrzega się, że dziś większość chrześcijan jeszcze tego w ten sposób nie postrzega. Taka jednak jest tendencja naszych czasów.

Inną znamienną cechą naszych czasów jest zdaniem Benedykta XVI fakt, że człowieka pociąga do Boga Jego miłosierdzie, a sprawiedliwość budzi w nim lęk. Zdaniem Papieża Seniora pokazuje to, że za pozorami pewności siebie i przekonania o własnej sprawiedliwości w człowieku kryje się dziś głęboka świadomość własnych ran, poczucie, że nie jest godny stanąć przed Bogiem. Wynika stąd wielkie zapotrzebowanie na miłosierdzie i wielka sympatia dla Miłosiernego Samarytanina. Tym bardziej, że ten ostatni okazuje się bliższy Boga niż oficjalni przedstawiciele religii.

W tej koncentracji na Bożym miłosierdziu Papież Senior dostrzega znaki czasu. Przypomina, że początek temu dała s. Faustyna, a następnie Jan Paweł II, który był tym tematem głęboko przeniknięty, choć nie zawsze mówił o tym wprost. Nie przypadkiem jego ostatnia książka „Pamięć i tożsamość” jest poświęcona właśnie miłosierdziu Boga – zauważa Benedykt XVI. Podkreśla on, że Papież Franciszek kontynuuje tę linię, mówiąc nieustannie o Bożym miłosierdziu.

Belgijski jezuita pyta się Papieża Ratzingera o rozwój dogmatu, jaki dokonał się po Soborze Watykańskim II odnośnie zbawienia niechrześcijan. Benedykt XVI przyznaje, że rzeczywiście można tu mówić o głębokim rozwoju. W drugiej połowie ubiegłego wieku utwierdziło się przekonanie, że Pan Bóg nie może skazać na zatracenie wszystkich nieochrzczonych.

Doprowadziło to jednak do głębokiego kryzysu w Kościele. W pierwszym rzędzie ucierpiało zaangażowanie misyjne. Po cóż bowiem przekonywać kogoś do przyjęcia chrześcijańskiej wiary, skoro może się zbawić również bez niej. Z drugiej strony negatywnie odbiło się to także na samych chrześcijanach. Jeśli bowiem zbawienie nie zależy od wiary, to dlaczego dla samego chrześcijanina wiara chrześcijańska i związana z nią moralność miałyby być nadal zobowiązujące.

Benedykt XVI przypomina, że różni teolodzy usiłowali rozwiązać ten dylemat, na ogół jednak nieskutecznie. Wymienia tu chybioną wizję anonimowych chrześcijan Karla Rahnera oraz różne teorie pluralizmu religijnego, które, jak podkreśla Papież Senior, są nie do przyjęcia. Pewnym rozwiązaniem, choć nie zupełnym, może być jego zdaniem koncepcja Henriego de Lubaca, który kładzie akcent na misję chrześcijan. Tak jak Jezus, mają oni uwidaczniać w świecie wydarzenie Chrystusa.

bjad/Radio Watykańskie

<<< JAK ŻYĆ BY PO PROSTU .... ŻYĆ WIECZNIE! ZOBACZ! >>>

 

<<< 10 PORAD JAK PRZEŻYĆ W DNIACH OSTATECZNYCH >>>

 

<<< CAŁA PRAWDA O BANKSTERACH! KONIECZNIE PRZECZYTAJ! >>>

 

<<< CZY WIESZ ŻE ŚMIERĆ .... NIE ISTNIEJE! >>>


Komentarze (7):

anonim2016.03.16 18:21
Jeszcze kiedy był przewodniczącym Kongregacji Doktryny Wiary uważałem, że Ratzinger jest człowiekiem wybitnie inteligentnym. W przeciwieństwie do obecnego papieża. Podzielam pogląd, że nadmiernego eksponowanie miłosierdzia, kosztem sprawiedliwości, jest pułapką teologiczną i przynosi złe skutki.
anonim2016.03.16 19:27
Poziom teologii, który jest niedostępny 99 procent księży. Przerósł swoje czasy, dlatego odszedł nie mogąc patrzec, jak niszczeje dom Boga na ziemi. Wielki smutek.
anonim2016.03.16 21:01
Moim skromnym zdaniem, Benedykt XVI to największy z ostatnich Papieży.
anonim2016.03.16 21:37
O tym, że ludzie sadzali Boga na ławie oskarżonych to nic nowego.O tym pisał już C. S. Lewis w książce pt. " Bóg na ławie oskarżonych". A co do Miłosierdzia Bożego, to z nauk św. Faustyny wynika, że Niebo i Piekło są kwestią wyboru. Bo można Miłosierdzie Boże przyjąć lub odrzucić a można też przegiąć pałę i wmówić sobie, że Bóg jest tylko miłosierny zapominając o sprawiedliwości. Czyli można nagrzeszyć i zuchwale liczyć na Miłosierdzie Boże co jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
anonim2016.03.16 23:56
http://chomikuj.pl/gabriella153/Nauka+Ko*c5*9bcio*c5*82a+Katolickiego/Dokumenty/ciekawe+do+czytania NAUCZANIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI, KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA - 49 E-book ma 12875 stron w formacie PDF, zawiera kilkadziesiąt pozycji książkowych. Ebook został wykonany z myślą upamiętnienia dziedzictwa, jaką objawił nam Duch Święty w osobie Papieża Benedykta XVI. ENCYKLIKA „Deus Caritas est” ENCYKLIKA „Spe Salvi” ENCYKLIKA „Caritas in Veritate” ADHORTACJA „Sacramentum Caritatis” LISTY Ojca Świętego Benedykta XVI 1. BÓG I ŚWIAT 2. BÓG JEZUSA CHRYSTUSA 3. CHRYSTUS I JEGO KOŚCIÓŁ 4. DEMOKRACJA W KOŚCIELE 5. DLACZEGO WIERZĘ? Przesłanie pontyfikatu 2005-2013 6. DROGA KRZYŻOWA 7. DUCH LITURGII 8. ELEMENTARZ BENEDYKTA XVI 9. EUROPA BENEDYKTA W KRYZYSIE KULTUR 10. FORMALNE ZASADY CHRZEŚCIJAŃSTWA 11. JEZUS Z NAZARETU cz. 1 Od chrztu w Jordanie do Przemienienia 12. JEZUS Z NAZARETU cz. 2 Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania 13. JEZUS Z NAZARETU cz. 3 Dzieciństwo 14. KOŚCIÓŁ WSPÓLNOTA W DRODZE 15. MIŁOŚCI MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ 16. MODLITWY 17. MOJE DUCHOWE DZIEDZICTWO 18. MÓJ UMIŁOWANY POPRZEDNIK JAN PAWEŁ II 19. MYŚLI DUCHOWE 20. MYŚLI NA KAŻDY DZIEŃ 21. MYŚLI O MATCE BOŻEJ 22. MYŚLI O SŁOWIE BOŻYM 23. MYŚLI O ŻYCIU KONSEKROWANYM 24. NA POCZĄTKU BÓG STWORZYŁ 25. NAUCZMY SIĘ WIERZYĆ 26. PATRZEĆ NA CHRYSTUSA 27. PIELGRZYMKA BENEDYKTA XVI DO POLSKI Przemówienia i Homilie 28. PORTRET Z BLISKA 29. PRAWDA W TEOLOGII 30. PRZESŁANIE ZMARTWYCHWSTANIA 31. RADOŚĆ WIARY 32. RÓŻANIEC Z BENEDYKTEM XVI 33. SAKRAMENT I MISTERIUM 34. SŁOWO BOGA Pismo - Tradycja - Urząd 35. SÓL ZIEMI 36. ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA APOSTOŁOWIE I UCZNIOWIE 37. ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA 38. ŚWIĘTEGO BONAWENTURY Teologia Historii 39. W DRODZE DO JEZUSA CHRYSTUSA 40. WIARA PRAWDA TOLERANCJA 41. WPROWADZENIE W CHRZEŚCIJAŃSTWO 42. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA WIARY WEDŁUG KARDYNAŁA JOSEPHA RATZINGERA 43. WYKŁADY BAWARSKIE Z LAT 1963-2004 44. OPERA OMNIA Tom I LUD I DOM BOŻY W NAUCE ŚW. AUGUSTYNA O KOŚCIELE 45. OPERA OMNIA Tom VIII -1 KOŚCIÓŁ - ZNAK WSRÓD NARODÓW 46. OPERA OMNIA Tom VIII -2 KOŚCIÓŁ - ZNAK WSRÓD NARODÓW 47. OPERA OMNIA Tom X ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE WIECZNE 48. OPERA OMNIA Tom XI TEOLOGIA LITURGII 49. OPERA OMNIA Tom XII GŁOSICIELE SŁOWA I SŁUDZY WASZEJ RADOŚCI
anonim2016.03.17 11:25
@bogdanusn Dzięki. Jadę do drukarni.
anonim2016.03.28 10:16
Gdzie jesteś, Ojcze Świety? Zostawileś nas na pastwe głupców i klaunów