Eucharystię koncelebrowało ponad stu biskupów i blisko 1,5 tys. kapłanów. Do wydarzenia tego nawiązał Papież Franciszek przed modlitwą Anioł Pański na Placu św. Piotra.

„Dziś w Tarragonie, w Hiszpanii, zostało ogłoszonych błogosławionymi ponad 500 męczenników, zabitych za wiarę w czasie hiszpańskiej wojny domowej w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Prośmy Pana za tych odważnych świadków, i za ich wstawiennictwem prośmy o uwolnienie świata od wszelkiej przemocy” – powiedział Papież.

W sprawie wyniesionych na ołtarze męczenników odbyły się 33 różne procesy beatyfikacyjne. Najliczniejszy z nich, bo dotyczący aż 147 osób, prowadzony był w Tarragonie, stąd też decyzja o wyborze właśnie tego miasta na miejsce uroczystości. W grupie tej był m.in. biskup pomocniczy diecezji Manuel Borras.

Znacząca większość nowych beatyfikowanych, bo aż 515, pochodziło z różnych regionów Hiszpanii. W grupie tej są jednak także 3 Francuzi, Kubańczyk, Kolumbijczyk, Filipińczyk i Portugalczyk. Wśród błogosławionych jest 88 duchownych diecezjalnych (3 biskupów, 82 kapłanów i 3 seminarzystów), 427 zakonników z różnych zakonów i zgromadzeń (w tym 15 kapłanów) i 7 świeckich.

Kilkuminutowe przesłanie wideo, skierował na początku Mszy do uczestników liturgii beatyfikacyjnej Papież Franciszek. Zapewnił o swojej duchowej łączności z nimi. Mówił też o tym, kim są ludzie oddający swoje życie za wiarę.

„Kim są męczennicy? Są chrześcijanami pozyskanymi dla Chrystusa, uczniami, którzy dobrze zrozumieli sens «umiłowania aż do końca», które doprowadziło Jezusa na krzyż. Nie istnieje miłość na raty, miłość w kawałkach. Miłość jest niepodzielna. I kiedy się kocha, kocha się aż do końca. Na krzyżu Jezus odczuwał ciężar śmierci, ciężar grzechu, ale zawierzył się całkowicie Ojcu, i przebaczył. Ledwo wypowiedział słowa, ale oddał życie. Chrystus nas «uprzedził» w miłości; męczennicy naśladowali go w miłości aż do końca. Święci Ojcowie mówią: «naśladujmy męczenników». Zawsze trzeba obumierać by wyjść z nas samych, z naszego egoizmu, naszego dobrobytu, naszego lenistwa, naszych smutków, byśmy otwarli się na Boga, na innych, zwłaszcza na najbardziej potrzebujących” – powiedział Franciszek.

Sm/Radio Watykańskie