Andrzej Talaga dla Frondy: Ukraina dała nam czas, byśmy przygotowali się do samodzielnej wojny z Rosją - zdjęcie
11.03.22, 10:14Fot. Julian Herzog via Wikipedia, CC BY 4.0

Andrzej Talaga dla Frondy: Ukraina dała nam czas, byśmy przygotowali się do samodzielnej wojny z Rosją

107

Fronda.pl: Temat zamknięcia nieba nad Ukrainą od kilku dni jest dyskutowany w NATO, domaga się tego cała Ukraina. Co właściwe oznacza „zamknięcie nieba” i z jakimi działaniami ze strony NATO wiąże się taka sytuacja?

Andrzej Talaga, ekspert Warsaw Enterprise Institute, publicysta: Dotychczas zamknięcie nieba było decydowane przez ONZ albo przez koalicję państw prowadzących działania wymierzone przeciw reżimom, które używały lotnictwa do mordowania własnej lub obcej ludności cywilnej. Oczekiwanie ukraińskie, jak rozumiem, jest takie, żeby wyegzekwować zakaz lotów dla rosyjskich samolotów bojowych w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Mogłoby to uczynić tylko lotnictwo NATO w jeden sposób – po prostu atakując i strącając rosyjskie samoloty latające nad Ukrainą. Niewątpliwie oznaczałoby to wojnę NATO z Rosją o niemożliwych do przewidzenia konsekwencjach. Krótko mówiąc - ukraińskie żądanie jest niewykonalne. I jakkolwiek dramatyczne prośby nie płynęłyby każdego dni z Ukrainy, NATO i Polska nie znajdują się w stanie wojny z Rosją, więc nie mają też żadnego obowiązku egzekwowania zakazu rosyjskich lotów nad Ukrainą.

Politycy ukraińscy niejednokrotnie przytaczają w tym kontekście sytuację z lat 90., gdy podczas wojny na Bałkanach i oblężenia Sarajewa, NATO zdecydowało się zamknąć przestrzeń powietrzną nad Bośnią i Hercegowiną, co dość skutecznie ograniczyło serbskie ataki.

Tam jednak przeciwnik był zupełnie inny, o zupełnie innej sile i wpływach na świecie. Tu natomiast mamy do czynienia z Rosją, która jest przecież potęgą nuklearną. Wielkiemu wolno więcej, tak to niestety jest. O ile można było wyegzekwować na przykład zakaz lotów nad Kurdystanem dla lotnictwa irackiego, czy właśnie nad Bośnią dla lotnictwa serbskiego to w przypadku Rosji mamy zupełnie inną sytuację. Przypomnijmy, że w Bośni siły NATO miały ogromną przewagę nad Serbią, a przede wszystkim nie wiązało się to z jakimikolwiek poważniejszymi konsekwencjami dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo niemożliwa byłaby jakakolwiek akcja odwetowa serbskiego lotnictwa czy też armii tego kraju na państwach NATO. Rosja to nie Serbia, przy całym szacunku do Serbii, w jej przypadku takie niebezpieczeństwo jest bardzo realne, Z tego właśnie wynika natowska wstrzemięźliwość wobec zamknięcia nieba nad Ukrainą. Mało tego – my nie powinniśmy tego chcieć, wprowadzając, a potem egzekwując poprzez natowskie lotnictwo zakaz lotów nad Ukrainą de facto wypowiadamy Rosji wojnę. 

Pytanie „czy pomagać” ustępuje więc obecnie pytaniu „jak pomagać” Ukrainie. Jak z tej perspektywy ocenia Pan decyzję polskich władz o przekazaniu MiGów do amerykańskiej bazy w Ramstein? Czy można powiedzieć, że Polska, podejmując taką decyzję, wyciągnęła wnioski z doświadczeń związanych z poprzednimi wojnami?

Wyciągnęła logiczny wniosek z sytuacji geopolitycznej. I była to decyzja o nieprzekazywaniu MiG-ów, a nie o przekazywaniu. Deklaracja wysłania owych MiG-ów do Ramstein do dyspozycji Amerykanów oznacza tyle, że nie zostaną one nigdy przekazane. Taka była intencja. Te MiG-i po prostu nie mogą zostać przekazane Ukrainie; z kilku powodów. Przede wszystkim MiG-i 29, jakimi dysponuje Polska, stanowią 1/3 całości naszych sił powietrznych. W napiętej sytuacji międzynarodowej  kraj, który pozbywa się tak istotnej części własnych sił powietrznych naraża sam siebie na potężne ryzyko. Gdyby w to miejsce pojawił się w Polsce natychmiast inny sprzęt lotniczy to zgoda, można by dokonać tego typu wymiany. Ale to też wiązałoby się z koniecznością odpowiedniego przeszkolenia pilotów, co również niesie ze sobą koszty i wymaga czasu, nie trwałoby ono dzień, czy dwa, lecz długie miesiące, a może nawet i lata. Tak więc czas pomiędzy sprowadzeniem nowego sprzętu lotniczego do Polski, pełnym przeszkoleniem kadry pilotów a wyeksportowaniem naszych MiG-ów – byłby luka w bezpieczeństwie Polski. Dlatego też rząd nie może podjąć takiej decyzji. A już na pewno nie może jej podjąć jednostronnie. Widzimy, jaka była od razu reakcja amerykańska na polską propozycję. Amerykanie po prostu nie są zainteresowani sytuacją, w której to oni bezpośrednio musieliby przekazać polskie MiG-i stronie ukraińskiej.

Czy tego rodzaju decyzją nie uświadamiamy Niemcom ich pozycji w NATO? Mimo, że to Polska znajduje się na przyfrontowej wschodniej flance, to jednak w RFN zgromadzone są najlepsze jakościowo wojska amerykańskie.

I bardzo słusznie. To bardzo ważne bowiem, by znajdowały się właśnie na zapleczu i miały możliwość rozwijania się w kierunku potencjalnego frontu, a nie były narażone na  zniszczenia już w pierwszych dniach czy wręcz godzinach potencjalnej wojny. To z militarnego punktu widzenia oczywiste. Niemcy są krajem, który zapewnia głębię strategiczną i właśnie dlatego znajdują się tam główne wojska i kluczowe bazy. Poza tym Niemcy posiadają bezpieczne  przystanie - nie na Bałtyku, który może być zamknięty przez rosyjskie rakiety, lecz strzeżone przez niemiecki system ochrony rakietowej porty na Morzu Północnym. W związku z tym to właśnie do Niemiec w przypadku wojny mogłyby przybywać transporty morskie z USA. Natomiast na pewno nie mogłyby one docierać do Polski przez Morze Bałtyckie, gdyż byłoby to po prostu niewykonalne. Dlatego właśnie w Niemczech musi znajdować się cała logistyka i główne siły amerykańskie, które dopiero wkraczałyby z terytorium Niemiec do akcji na zagrożone rejony, bez względu na to, czy będzie to Polska, państwa bałtyckie czy też rejon Morza Czarnego. Niemcy są więc jak najbardziej wiarygodnym członkiem NATO i spełniają swoje obowiązki, mimo, że się tym nie zawsze chwalą.

Jak ocenia Pan decyzję USA o odmowie przyjęcia MiG-ów w świetle wcześniejszych zachęt oraz „zielonego światła” na przekazanie MiG-ów Ukrainie?

To przede wszystkim zostało przedwcześnie i zupełnie niepotrzebnie ujawnione przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, który powiedział o przekazaniu Ukrainie 70 samolotów, nie tylko z Polski, ale również ze Słowacji i Bułgarii, nie konsultując tego, jak sądzę, z krajami zainteresowanymi. To on wywołał ten temat bardzo szybko podchwycony potem przez stronę ukraińską, dla której wiązało się to przecież z nadzieją na wsparcie oraz odbudowę lotnictwa w znacznej części zniszczonego przez Rosjan. Za sprawą Michela stało się to więc przedmiotem debaty publicznej. Władze polityczne zainteresowanych państw były zapewne mocno zaskoczone tak przedwczesnym ujawnianiem tego typu rozważań, które powinny być raczej prowadzone w zaciszu gabinetów politycznych a nie na łamach mediów. Samoloty stały się przysłowiowym gorącym kartoflem. Amerykanie pewnie nie mieliby nic przeciwko temu, aby to Polska przekazała Ukrainie wspomniane samoloty, ale raczej już milczeli na temat tego, czym Polska miałaby sobie zrekompensować własną ochronę powietrzną. Są oczywiście samoloty w dyżurach NATO nad Polską i to nawet znaczna liczba wystarczająca do obrony polskiego nieba. Jednak my jako suwerenne państwo musimy posiadać też własną, pewną obronę. Nie wiemy przecież czy wojska NATO będą wycofane z naszego terytorium za tydzień, za miesiąc czy za rok. Nie mogliśmy tych MiG-ów przekazać. Kolejny istotny problem w tym przedsięwzięciu stanowiłby sposób przekazania wspomnianego sprzętu Ukrainie. Bo w jaki sposób to zrobić? Ukraińscy piloci musieliby wsiąść w te samoloty już w barwach państwowych wylecieć na terytorium toczących się walk na Ukrainie. A to oznaczałoby poważne zagrożenie zaistnienia casus belli oraz włączenia Polski do wojny. Dlatego Amerykanie sam pomysł popierali, ale gdy stanęła koncepcja, żeby to właśnie oni przebazowali samoloty do Ukrainy, po prostu odmówili. I zrobili to właśnie w tym celu, żeby nie tworzyć casus belli. Rozumiem więc całą tę sprawę raczej jako pewnego rodzaju wpadkę dyplomatyczną. Musimy też zdać sobie sprawę, że infrastruktura lotnicza na Ukrainie jest niemal całkowicie zniszczona i nie ma już tam żadnego dużego lotniska wojskowego, które by działało. Samoloty co prawda jeszcze na ukraińskiej ziemi wciąż lądują i z niej startują, ale czynią to już zdecydowanie za pośrednictwem „lotnisk” prowizorycznych - z dróg, pasów startowych, w lasach itd. Nawet więc przekazanie wspomnianego wsparcia lotniczego byłoby w takim wymiarze praktycznym ogromnie trudne do realizacji.

Czy w Pana ocenie sytuacja wokół MiG-ów potwierdza obiegową opinię, że Zachód jest gotów walczyć o bezpieczeństwo i wolność „do ostatniego Ukraińca”, a w dalszej perspektywie „do ostatniego Polaka”? Jakie powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej sytuacji?

To bardzo stara i mądra praktyka polityczna, żeby stoczyć wojnę ze swym rywalem – nie swoim rękami. Polska też obecnie walczy z Rosją rękami i krwią Ukraińców. To dla nas korzystne, bo przecież lepiej toczyć walki pod Kijowem niż pod Warszawą. I nie jest to żaden cynizm tylko oczywistość. Churchill był mistrzem w uprawianiu tego rodzaju polityki i dlatego Anglia uniknęła znacznych zniszczeń podczas II wojny światowej. Anglicy walczyli najpierw rękami i krwią Polaków, a potem także Sowietów. A stało się to dzięki bardzo dobrej polityce prowadzonej najpierw przez Chamberlaina, a potem przez Churchilla. Bardzo dobrej polityce z punktu widzenia Anglii oczywiście, bo z punktu widzenia interesów Polski była to polityka jak najgorsza. A czy nasza sytuacja w obliczu ewentualnego ataku Putina na nasz kraj byłaby analogiczna do obecnej sytuacji Ukrainy? Nie wiem i chyba nikt tego nie wie. Działają tu chyba jednak inne mechanizmy. Po pierwsze bowiem – my, w przeciwieństwie do Ukrainy, jesteśmy w NATO. Jest też artykuł 5., który oczywiście może nie zadziałać i musimy mieć tego świadomość. Istnieją tzw. plany ewentualnościowe, czyli mechanizm wkraczania poszczególnych natowskich oddziałów do walki. A tego przecież nigdy nie było w przypadku Ukrainy. Kolejną rzeczą jest fakt, że na terytorium polskim przebywa obecnie naprawdę dużo sił natowskich gotowych do natychmiastowego reagowania i włączenia się do walki. To siły powietrzno-desantowe, oddziały specjalne, uruchomione są również natowskie siły szybkiego reagowania, więc potencjalnie to już dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy w sytuacji zagrożenia Polski mogą tu przybyć naprawdę szybko. Po prostu te mechanizmy są zupełnie inne niż w przypadku Ukrainy, zostały już dawno wypracowane i dobrze przygotowane. Poszczególne natowskie armie są połączone w spójny system dowodzenia i prowadzenia wojny. Podejrzewam więc, że gdyby teraz, na tym etapie doszło do naszej konfrontacji zbrojnej z Rosją, siły NATO wkroczyłyby do akcji. Jednak jak będzie w przyszłości – nie wiem. Może też być i tak, że zostaniemy poświęceni przez innych w imię ich własnych interesów. Dlatego teraz mamy czas, który strona ukraińska nam dała płacąc krwią i zniszczeniami, żeby się przygotować do samodzielnej wojny z Rosją.

Pojawiły się także głosy, że Polska robi na tym „deal życia”: my nieodpłatnie przekażemy MiG-i, a w zamian USA sprzedadzą nam F16. Jak ocenia Pan takie komentarze?

Krążymy tu cały czas wokół czegoś, co się nie stanie. Nasze MiG-i nie znajdą się w Ramstein i nie zostaną też przekazane Ukrainie. Ten temat w ogóle nie istnieje. Proszę zwrócić uwagę na bardzo precyzyjną i błyskawiczną reakcję strony amerykańskiej na polską propozycję. Ich przekaz był niezwykle jednoznaczny – nie będziemy tego tematu nawet rozważać.

Wiceprezydent USA Kamala Harris właśnie odwiedziła Polskę. Spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim, potem prowadziła rozmowy również z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak bardzo istotna dla Polski w kontekście wojny na Ukrainie jest to wizyta i czy możemy mieć wobec skutków tejże wizyty jakiekolwiek konkretne oczekiwania?

Ta wizyta właściwie nie musi wnosić niczego konkretnego, bo konkrety pojawiły się znacznie wcześniej. Moim zdaniem Amerykanom zależy na zaakcentowaniu swej aktywności poprzez odwiedzanie głównych krajów frontowych NATO. Wizyta amerykańskiego prezydenta na terenach znajdujących się w bezpośredniej bliskości wojny jest raczej wykluczona. Dlatego podczas wizyty wiceprezydent Kamali Harris w Warszawie mamy do czynienia z udzieleniem nam przez Stany Zjednoczone najwyższego wsparcia dyplomatycznego, jakie tylko w obecnej sytuacji jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o wsparcie militarne, zapewnienie nam bezpieczeństwa, przysłanie większej ilości wojska i sprzętu do Polski, w tym wysoce specjalistycznych samolotów zwiadowczych, które już krążą nad naszym krajem właśnie po to, żebyśmy nie było zaskoczeni wymierzoną w nas agresją zbrojną – to wszystko już się odbyło. Więc w kwestiach bezpieczeństwa możemy rozmawiać z USA chyba już tylko o w miarę stałych amerykańskich bazach w Polsce. Możemy te rotacyjne obozy amerykańskie mieć tu nawet na całe lata na swych wysuniętych pozycjach i to jest z pewnością otwarte pole do ewentualnych negocjacji. Pamiętajmy przecież, że aż do wybuchu wojny na Ukrainie, wszystkie siły amerykańskie w Polsce, z wyjątkiem jednego batalionu umiejscowionego na Mazurach, znajdowały się za linią Wisły. Teraz znajdują się one wszystkie niemal na polskiej granicy. Niech więc już tam zostaną i będą dobrze zaopatrzone w sprzęt bojowy, wywiadowczy oraz łączność i stały kontakt z polskimi siłami. To możemy uzyskać od USA, jak sądzę. Napięta sytuacja się bowiem raczej zbytnio nie poprawi, nie tylko w najbliższych miesiącach, ale i latach. I to powinien być temat rozmów naszych rządzących z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. I jeszcze jedna rzecz: NATO naprawdę dużo robi dla Ukrainy. Kilkanaście ciężkich samolotów ląduje każdego dnia na jednym z polskim lotnisk i stamtąd pod osłoną nocy konwojami przewożona jest broń na Ukrainę. A to między innymi najnowocześniejsza broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza. Więc jeśli nie jest to wsparcie na polu walki to co to jest?

Jest to na pewno bardzo znaczące wsparcie. Natomiast perspektywa ukraińska jest tu jednak zupełnie inna. Bliska znajoma z Ukrainy przesłała mi ostatnio obiegający przestrzeń internetową rysunek, niezwykle popularny wśród młodych ludzi na Ukrainie. Z ukraińskiego nieba tuż nad głową młodej kobiety będącej personifikacją Ukrainy spada grad ogromnych bomb, a ona schylona, na kolanach zbiera pojedyncze pistolety, granaty, karabiny i żywność, którą wysypuje z worka stojący nad nią człowiek uosabiający Zachód. Ukraińcy wciąż żywią bowiem dość powszechne przekonanie, że ta pomoc jest głęboko nieadekwatna, podczas gdy Rosjanie każdego dnia, niemal bez przeszkód bombardują z powietrza ukraińską cywilną ludność, giną dzieci.

Propaganda Kijowa jest bardzo dobra, a to jest niewątpliwie jej przykład. Pełne uznanie dla innowacyjności ukraińskich żołnierzy wojny informacyjnej. Trudno powiedzieć dokładnie, ale najprawdopodobniej 70-80 proc. strat ukraińskich spowodowanych jest przez artylerię, głównie rakietową, ale też lufową. Reszta to ataki z powietrza. Gdybyśmy więc na chłodno spojrzeli na ich realne wojskowe potrzeby to potrzebują oni zdecydowanie bardziej ochrony przeciwlotniczej niż samolotów. Ale oczywiście to Ukraińcy są dziś pod bombami, to oni umierają, więc ich sposób patrzenia na te sprawy może być zupełnie inny. Rozumiem w pełni stanowisko ukraińskie. Też bym tak się zachowywał, gdyby ginęli moi bliscy i moi rodacy w mojej ojczyźnie. Ale ja, jako Polak, nie chcę wojny NATO z Rosją. A zamknięcie nieba nad Ukrainą oznacza taką właśnie wojnę. Wojnę toczącą się na terytorium Polski. Każde państwo ma obowiązki przede wszystkim wobec własnych obywateli, a dopiero potem, wobec innych.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

spisał ren

Komentarze (107):

WiaczeslawKraszennikow2022.03.16 20:47
WIACZESŁAW Kraszennikow (SŁawik, SŁawoczka) 10cio letni prorok z Rosji -Wojna z Chinami W tamtym czasie powstanie konflikt Ameryki z Chinami i kiedy będą oni na krawędzi wojny, to Amerykanie w ostatniej chwili przestraszą się Chin i napuszczą je na Rosję. I zacznie się straszliwa wojna z Chinami. Wojna będzie taka, że niekiedy bez jednego wystrzału ogromne terytoria zostaną zajęte przez Chiny: wieczorem mieszkańcy zasną jako Rosjanie, a rano obudzą się jako Chińczycy. Ale w wielu miastach i wsiach będą krwawe walki. Sławik mówił, że Chińczycy będą zabijać naszych mężczyzn i chłopców, i sterylizować naszą ludność na podbitych terytoriach. Na podbitych ziemiach Chińczycy będą okrutni we wszystkim. Świątynie chrześcijańskie i muzułmańskie meczety zdobywcy tylko trochę przerobią, zrobią dachy po chińsku, przed wejściem umieszczą smoka, który zamiast dzwonu będzie głuchym, przeciągłym dźwiękiem zwoływał naród do oddawania czci, natomiast ci, którzy nie pójdą, zostaną bezlitośnie zabici lub powieszeni. Chińczycy jak mur pójdą podbijać ziemie różnych narodów, ludzi, tam mieszkających, będą zabijać, i wtedy Amerykanie, po raz pierwszy w świecie na tak masową skalę zastosują na Chińczykach nową broń psychologiczną (psychotroniczną? – od tłum.), która oddziałuje tylko na tę rasę i pogonią ich z powrotem. Chińczycy, którzy znaleźli się pod działaniem tej broni, będą uciekać ze wszystkich podbitych ziem z powrotem do Chin, i tam będą chować się w ciemne miejsca i drżeć, jak ze strachu. Działanie tej broni psychologicznej jest takie, że nawet u siebie, w Chinach, oni już nigdy nie będą mogli być normalnymi ludźmi. Wszyscy Chińczycy, którzy trafią pod działanie tej broni, wymrą. * PROROCTWA chłopczyka WIACZESŁAWA – CHINY NAPADNĄ NA ROSJĘ ПРОРОЧЕСТВО отрока ВЯЧЕСЛАВА – КИТАЙ нападет на РОССИЮ youtube.com/watch?v=EY_QROGzTQ0 vk.com/video199084731_456240214
żydowska ratyzacja Polski2022.03.14 14:17
Nazywam się HERTRICH-WOLEŃSKI i nie jestem taki se zwykły "szczur"... ..... Nazywam się JAN HARTMAN i też nie jestem taki se zwykły "szczur"... ... Nazywam się JERZY URBAN, nie jestem taki se zwykły "szczur", jestem zwykła żydowska kürwa ......... Mamy tytuły naukowe i byliśmy przez towarzysza rabina sierpem obrzezani, a rodzinny dr. Frojd stwierdził u nas niezwykłą patologię, roboczo nazwana "iudaeus excrementum", tj. wypróżniamy się tak gdzie stoimy.
katolicka deratyzacja Polski2022.03.14 14:17
Przyznaje sie, ze jestem osoba o niskiej inteligencji, chora psychicznie, ze sklonnosciami pedofilskimi (nawet na wibratorze mam zdjecie dziecka sasiadki), bez podstawowej wiedzy o swiecie, jestem skrajnie oglupiona nienawiscia, zwykla kürwa , prostaczka, prymitywną zydowa.
katolicka deratyzacja Polski2022.03.14 13:28
Konfederacja chce pokoju bez walki jak na Krymie.
katolicka deratyzacja Polski2022.03.14 13:24
Talaga to rosyjski agent wplywu. HANBA !
Art2022.03.14 17:14
Czy wziales dzis tabletki?
Anonim2022.03.13 17:57
Racja!!! Po wyjściu z UE jak chce Ziobro i reszta "bandy prawicowej", będziemy SAMODZIELNIE stawiać czoła Putlerowi.
Rzeczywiście p. Talaga,2022.03.12 20:35
Ukraina "kupiła" Polsce dobrych kilka lat na przezbrojenie. A co najważniejsze, pokazała jak BEZNADZIEJNI są krasnoarmiejcy. Cała ich "odwaga" była za plecami, jak mieli NKWD z ustawionymi ckm-i. .......... Rosja, obojętnie pod czyim terrorem NIE MIAŁA dobrych żołnierzy. Niewolnik to NIE żołnierz. Starożytni o tym wiedzieli. W bilansie wojen polsko-ruskich to nawet nie ma porównania. Za 10 lat polskie siły zbrojne BEZ NATO będą dla ruskich NIE do pokonania. Ale potrzebny nam jest parasol atomowy - NATO-USA. Bron nuklearna Polsce jest niepotrzebna. Izrael coś tam ma tylko PO CO? Jak jej użyje to koniec z nimi!
ABC2022.03.12 19:16
Nie bądź pan głupi. Ukraina ma o wiele lepsze uzbrojenie niż my i o wiele lepiej zarządza rezerwami (których Polska tak na prawdę nie ma - musi je dopiero zacząć szkolić). Polskie władze, nawet teraz nie kupują ukraińskich licencji na uzbrojenie. to co mają zamówione w USA i w Turcji to ilości śladowe i drogo. Powinny być zamówione odpowiednie ilości rakiet manewrujących w Korei Płd. i na Tajwanie o zasięgu ponad 1 500 km. __ Powinna być jasna deklaracja USA, W. B. i Francji, n.t. użycia broni atomowej gdy użyje ich kacap a Polska powinna mieć dostęp do broni nuklearnej w ramach nuklear sharing. Jednak nie mamy ani samolotów ani rakiet ani także pilotów przystosowanych do uczestniczenia w takiej opcji. Nie mówię już o własnej, nowoczesnej obronie ppanc i plot. Uczestniczenie osobno w obronie nie jest dobrym rozwiązaniem.
Rzeczywiście p. Talaga,2022.03.12 14:58
Ukraina "kupiła" Polsce dobrych kilka lat na przezbrojenie. A co najważniejsze, pokazała jak BEZNADZIEJNI są krasnoarmiejcy. Cała ich "odwaga" była za plecami, jak mieli NKWD z ustawionymi ckm-i. .......... Rosja, obojętnie pod czyim terrorem NIE MIAŁA dobrych żołnierzy. Niewolnik to NIE żołnierz. Starożytni o tym wiedzieli. W bilansie wojen polsko-ruskich to nawet nie ma porównania. Za 10 lat polskie siły zbrojne BEZ NATO będą dla ruskich NIE do pokonania. Ale potrzebny nam jest parasol atomowy - NATO-USA. Bron nuklearna Polsce jest niepotrzebna. Izrael coś tam ma tylko PO CO? Jak jej użyje to koniec z nimi!
Skrzypek na dachu2022.03.12 14:28
Kiedy moskal stanie na granicy od Krolewca do Przemysla to juz bedzie za pozno bron rozdawac kazdemu .
I slowo od mojego sponsora .2022.03.12 15:00
Znana i renomowana firma kosmetyczno - garbarska " Rudolf Franz Höss " poleca swoje produkty : "Nic tak się nie pieni jak mydło zrobione na czysto żydowskim tłuszczu! Mydło jest świetne do mycia düpy!"
Filip2022.03.12 14:09
A teraz towarzysze jewreje wspólnie zaśpiewajmy hymn naszej ukochanej ojczyzny. ___________________________________________________________________________________________________ 🔴 Гимн Советского Союза!!! 🔴 ___________________________________________________________________________________________________ Союз нерушимый республик свободных Сплотила навеки Великая Русь. Да здравствует созданный волей народов Единый, могучий Советский Союз! Славься, Отечество наше свободное, Дружбы народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт! Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, И Ленин великий нам путь озарил: Нас вырастил Сталин – на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил! Славься, Отечество наше свободное, Счастья народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт! Мы армию нашу растили в сраженьях. Захватчиков подлых с дороги сметём! Мы в битвах решаем судьбу поколений, Мы к славе Отчизну свою поведём! Славься, Отечество наше свободное, Славы народов надёжный оплот! Знамя советское, знамя народное Пусть от победы к победе ведёт! _______________________________________________________________________________________________________ Ура! Ура! Ура! Чапаев герой! 🔴 🔴 🔴 🔴 _______________________________________________________________________________________________________ Za Rodinu! Za Stalina! Na boj, na boj, na boj!
Anonim2022.03.12 13:10
Panie ekspercie Talaga, wciągacie Polskę w nie naszą wojnę! Putin zająłby Ukrainę w ciągu 2-3 dni gdyby nie Polska. Dalej by się nie posunął, niech pan nie wciska ludziom głupot. A tak będzie głod, płacz i pomocy znikąd.
Filip2022.03.12 9:06
Marine Le Pen wzięła kredyt w rosyjskim banku na kwotę kilkunastu milionów dolarów. Następnie bank zlikwidowano, żeby nie musiała zwracać pieniędzy. Matteo Salvini chodził w koszulkach z podobizną Władimira Putina i go publicznie wychwalał. Victor Orban robi interesy z Władimirem Putinem i sprzeciwia się sankcją w stosunku do Rosji i dostarczaniu broni Ukrainie. Donald Trump wygrał wybory prezydenckie z Hilary Clinton dzięki działaniom rosyjskich służb specjalnych. Chciał wycofać armię amerykańską z Niemiec osłabiając NATO. Władimira Putina nazwał "geniuszem", a uznanie regionów Doniecka i Ługańska za rosyjskie za sprytne. Tadeusz Rydzyk w latach 90-tych publicznie zabiegał o nie wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i NATO, co było zgodne ze strategicznymi interesami Rosji. Rosyjskie służby specjalne sfinansowały dla Radia Maryja budowę masztu i przekaźniki na terenie Rosji. Wszystkie wymienione osoby są sojusznikami Jarosława Kaczyńskiego. Jego działania są sprzeczne z interesem narodowym naszego kraju. Łamanie Konstytucji i prawa unijnego też nie jest w interesie naszego kraju.
Anonim2022.03.11 20:52
PILNE! Były AMBASADOR RP w Syrii ujawnia fakty: PO CO PUTINOWI WOJNA? Kto z kim, dlaczego i za ile? ................................................................................................................ https://www.youtube.com/watch?v=tlSs0e6wTDY
Rzeczywiście p. Talaga,2022.03.11 20:48
Ukraina "kupiła" Polsce dobrych kilka lat na przezbrojenie. A co najważniejsze, pokazała jak BEZNADZIEJNI są krasnoarmiejcy. Cała ich "odwaga" była za plecami, jak mieli NKWD z ustawionymi ckm-i. .......... Rosja, obojętnie pod czyim terrorem NIE MIAŁA dobrych żołnierzy. Niewolnik to NIE żołnierz. Starożytni o tym wiedzieli. W bilansie wojen polsko-ruskich to nawet nie ma porównania. Za 10 lat polskie siły zbrojne BEZ NATO będą dla ruskich NIE do pokonania. Ale potrzebny nam jest parasol atomowy - NATO-USA. Bron nuklearna Polsce jest niepotrzebna. Izrael coś tam ma tylko PO CO? Jak jej użyje to koniec z nimi!
Skrzypek na dachu2022.03.11 20:45
USA i NATO utrzymuje No Fly Zone nad Syria dla ochrony Izraela , ale wydaje zgode na depopulacje terenow miedzy Donem a Odra i Dunajem a Narwa .
bryzol2022.03.11 20:45
pernametniglupcy
Skrzypek na dachu2022.03.11 20:38
Agresorom moskalom nie udalo sie zaskoczyc przeciwnika , to teraz namawiaja go aby sie poddal .
Skrzypek na dachu2022.03.11 17:44
Brawo Wojtek Olszanski ! Powrocil do Polszy po odpoczynku na Krymie i owocnych rozmowach z Dymitry Pieskow , Putina Hau Hau .
Skrzypek na dachu2022.03.11 20:33
Asio , dyzurny podszywaczu , asio .
Skrzypek na dachu2022.03.11 20:45
𝐁𝐑𝐀𝐖𝐎 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍 ! 𝐖𝐘𝐋𝐔𝐃𝐍𝐈𝐀𝐒𝐙 𝐒𝐖𝐎𝐉 𝐂𝐀𝐑𝐀𝐓 ! 𝐂𝐇𝐂𝐄𝐒𝐙 𝐌𝐈𝐄𝐂 𝐓𝐘𝐋𝐊𝐎 𝐃𝐋𝐀 𝐒𝐈𝐄𝐁𝐈𝐄! . . . . . . . . . . . . . 𝐊𝐚𝐳𝐝𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐨𝐰𝐲 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐫𝐝 𝐳𝐦𝐚𝐫𝐥𝐲𝐜𝐡 𝐤𝐚𝐜𝐚𝐩𝐨𝐰! 𝐍𝐢𝐞𝐦𝐚𝐥 𝟏.𝟓𝟎𝟎; 𝐉𝐄𝐃𝐄𝐍 𝐓𝐘𝐒𝐈𝐀𝐂 𝐏𝐈𝐄𝐂𝐒𝐄𝐓 𝐤𝐚𝐳𝐝𝐞𝐠𝐨 𝐝𝐧𝐢𝐚. 𝐓𝐨 𝐭𝐲𝐥𝐤𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐞 "𝐨𝐟𝐢𝐜𝐣𝐚𝐥𝐧𝐞".. . . . 𝐔𝐊𝐑𝐀𝐈𝐍𝐀 𝐈 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃 !!!
Skrzypek na dachu2022.03.11 17:44
Brawo Pan Prezydent Wielkiej Wszechrosji ! Pogromca imperialzmu i wolnosci ! Tylko pod przywodztwem Pana Prezydenta Putina w sojuszu z braterska radziecka Bialorusia i Ukraina bedzie zapewniony pokoj i dobrobyt !
Skrzypek na dachu2022.03.11 20:35
Asio , podszywaczu , bo nudzisz juz .
Skrzypek na dachu2022.03.11 20:46
𝐃𝐀𝐑𝐎𝐆𝐈𝐉 𝐍𝐀𝐒𝐙 𝐓𝐎𝐖𝐀𝐑𝐈𝐒𝐙𝐂𝐙 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍 - 𝐌𝐘 𝐏𝐎𝐋𝐒𝐊𝐀𝐉𝐀 𝐊𝐎𝐍𝐅𝐄𝐃𝐄𝐑𝐀𝐂𝐉𝐀 𝐁𝐎𝐋𝐒𝐙𝐎𝐉𝐄 𝐒𝐏𝐀𝐒𝐈𝐁𝐀 𝐙𝐀 𝐏𝐄𝐓𝐑𝐎-𝐊𝐎𝐏𝐈𝐄𝐉𝐊𝐈 𝐍𝐀 𝐖𝐀𝐋𝐊𝐄 𝐙 𝐌𝐀𝐒𝐎𝐍𝐀𝐌𝐈 𝐢 𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐎𝐍𝐊𝐀𝐌𝐈 𝐖 𝐖𝐀𝐓𝐘𝐊𝐀𝐍𝐈𝐄, 𝐖𝐀𝐒𝐙𝐘𝐍𝐆𝐓𝐎𝐍𝐈𝐄, 𝐖-𝐖𝐈𝐄 . . . . 𝐙𝐀 𝐑𝐎𝐃𝐈𝐍𝐔! . . . 𝐙𝐀 𝐏𝐔𝐓𝐈𝐍𝐔! . . .𝐔𝐑𝐀𝐀𝐀!
bryzol2022.03.11 16:26
ta pirtolenie co ty wiesz Nic
Skrzypek na dachu2022.03.11 16:20
Nawet Al Jazeera jest bardziej wiarygodna niz TVP Info .
Skrzypek na dachu2022.03.11 16:09
Makron i Szczultz szykuja zdrade wschodnich narodow aby oddac ich w postsoweicka neozydobolszewicka niewole . Al Jazeera pokazala Wersalska zdrade zamykajac Ukraincom Unijne drzwi w twarz . Kiedy widze polityka zamaskowanego albo prezentera w telewizji zamaskowanego to natychmiast wiadomo ze to cyrk kowidowy i wiarygodnosc zerowa , bo nie tylko klamie ale jeszcze sie wyglupia , chce robic z widzow idiotow ale wychodzi na to ze juz nie znajduje glupszych od siebie . Szczyt Wersalski juz nie jest zamaskowany i otwarcie mowia ze Unijne cele sa depopulacji terenow pomiedzy Donem a Odra . digitalizacja gospodarki i zielony kierunek dla energetyki .
Skrzypek na dachu oraz2022.03.11 20:46
𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 𝐓𝐀𝐒𝐒 𝐈 𝐒𝐏𝐔𝐓𝐍𝐈𝐊 𝐎𝐑𝐀𝐙 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐉𝐀𝐋𝐍𝐀 𝐀𝐆𝐄𝐍𝐂𝐉𝐀 𝐊𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐒𝐓𝐘𝐂𝐙𝐍𝐄𝐉 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐈 𝐂𝐇𝐈𝐍 𝐚𝐥𝐚𝐫𝐦𝐮𝐣𝐞: 𝐁𝐈𝐋𝐋 𝐆𝐀𝐓𝐄𝐒 𝐌𝐎𝐑𝐃𝐔𝐉𝐄 𝐋𝐔𝐃𝐙𝐈 𝐒𝐙𝐂𝐙𝐄𝐏𝐈𝐎𝐍𝐊𝐀𝐌𝐈 𝐈 𝐂𝐇𝐈𝐏𝐀𝐌𝐈 !!!
Skrzypek na dachu2022.03.11 15:55
TVP Info juz nie da sie ogladac , chyba kpiny sobie robia z widzow , sa niewiarygodne bo gadajace glowy zamaskowane znowu , nawet Makron Lejden i Pan Szaul Martins dali sobie spokoj z kowidklamstwem na Al Jazeera .
bryzol2022.03.11 15:52
niema co sie opluwac i dyskutowac szykowac sie
Skrzypek na dachu2022.03.11 16:10
Pani Anna Moskwa codziennie pije Lizol .
bryzol2022.03.11 15:48
ukraina padnie to jest zatwierdzone
Skrzypek na dachu2022.03.11 16:14
Kazdy teraz wie ze Ukraina to kupa kamieni a moskale sami sobie zeby powybijali .
HEJTER matis89 ...Po 11 ...katolik2022.03.11 15:31
Wybaczcie Polaki, że jestem TAKI FALLUS BRUDNY ŻYDOWSKI!!!!! . . . . . Robie co mi ten ch uj Łukaszenka każe. Piierdoliłem i dalej piierdole jak połamany ch uj o szczepionkach, o papieżu, ale ANI jednym słówkiem nie bąknąłem o ZBRODNIACH PUTINA.Gówno prawda, że jestem "katolikiem"! Jestem zwykłym chüjem żydowskim, kürwą, która włazi w dupsko Putinowi i nienawidzi wszystkich. Najlepiej, żeby mnie auto przejechało, bo sam widzę, jaką beznadziejną kürwą jestem, nie do życia. Kto by takiemu chüjowi jak ja rękę podał. Mam nadzieje, że mnie chüj strzeli w sam łeb wkrótce!
Anonim2022.03.11 15:26
"Każdy nawet najgorszy dzień pokoju jest lepszy od jakiegokolwiek dnia wojny" Dobrze to sobie zapamiętajcie.
Jarek2022.03.11 15:43
Święte słowa. Wojnę fajnie się ogląda w TV. Jakby komuś było mało dramatu Ukrainy- to niech sobie porozmawia z kimś, kto przeżył II Wojnę Światową- praktycznie każda polska rodzina jest do dziś poraniona tą wojną. Głównym marzeniem Uchodzców z Ukrainy jest POKÓJ, a nie wojna, czy odwet na Rosji. Wystarczy choć przez 5 minut obejrzeć dowolny kanał informacyjny
"wygłup naszych polityków ws MIG-ów."2022.03.11 15:55
Rozwiń tę myśl, tzn. jak się wygłupili? Śmiało, śmiało, ale weź pod uwagę, że może coś na ten temat WIEM, więc oszczędź mi kolejnych idiotycznych stwierdzeń tylko SZCZEGÓŁY! Jak się wygłupili? Jak to jest ta "krecia robota". SZCZEGÓŁY! SZCZEGÓŁY! SZCZEGÓŁY! Nic mnie latryny nie obchodzą, chodzi mi o ten "wygłup naszych polityków ws MIG-ów." i "krecią robotę". P.S. Oszczędź sobie określeń typu "bydło", nie piszesz do swojej teściowej. P.S. Szabes dzisiaj, pamiętaj abyś dzień święty święcił!
Jarek2022.03.11 16:17
To Przyjacielu: Wesołego Święta !!!
Rzeczywiście p. Talaga,2022.03.11 15:19
Ukraina "kupiła" Polsce dobrych kilka lat na przezbrojenie. A co najważniejsze, pokazała jak BEZNADZIEJNI są krasnoarmiejcy. Cała ich "odwaga" była za plecami, jak mieli NKWD z ustawionymi ckm-i. .......... Rosja, obojętnie pod czyim terrorem NIE MIAŁA dobrych żołnierzy. Niewolnik to NIE żołnierz. Starożytni o tym wiedzieli. W bilansie wojen polsko-ruskich to nawet nie ma porównania. Za 10 lat polskie siły zbrojne BEZ NATO będą dla ruskich NIE do pokonania. Ale potrzebny nam jest parasol atomowy - NATO-USA. Bron nuklearna Polsce jest niepotrzebna. Izrael coś tam ma tylko PO CO? Jak jej użyje to koniec z nimi!
KOPIA PRAWDY2022.03.11 15:14
Ogólnie nie wiadomo co to będzie dalej... Mam za to nowe spostrzeżenia. Wczoraj w TVP był program jak codziennie koło godz. 18. Prowadził B. Wildstein (pochodzenia żydowskiego) Zaprosił 2 facetów, jeden jakiś profesor drugi jakiś tam specjalista od ekonomii. Oczywiście temat wojna na Ukrainie. Ten profesor mówi w końcu, że były takie plany, żeby zasiedlać ziemie ukraińskie żydami z Izraela... I wtedy mi się oczy otworzyły i przypomniałem sobie, że kiedyś parę lat temu już słyszałem o tym i mówili o tym też różni niezależni dziennikarze itp. Jak to prowadzący Wildstein usłyszał, co ten prof. mówi, zaczął zbijać gościa z tropu i z tematu, wręcz go zakrzykując i dążąc do zmiany tematu, co po chwili się stało... Tu trzeba powiedzieć, że obecny prezydent Ukrainy również jest żydem... W państwie żydowskim brakuje już podobno wody od lat, jest mało miejsca i ciągłe narażenie na ataki w odwecie za terroryzm żydowski skierowany w stronę Palestyńczyków. Tak więc żydzi szukali i szukają nowego miejsca na ziemi żeby się osiedlać. Pierwszym takim miejscem miała być Polska czyli Polin w mniemaniu żydów. Już nawet w Polsce są wybudowane i niezamieszkałe bloki dla żydów, którzy "pod stołem" otrzymują obywatelstwo polskie bez znajomości języka i czegokolwiek (oczywiście o tym się nie mówi) jednak znając naszą mentalność, żydzi trochę się tego przestraszyli i wybrali nowe państwo Ukrainę, tzw. spichlerz Europy. Jak ktoś przeliczył, Ukraina mogłaby wyżywić 600 mln ludzi! Do tego jest Państwem 2 x większym od Polski z dostępem do morza. Ostatnio u Putina był z wizytą premier żydowski i to nie wiadomo po co. media światowe nie podały jaki był dokładnie cel tej wizyty... Do tego kwestia Ataków Putina. Dlaczego nie atakuje on środkowej, południowo-zachodniej i zachodniej Ukrainy, dając jakby możliwość na wyludnianie tych terenów, bo ludzie cały czas je opuszczają uciekając przed wojną. Czy aby nie o to właśnie chodziło by wyludnić Ukrainę a następnie zaludniać żydami...? Sprawa jest rozwojowa i trzeba sobie zadać pytanie czy ta wojna nie jest sterowana przez światowe żydostwo, w tym właśnie celu . Potem przecież Można się podzielić zdobyczami z Putinem, który teraz swoimi rękami wykonuje tę czystkę... Takie są moje spostrzeżenia.
jesteś tylko głupim kacapskim trolem2022.03.11 15:23
.
Anonim2022.03.11 15:28
Dobrze piszesz. Ta wojna ma zapach krwi Słowian, macy, czosnku i szekli. Gdzie żyd tam zniszczenie i cierpienie.
B522022.03.11 21:08
I zapach onucy Moskala !
slawek522022.03.11 16:24
100% prawdy.
katolcka deratyzacja Polsk2022.03.11 15:07
Talaga to podstepny antypolski agent sowiecki.
matis892022.03.11 15:00
Przez te 14 dni tej udawanej wojenki jeszcze nie widziałem w PISTVP ani PISTVN ani jednego filmiku z prowadzonych działań wojennych gdzie rusy i ukraińcy strzelaliby by do siebie z karabinów. Spektakl medialny to jedna wielka propaganda która chce nam wmówić że ta udawana wojenka nie prowadzona na poważnie jest wielce poważna. Oraz że prorosyjskie sankcje lewactwa na zachodzie takie nie są. Do tego codziennie nam kłamią że Ukraina wygrywa wojnę. Istny cyrk massmediów.
katolicka deratyzacja Polski2022.03.11 15:11
Konfederacja WOLI Putina,bo nienawidzi Polski.
szmatis2022.03.12 8:13
jest pełno takich filmów kacapski pomiocie ;)))
Груз 200 - dowódca rosyjskiej 29. Armii2022.03.11 14:51
"Generał dywizji Andriej Kolesnikow stał się dziś 'ładunkiem 200'" - brawo Ukraincy !
11 Mazurski Pułk Artylerii w Węgorzewie Emil Cz.2022.03.11 16:07
Urrrra
Jarek2022.03.11 14:30
Rozumiem, że poborowy Pan Andrzej Talaga jako pierwszy pójdzie na front i nie będzie chował się. Bo w gębie to każdy jest mocny. Jesteśmy w NATO i wynikają z tego zarówno przywileje jak i obowiązki. A pierwszym z obowiązków jest nie robienie kreciej roboty Sojuszowi. Wszyscy przywódcy Zachodu i dowództwo NATO powtarzają wciąż jak mantrę, że NATO nie jest w stanie wojny z Rosją. Powtarzają to, aby do Putina to w końcu dotarło, że nikt z Zachodu nie chce napadać na Rosję, a pomoc dla Walczącej Ukrainy ma wymiar obronny i humanitarny. Inna sprawa, że Rosja jednak jest mocarstwem nuklearnym, a Polska jest krajem frontowym (patrz: płk. Kukliński). I to, że na samodzielną wojnę nie mamy żadnych szans
@Jarek, Jurek, Jasiu ... itd.2022.03.11 14:49
"A pierwszym z obowiązków jest nie robienie kreciej roboty Sojuszowi." ...................................................... Rozwiń tę myśl i wyjaśnij mi tą "krecią robotę". Trochę szczegółów z łaski swojej. Ale podejrzewam, że jesteś zajęty przygotowaniami do szabesowiej kolacji i zamilkniesz. Jak zwykle.
Jarek, Jasiu, Jureczek ...2022.03.11 14:50
"A pierwszym z obowiązków jest nie robienie kreciej roboty Sojuszowi." ...................................................... Rozwiń tę myśl i wyjaśnij mi tą "krecią robotę". Trochę szczegółów z łaski swojej. Ale podejrzewam, że jesteś zajęty przygotowaniami do szabesowiej kolacji i zamilkniesz. Jak zwykle.
Jarek2022.03.11 15:23
Nawet jeśli bym przygotowywał się do kolacji szabasowej - to Tobie Przyjacielu NIC DO TEGO. A chodzi o to, żeby działać i wypowiadać się jednym głosem. Każdą wojnę (również obronną) wygrywa się strategią i mądrością, a nie dobrymi chęciami. HURRA !!! - to było na filmach (zresztą propagandowych). Przykład: wygłup naszych polityków ws MIG-ów. No i oczywiście ci co tak bardzo głoszą wojnę sami spędzają ją z dala od frontu. Ci co wysyłają w zasadzie dzieci rosyjskie na wojnę sami są bezpieczni (do czasu). Taki przykład wręcz podręcznikowy: pewien polski Minister Obrony Narodowej wizytując Żołnierzy na poligonie korzystał z pancernej latryny- była ona tylko do jego dyspozycji, żołnierze i oficerowie tłoczyli się jak bydło w ogólnych.
"wygłup naszych polityków ws MIG-ów."2022.03.11 15:41
Rozwiń tę myśl, tzn. jak się wygłupili? Śmiało, śmiało, ale weź pod uwagę, że może coś na ten temat WIEM, więc oszczędź mi kolejnych idiotycznych stwierdzeń tylko SZCZEGÓŁY! Jak się wygłupili? Jak to jest ta "krecia robota". SZCZEGÓŁY! SZCZEGÓŁY! SZCZEGÓŁY! Nic mnie latryny nie obchodzą, chodzi mi o ten "wygłup naszych polityków ws MIG-ów." i "krecią robotę". P.S. Oszczędź sobie określeń typu "bydło", nie piszesz do swojej teściowej.
Jarek2022.03.11 15:56
Przyjacielu doczytaj sobie reakcję na tą ,,propozycję" Prezydenta USA, czy Kierownictwa NATO. Ty też nie piszesz do swojej teściowej, więc bez imputacji o przygotowaniach do kolacji. Wg moich kryteriów wartości teściową szanuje się
Ukraina pokazała, że można skutecznie2022.03.11 14:28
zabijać kacapów
dowódca rosyjskiej 29. Armii zabity :)2022.03.11 14:58
"Generał dywizji Andriej Kolesnikow stał się dziś 'ładunkiem 200'"
bryzol2022.03.11 14:15
od uni klimatyczna energetyczna lgbt
OD GÓRY do DOŁU ten SAM PARCH!2022.03.11 14:11
𝐉𝐀𝐃𝐎𝐖𝐈𝐓𝐄 ŻYDOSTWO w Polsce 𝐏𝐈 𝐄𝐑𝐃𝐎𝐋𝐂𝐀 𝐝𝐨𝐬𝐭𝐚𝐣𝐞! . . . . 𝐈𝐜𝐡 𝐤𝐨𝐜𝐡𝐚𝐧𝐲 𝐙𝐒𝐑𝐑 𝐙𝐍𝐎𝐖𝐔 𝐖𝐏𝐈 𝐄𝐑𝐃𝐎𝐋 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐙𝐄 !!! . . . . . . . . . A kto to jest to 𝐉𝐀𝐃𝐎𝐖𝐈𝐓𝐄 ŻYDOSTWO? KWARTET Żydków PATO-HEJTERÓW w składzie: 1) JAN HERTRICH-WOLEŃSKI ....2) JAN HARTMAN ....3) ADAM MICHNIK i obywatel ZSRR JERZY URBAN. . . . . . . . . . . Ich PATOLOGICZNA nienawiść do KK, Polski, Polaków czeka na opis medyczny. Po prostu zgraja CHORYCH z nienawiści SKÖRWYSYNÓW
fdf2022.03.11 13:40
K.. Cichopek podobno się rozstała z tym no jak mu tam...
Anonim2022.03.11 14:05
Rany boskie!!!!!😁😁😁
Agnieszka Dziedzic 💘 🖐🏻😁😁😁2022.03.11 20:41
Tobie tez nie staje Pietrek.
bryzol2022.03.11 13:15
rosja to wolnosc
dla2022.03.11 13:27
karaluchów
dpio2022.03.11 12:59
Prawdziwym synem bożym jest Jarosław Kaczyński. Ten, kto w Niego wierzy, nie umrze, a będzie miał życie wieczne.
fdf2022.03.11 13:54
To pomazaniec, tak to prawda
dpio2022.03.11 12:57
Ufam Tobie. Jarosławie
szok...2022.03.11 12:56
putin popada w coraz większe paranoje jak stalin - media donoszą, że nakazał aresztowanie już dwóch oficerów FSB oraz odwołał już kilku generałów
Anonim2022.03.11 12:45
Znów będzie: "Silni, zwarci, gotowi! Nie oddamy nawet guzika!" A potem - Zaleszczyki...😁😁😁
Anonim2022.03.11 13:16
Myślisz, że teraz też Niemcy pomogą Rosji w ataku na Polskę? - bo pojedynczo to się boją.
JanP2022.03.11 12:43
Pan Talaga za dużo chla.i dlatego taki odważny.
A dlaczego2022.03.11 12:28
do samodzielnej wojny? Z główką ok, expercie?
Anonim2022.03.11 12:27
zmianynaziemi .pl/( bez cenzury) rosja_zwołuje-posiedzenie-rb_--onz--w-związku-z-programami-broni-biologicznej-na-ukrainie. Przeczytajcie sobie . Również komentarze . Dużo wam powiedzą .
ken2022.03.11 11:52
Najprościej byłoby gdyby USA , UE wspólnie z Zełeńskim ogłosiły w trybie natychmiastowym, że Ukraina nie przystąpi do NATO, że pozostanie krajem neutralnym - wówczas wojna zakończyłaby się natychmiast...., ale Zachód woli nadal prowadzić wojnę z Putinem (osłabiając Rosję ) rekami Ukrańców dozbrajając ich i testując u nich swoje bronie, a przy okazji sankcji jeszcze podwoją swoje majątki... Premier Morawiecki zaś zamiast zażądać od UE 6mld dolarów jak onegdaj Erdogan ugania się po wszystkich stolicach nakłaniając sankcje , które już teraz biją nas mocno po kieszeniach.... wszystko to razem zadziwia i wkurza !
kolego,2022.03.11 12:25
takie deklaracje to Rosja ma gdzieś. A gdzie tu miejsce na znęcanie się i ruski sadyzm? Tego Rosja nie chce dać sobie odebrać. To Rosja pragnie przydusić Ukrainę do wycharczenia, że chcą być neutralni i wtedy zacznie odprawiać swoje szatańskie mordy, zsyłki, gwałty. Tego Rosja nie da sobie odebrać, tego pragnie cywilizacja kacapska. W wojnie z kacapem lepiej jest zginąć niż się poddać. Ale Ukraińcy pokonają tego szatana bez deklaracji o neutralności, bo neutralność przy ruskiej granicy to niewolnictwo.
katolicka deratyzacja Polski2022.03.11 15:09
Konfederacja chce pokoju jak na Krymie,a Polakow na Syberii !
Marek2022.03.11 11:46
Pan Talaga publicysta niech sobie pisze co chce. Polska nie potrzebuje takich sojuszników jak Stany czy Niemcy bo w realnej wojnie będą nas dzielnie podjudzać z daleka jak w 1939 roku. Sama z Rosją wygrać nie może bo szaleńcem i głupcem jest ten kto mówi że Polska musi się zbroić na wojnę z Rosją. Rosja ma większy potencjał niż Polska więc zawsze będzie miała przewagę. Polska potrzebuje prawdziwego sojusznika który już udowodnił swoją wartość w 1920 roku. Tym sojusznikiem jest Bóg przed którym nasz Rząd i Episkopat muszą klęknąć i uroczystym aktem uznać prawo 10 Przykazań Bożych jako fundament wszelkich praw w Polsce. Jeśli tego nie zrobimy to pozostaje nam zbroić się, zawierać wszelkie możliwe sojusze i ginąć. Nie dajmy się ogłupiać mediom, publicystom różnej maści ekspertom i politykom, nie bujajmy w obłokach tylko stańmy na nogach i z Bogiem budujmy swoją przyszłość.
Do klasztoru marsz! Nie przeszkadzać.2022.03.11 11:55
jw.
Kowalski Anatol2022.03.11 11:43
Kolejny ekspert. W ogóle to ekspertów i to w każdej dziedzinie to. u nas nie brakuje Moglibyśmy ich w pęczki wiązać i eksportować jeżeli ktoś chciałby kupić.Gorzej z fachowcami - tu już mamy wyraźne braki. A co do tego eksperta to skoro taki mądry to może by wykombinował kto i czym ma walczyć w razie ewentualnego konfliktu skoro nasza Niezwyciężona Armia składa się głównie z generałów a ci to raczej na pierwszą linię się nie pchają.
Do budy!2022.03.11 11:55
albo pod stół.
man.of.Stagira2022.03.11 11:41
"Z" — to "siły wschodnie"; "Z" w kwadracie — to "siły z Krymu"; "O" — to "siły z Białorusi"; "V" — to "piechota morska"; "X" — to "Czeczeńcy"; "A" — to "siły specjalne" // si vis pacem para bellum
prosty2022.03.11 11:31
Tyle, że wojnę z Polską mogą prowadzić rękoma Białorusi i Niemiec, którym osłabienie nas jest na rękę. Nawet w przypadku gorącego konfliktu stosowana broń może być inna, z podobnym celem obezwładnienia państwa. Zagrożenia mamy specyficzne, powinniśmy je zanalizować i przygotować się na nie.
Anonim2022.03.11 11:26
"Przygotować się do samodzielnej wojny z Rosją", kto i za co płaci takiemu idiocie?.
AAAtomek2022.03.11 11:30
Ukraina walczy sama z kacapem . I to skutecznie , idioto !
pijany rusek2022.03.11 11:41
wg pisowsko-frondowskiej propagandy
AAAtomek2022.03.11 12:00
Dobrze napisałeś pod moim Nickiem, ale uważaj na interpunkcję.
Anonim2022.03.11 12:09
Czeczenia też na początku walczyła skutecznie. Gdzie jest dziś Czeczenia?
Dam2022.03.11 11:21
Lata mijają, a propaganda wciąż taka sama https://imgur.com/a/fHMV2E1 Czemu mnie to nie dziwi?
Tymczase w prawdziwym świecie2022.03.11 10:51
Pracownicy polskiego konsulatu wsiedli w busa i ewakuowali się z Charkowa jeszcze przed wkroczeniem na Ukrainę wojsk rosyjskich. Nikt nie skontaktował się z pracującymi tam Polakami, o których dzięki systemowi Odyseusz nasze służby konsularne dokładnie wiedziały.Kiedy Polacy zwrócili się z dramatycznym apelem o pomoc do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zasugerowano im wczoraj, by udali się do wciąż działających konsulatów RP na terenie Ukrainy w Kijowie bądź we Lwowie, miast oddalonych od Charkowa odpowiednio o 500 i 1100 km. Najlepiej koleją. https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28181539,polski-konsulat-w-charkowie-ewakuowany-jeszcze-przed-wojna.html
Anonim2022.03.11 11:26
A czego Polak może się spodziewać od polskiego państwa? Pomocy? Nie. Podwyżki podatków ? Jak najbardziej! PiSdzielska nieudolność w całej krasie!😁😁😁
Da, da , kacapie2022.03.11 11:31
,
Obserwator2022.03.11 10:45
Ogólnie nie wiadomo co to będzie dalej... Mam za to nowe spostrzeżenia. Wczoraj w TVP był program jak codziennie koło godz. 18. Prowadził B. Wildstein (pochodzenia żydowskiego) Zaprosił 2 facetów, jeden jakiś profesor drugi jakiś tam specjalista od ekonomii. Oczywiście temat wojna na Ukrainie. Ten profesor mówi w końcu, że były takie plany, żeby zasiedlać ziemie ukraińskie żydami z Izraela... I wtedy mi się oczy otworzyły i przypomniałem sobie, że kiedyś parę lat temu już słyszałem o tym i mówili o tym też różni niezależni dziennikarze itp. Jak to prowadzący Wildstein usłyszał, co ten prof. mówi, zaczął zbijać gościa z tropu i z tematu, wręcz go zakrzykując i dążąc do zmiany tematu, co po chwili się stało... Tu trzeba powiedzieć, że obecny prezydent Ukrainy również jest żydem... W państwie żydowskim brakuje już podobno wody od lat, jest mało miejsca i ciągłe narażenie na ataki w odwecie za terroryzm żydowski skierowany w stronę Palestyńczyków. Tak więc żydzi szukali i szukają nowego miejsca na ziemi żeby się osiedlać. Pierwszym takim miejscem miała być Polska czyli Polin w mniemaniu żydów. Już nawet w Polsce są wybudowane i niezamieszkałe bloki dla żydów, którzy "pod stołem" otrzymują obywatelstwo polskie bez znajomości języka i czegokolwiek (oczywiście o tym się nie mówi) jednak znając naszą mentalność, żydzi trochę się tego przestraszyli i wybrali nowe państwo Ukrainę, tzw. spichlerz Europy. Jak ktoś przeliczył, Ukraina mogłaby wyżywić 600 mln ludzi! Do tego jest Państwem 2 x większym od Polski z dostępem do morza. Ostatnio u Putina był z wizytą premier żydowski i to nie wiadomo po co. media światowe nie podały jaki był dokładnie cel tej wizyty... Do tego kwestia Ataków Putina. Dlaczego nie atakuje on środkowej, południowo-zachodniej i zachodniej Ukrainy, dając jakby możliwość na wyludnianie tych terenów, bo ludzie cały czas je opuszczają uciekając przed wojną. Czy aby nie o to właśnie chodziło by wyludnić Ukrainę a następnie zaludniać żydami...? Sprawa jest rozwojowa i trzeba sobie zadać pytanie czy ta wojna nie jest sterowana przez światowe żydostwo, w tym właśnie celu . Potem przecież Można się podzielić zdobyczami z Putinem, który teraz swoimi rękami wykonuje tę czystkę... Takie są moje spostrzeżenia.
I znów się ze*srałeś w majty.2022.03.11 11:58
Ładnie to tak?
PRAWDA2022.03.11 15:10
Masz rację. Franciszek Liszt: Nadejdzie dzień, gdy wszystkie narody, pośród których mieszkają dziś Żydzi, będą musiały stanąć przed problemem całkowitego ich wypędzenia - problemem życia i śmierci, zdrowia lub chronicznej choroby, pokojowej egzystencji albo nieustających niepokojów społecznych.
AAAtomek2022.03.11 10:38
Mamy (Polska) niespełna 5 do 10 lat nim Rosja odbuduje i przebuduje swoje siły zbrojne, eliminując wszystkie błędy poczynione w tej wojnie z Ukrainą. Ale trzeba najpierw zmienić katoprawicową nieudolną władzę w Polsce, która przez ostatnie 7 lat praktycznie nic nie zrobiła w temacie wzmocnienia i przebudowy polskich sił zbrojnych, która mogłaby się oprzeć Rosji?
Anonim2022.03.11 11:37
PiSdzielcom się wydaje, że przed Rosją jest w stanie nas obronić mięso armatnie z WOT. Dlatego ładują kasę w to niedzielne wojsko, zamiast inwestować w normalną armię. Agenturalna działalność, czy tylko zwyczajna głupota?😁😁😁
AAAtomek2022.03.11 12:02
Głupota katoprawicowa. Jak w PRL, rządzą nami mierni ale wierni Prezesowi.
Anonim2022.03.11 13:35
Rosjan to w Ukrainie leje nawet listonosz (z całym szacunkiem dla listonoszy).
----2022.03.11 10:38
a co z ukrainą? dlaczego usa lub anglia nie pomagają militarnie w ramach ustaleń memorandum budapesztańskiego z 1994 roku?
żeby się głupi dziwował2022.03.11 10:52
jw.
do specjalisty2022.03.11 11:34
podaj punkt tego memorandum, który mówi o militarnej pomocy
kacze guano2022.03.11 10:33
kolejny pisowski poj**eb
a ty jesteś kolejnym2022.03.11 10:45
przygłupim kacapskim trolem
Teściowa rudej mendy2022.03.11 10:52
Won bydle prusko - ruskie!