Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia - zdjęcie
09.07.21, 06:50Fot. via Pixabay - gunthersimmermacher

Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia

4

PIERWSZE CZYTANIE

Jakub z rodziną przenosi się do Egiptu

Rdz 46, 1-7. 28-30

Czytanie z Księgi Rodzaju

Izrael wyruszył w drogę z całym swym dobytkiem. A gdy przybył do Beer-Szeby, złożył ofiarę Bogu ojca swego Izaaka. Bóg zaś w widzeniu nocnym tak odezwał się do Izraela: «Jakubie, Jakubie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem», rzekł do niego: «Ja jestem Bogiem, Bogiem twego ojca. Idź bez obawy do Egiptu, gdyż uczynię cię tam wielkim narodem. Ja pójdę tam z tobą i Ja stamtąd cię wyprowadzę, a Józef zamknie ci oczy».

Po czym Jakub wyruszył z Beer-Szeby. Synowie Izraela umieścili ojca swego Jakuba, swoje dzieci i żony na wozach, które faraon przysłał dla przewiezienia ich. Zabrali też swe trzody i swój dobytek, który nabyli w Kanaanie. Tak przybył do Egiptu Jakub, a z nim całe jego potomstwo. Wziął z sobą do Egiptu synów, wnuków, córki i wnuczki – całe swe potomstwo.

Wysłał on przed sobą do Józefa Judę, aby ten mógł go wyprzedzić do Goszen przed ich przybyciem. A gdy przybyli do ziemi Goszen, Józef kazał zaprząc do swego wozu i wyjechał na spotkanie Izraela, ojca swego, do Goszen. Kiedy zobaczył go, rzucił mu się na szyję i długo płakał na jego szyi. Wreszcie Izrael odezwał się do Józefa: «Teraz mogę już umrzeć, skoro zobaczyłem cię jeszcze przy życiu!»

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Apostołowie będą prześladowani

Mt 10, 16-23

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie.

Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.

Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

Polak2021.07.9 8:36
Może gdyby to imię nie było kojarzone wyłącznie z bezczelnością, złodziejstwem i systemową ochroną pedofilów ludzie inaczej reagowaliby na sektę rzymskokatolicką.
rebeliant2021.07.9 14:56
No i na tym właśnie między innymi polega manipulacja - koleś w swoich mitach wypowiedział jakieś słowa, ci pod jego banderą pojedli, popili i por.u.chali, a teraz "a nie mówił tego nasz żbawiciel uuuJeżu?". A tępe osły zamiast wziąć kija i zap...ć w napuchnięty z nieróbstwa łeb, to one stojo i "no rzeczywiście miał rację" "cuda, cuda, cuda".
Raport z badania „Jak czytamy Pismo Święte”2021.07.9 7:02
Codziennie Biblię czyta 3,4% wszystkich deklarujących się jako wyznania Rzymsko-katolickiego. Badanie zostało wykonane przez IMAS we współpracy z inicjatywami promującymi czytanie Pisma Świętego
Tom2021.07.9 10:44
"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy." To tyle w temacie czytania Biblii...