Publikujemy obszerne fragmenty artykułu duńskiego psychologa Nicolaia Sennelsa na temat fali muzułmańskich gwałtów w Wielkiej Brytanii.

“Aktywność band gwałcicieli i osób dopuszczających się przestępstw seksualnych wobec nieletnich w Wielkiej Brytanii osiągnęła rozmiary epidemii. Wspólną cechą gwałcicieli grupowych grasujących w Zjednoczonym Królestwie jest ich religijne pochodzenie.

Jako psycholog nie jestem zaskoczony, że to przerażające zjawisko występuje zwłaszcza wśród osób wywodzących się ze społeczności imigrantów z krajów muzułmańskich.

Każda religia i kultura prezentuje pewien zestaw cech, wartości oraz wzorców zachowań, które wpływają na zachowanie osób z nimi się identyfikujących.

Islam nie jest wyjątkiem.

Molestowanie seksualne w islamie
Wizerunek kobiety opisany w Koranie określa jej status jako istoty gorszej od mężczyzny oraz jako jego własność, co oznacza odrzucenie jej praw jako istoty ludzkiej.
Nauka ta wpłynęła na sposób postrzegania kobiety jako istoty przez muzułmańskich mężczyzn, czego rezultatem było dyskryminacyjne umiejscowienie roli kobiety w społeczeństwie. Wielowiekowa muzułmańska tradycja traktuje kobietę jako obywatela drugiej kategorii: zezwala na zmuszanie jej do ślubu i seksu, a także na zabicie jej w przypadku, gdy sprowadza na rodzinę hańbę w postaci złamania mizantropicznych zasad prawa szariatu.

Brutalne traktowanie niewinnych [brytyjskich] młodych dziewcząt może być szokujące dla tych, którzy nie wiedzą jak traktuje się kobiety w krajach islamskich. (…) Muzułmanin ma bardzo łatwą drogę do rozwodu z żoną: wystarczy trzykrotnie powiedzieć jej ‘talaq’. Muzułmanka natomiast jest de facto jego niewolnicą: nie może uzyskać rozwodu, dopóki nie uzyska zgody rady szariackiej. Odejście od męża bez uzyskania tego werdyktu oznacza dla niej wyrok śmierci. (…)
Liczby mówią same za siebie. Badania wykazują, że 91 % spośród 7-20 tysięcy tzw. ‘mordów honorowych’ jest dokonywanych przez muzułmanów. Ponadto dochodzi do niezliczonej ilości ‘honorowych’ przestępstw, które nie kończą się zabójstwami. W samej Wielkiej Brytanii według danych policji odnotowano około 17 tysięcy motywowanych honorem „małżeństw wbrew woli, porwań, ataków seksualnych, bicia oraz morderstw każdego roku”.
Aż 42 % kobiet w Turcji padło ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej, natomiast w Maroku odsetek ten sięga 82 %. W Egipcie 99,3 % kobiet spotkało się z molestowaniem seksualnym. Problem ten dotyczy również innych krajów.

Niemuzułmanka…
Jest jeszcze jeden czynnik wpływający na rozmiary muzułmańskiej fali gwałtów.
Są to słowa samego proroka Mahometa. Otóż Mahomet pozwolił swoim wyznawcom wykorzystywać niemuzułmanki jako seksualne niewolnice. Prorok sam uprawiał ten proceder, miał bardzo dużą liczbę seksualnych niewolnic zdobytych w zwycięskich wojnach.

Muzułmanie są przez swą religię zobowiązani do wiernego naśladowania proroka. No więc go naśladują i korzystają z tego, na co im Allach pozwala…

Chora religia
“Nie trzeba być psychologiem, aby zrozumieć, jak taka kultura modeluje postrzeganie kobiet przez mężczyzn.
Nawet mężczyzna niedojrzały zastanowi się, zanim podejmie seks z nieletnią, nie wspominając już o takim jej traktowaniu jak gwałt, narkotyzowanie czy bicie (w sytuacjach ekstremalnych nawet kończące się śmiercią).
Przypadki, o których mówimy, dotyczą jednak nie mężczyzn, ale samców, którzy od urodzenia byli wychowywani w wierze, że kobieta z założenia jest od nich gorsza i że z założenia jest prostytutką, o ile nie ‘chroni swego honoru’ poprzez zakrywanie swego ciała. I że to jest normalne. Z pewnością żaden mężczyzna nie zechciałby jednak znaleźć się na miejscu tych kobiet…
Psychologiczne konsekwencje takiego ideologicznego zamknięcia się, zablokowania na możliwość doświadczenia uzdrawiającego i dojrzałego poczucia kochania i bycia kochanym przez osobę równą sobie, w sposób oczywisty powoduje dewastację psychiki osoby dotkniętej tym zjawiskiem.
Proszę pamiętać, że islam jest religią i kulturą, która nie widzi problemu w karaniu ofiar gwałtów, a także zmuszaniu do małżeństwa (nawet kazirodczego), seksu małżeńskiego oraz prokreacji bez względu na to, czy małżonkowie się kochają czy nie.
Czy zatem naprawdę zdumiewający jest fakt, że kultura w tak prymitywny sposób ujmująca kwestie miłości i seksu produkuje tak zdumiewającą liczbę gwałcicieli?”.

Prognoza na przyszłość
Ostrzeżeniem pozostaje inne spostrzeżenie Nicolaia Sennelsa:

“Naiwnością jest myśleć, że ludzie nagle zmienią swoje poglądy tylko dlatego, że wyjechali poza granice swojego państwa. Większość imigrantów swojej mentalności nie zmienia. Rezultatem tego jest brak zgody na wychowywanie swoich dzieci według zasad, które dla nich samych są bluźnierstwem”.

Każe to postawić znak zapytania nad skutecznością wpływu zachodniego wzorca życia na muzułmańskich imigrantów oraz skłania do postawienia negatywnych prognoz na temat zjawiska muzułmańskich gwałtów i molestowania nieletnich w Wielkiej Brytanii w przyszłości.

Tłumaczenie i opracowanie artykułu: Konrad Król - Euroislam.pl

za: Jihadwatch.org