Cummings był przewodniczącym APA w latach 1979-1980, a także członkiem Rady Reprezentantów tej organizacji. Jest autorem wielu książek z dziedziny psychologii. Wcześniej głosował on za wykreśleniem homoseksualizmu z listy schorzeń psychicznych. Teraz jednak ostrzega, że organizacja nie zajmuje się już nauką, a polityką. Problemy zaczęły się, gdy zrezygnowano z zasady Leony Tyler, która głosiła ze wszystkie publiczne oświadczenia APA muszą być oparte na przesłankach naukowych.- APA zaczęła się zmieniać błyskawicznie od końca lat 80. Od połowy lat 90. zasada Leony Tyler została absolutnie zapomniana, a oświadczenia polityczne zastąpiły badania naukowe – zaznacza uczony i dodaje, że skutkiem tych zjawisk jest przejęcie APA przez ruch gejowski. Jego zdaniem zgubnym dla stowarzyszenia jest także to, że – w związku z przyjęciem zasad promujących różnorodność – w APA jest nadreprezentacja mniejszości seksualnych.Cummings zaznacza, że jego poglądy nie wypływają ze sprzeciwu wobec postulatów ruchów gejowskich, ale z troski o naukę. On sam nie jest przeciwnikiem „małżeństw” homoseksualnych, a także nie odcina się od wykreślenia homoseksualizmu z listy chorób. Jego troska dotyczy jednak naukowego obiektywizmu organizacji.TPT/LSN