Osoby LGBT w wyniku homofobii mogą częściej zapadać na choroby sercowo-naczyniowe - wskazują wyniki badania przeprowadzonego przez amerykański Uniwersytet George'a Washingtona.

- To badanie dostarcza mocnych dowodów na to, że kiedy osoby ze środowisk LGBT doświadczają antygejowskich uprzedzeń, ich ciała reagują wzrostem tętna i ciśnienia krwi, a także hormonu stresu - kortyzolu - mówi główny autor badania prof. David M. Huebner.

- Kiedy organizm reaguje w ten sposób wielokrotnie, może to przyczynić się do chorób sercowo-naczyniowych i innych chorób, które rozwijają się z czasem - dodał Huebner.

Dotychczasowe badania wskazywały, że stres, którego osoby LGBT doświadczają w związku z homofobią, może powodować problemy zdrowotne, które bardzo często dotykają gejów, lesbijki i osoby biseksualne. Zgodnie z najnowszym badaniem Uniwersytetu George'a Washingtona narażenie nawet na łagodne formy homofobii może prowadzić do chorób serca.

Do badania zaproszono 134 dorosłe lesbijki, gejów i osoby biseksualne. Postanowiono sprawdzić, jaki wpływ na ich zdrowie wywrze stresująca rozmowa kwalifikacyjna.

Przed badaniem osoby z grupy badanej otrzymały notatkę mającą rzekomo przedstawiać rekrutera, w rzeczywistości był to jednak manifest wymierzony w środowiska LGBT. Osoby z grupy kontrolnej nie otrzymały tego dokumentu.

Osoby badane zostały następnie poddane standardowej rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której mierzono ich tętno, ciśnienie krwi i inne markery reakcji na stres.

Sytuacja była stresująca i dla grupy kontrolnej i dla grupy badanej. Osoby wystawione na działanie homofobicznego oświadczenia wykazały jednak silniejszą reakcję fizjologiczną. Ich ciśnienie krwi wzrosło bardziej i wracało do normy wolniej niż w grupie kontrolnej, wzrosła też ich częstość akcji serca, oraz poziom kortyzolu, zwanego hormonem stresu, który jest uwalniany przez organizm w odpowiedzi na niebezpieczną lub zagrażającą sytuację.

- Przez lata badacze wykazywali korelacje pomiędzy doniesieniami o dyskryminacji a gorszym stanem zdrowia. To badanie jest jednym z pierwszych, które pokazuje, jak narażenie na antygejowskie uprzedzenia rzeczywiście powoduje zmiany w procesach fizjologicznych, które mogą wpływać na zdrowie w perspektywie długoterminowej - powiedział na ten temat Huebner.

Zdaniem Huebnera w celu walki z tym stresem pomocne mogą być ćwiczenia fizyczne lub zdrowa dieta oraz wsparcie terapeuty. Najważniejsze jednak jest w jego ocenie stworzenie zdrowego środowiska dla wszystkich.

jkg/rp