Ależ dzisiaj mocna Ewangelia! Czytajmy i nawracajmy się - zdjęcie
15.11.19, 08:24

Ależ dzisiaj mocna Ewangelia! Czytajmy i nawracajmy się

48

Czytanie z Księgi Mądrości (Mdr 13, 1-9)

Głupi z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, rwącą wodę lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem.
Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa – winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Sprawcę.
Ci jednak na małą zasługują naganę, bo wprawdzie i oni błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracając się bowiem wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale im także nie można wybaczyć: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat – jakże nie znaleźli rychlej jego Władcy?


Pslam responsoryjny
    
Ps 19 (18), 2-3. 4-5b (R.: por. 2a)

Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.

2    Niebiosa głoszą chwałę Boga, *
     dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
3    Dzień opowiada dniowi, *
     noc nocy wiadomość przekazuje.

Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.

    
4    Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *
     których by dźwięku nie usłyszano.
5    Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *
     ich słowa aż po krańce świata.

Refren: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga.Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 17, 26-37)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; a przyszedł potop i wygubił wszystkich.
Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba „deszcz ognia i siarki” i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi.
W owym dniu, kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Miejcie w pamięci żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.
Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą razem mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona».
Pytali Go: «Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy».

Komentarze (48):

Nauka głupcze2019.11.16 1:41
Na całej powierzchni księżyca Io deszcz siarki pada bez przerwy od milionów lat. I co? I nic. Zwykłe zjawisko fizyczne.
Ryszard Olejniczak2019.11.15 15:57
«Gdzie, Panie?» On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». A więc dramat kary będzie tylko tam gdzie jest "padlina" i gdzie koncentrują się sępy. Takie miejsce (miejsca) nie jest oznaczone współrzędnymi geograficznymi ( dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty), tylko określonymi cechami. Wiadomo, że sępy krążą wokół zniewolonych żądzą panowania - padlina władzy. Władzy pieniądza, władzy państwowej, władzy religijnej i władzy mediów Można więc łatwo wskazać środowiska padliny i tych którzy się nią żywią. Nie ma jednak odważnych, którzy wykonali by taką "mapę drogową". Więc: jedzą, piją, kupują, sprzedają, aż do dnia ....
Grzegorz 2019.11.15 15:53
Wymowne... lepiej częściej się spowiadać, bo nie znamy dnia ani godziny... Ale z drugiej strony, czy my - wierzący, przystępujący często do spowiedzi i komunii św., mamy się czego obawiać? Obawiać mają się czego ci, co Boga odrzucili, albo nie chcą Go poznać ani uznać, bo jak się nie nawrócą, to biada im
Jeta2019.11.15 13:41
Albercie, zasady rządzące Wszechświatem, ewolucją, fizyką, biologią, chemią, historią, psychologią.... też stworzył Bóg i polecił nam je poznawać. Sam rozumujesz w sposób bardzo ograniczony, a przypisujesz to katolikom.
Albert2019.11.15 14:19
Masz jakieś dowody na potwierdzenie swoich tez? Czy tak tylko piszesz dla samego pisania?
Jeta2019.11.15 14:39
i vice versa
Albert2019.11.15 15:10
To ty twierdzisz, że istnieje jakiś wyimaginowany bóg, który stworzył Wszechświat i całą resztę. Udowodnij to.
Jeta2019.11.15 18:23
Bóg żywy stworzył czas i przestrzeń, Wszechświat cały i wszystko co istnieje. Udowodnij, że nie.
Albert2019.11.16 9:37
Przykro mi - ciężar dowodu leży po stronie wysuwającego tezę. Ty twierdzisz, że bóg istnieje. Udowodnij to. Możesz też przy okazji udowodnić, że Smerfy nie istnieją.
Katolik2019.11.15 12:12
Widać że wielu tu jest ślepców i w dodatku głuchych o czym też mówi Jezus, "patrzycie a nie widzicie, słuchacie a nie słyszycie, kto ma uszy niechaj słucha" (czyta). Chodzi o to że widząc wspaniałe stworzenie jak słońce, gwiazdy, ziemię z człowiekiem i wszystkim co posiada, nie widzimy i nie słuchamy Stwórcy który objawił nam swoją potęgę, również: w cudach i plagach egipskich, dał przykazania i syna swego jedynego. Ciągle mówi do nas przez Ewangelię, Proroków, Świętych i Objawienia. Jeśli nie posłuchamy to wszystko skończy się nagłą, wielką katastrofą, w zwyczajny dzień którego się nie spodziewamy - jak to już bywało za Noego, Lota itp. Wtedy mamy nie myśleć o dobrach materialnych- tylko o wieczności i zbawieniu Duszy, pozostać tam gdzie jesteśmy i modląc się prosić Boga o przebaczenie, by nie utracić życia wiecznego, bo to ziemskie i tak prędzej czy później utracimy. "Tam gdzie giną miliony i sprawiedliwi ginąć będą". Tak jak sępy są tam gdzie padlina, tak diabły są tam gdzie grzech i czekają ale nasze życie lub śmierć wieczna od nas nie od nich zależą. "Czuwajcie bo nie znacie dnia ani godziny"
Katolik2019.11.15 10:48
Nic dodać nic ująć. Zaś tzw. wierzący, co mówią że wierzą w Boga ale w jego przykazania nie i bluzgają na Kościół który sam Bóg ustanowił, księży, wkładają do jednego worka razem z czarnymi owcami- mimo że to margines a wielu jest dziś naprawdę świętych księży. Wielce się zdziwią słysząc "Nie Znam Was", Idźcie Precz W Ogień Piekielny". Na zdrajcy co Boga odrzucił i wymyślił własnego bożka, ciąży większa wina niż na wrogu który Boga nie zna.
zbg.2019.11.15 10:05
Te Ewangelie to piękne bajki pisane 300 lat po śmierci Jezusa dla ludzi przez żydów.
anonim2019.11.15 10:28
Nieuk z ciebie.
andrzejhahn32019.11.15 10:40
ciekawe co ty wiesz o poganskim katolicyzmie.......dawaj cwaniaczku
anonim2019.11.15 12:12
O pogańskim katolicyzmie nie wiem nic ,bo takiego nie ma ,ale o katolicyzmie jak najbardziej mam sporą wiedzę .
anonim2019.11.15 12:15
A i cwaniaczkiem akurat nie jestem andrzejuhahn3 .
des2019.11.15 10:30
Głupi jesteś i sam wierzysz w bajki skoro powtarzasz te bzdury.
andrzejhahn32019.11.15 10:40
pisane dla ciemnej zacofanej masy
andrzejhahn32019.11.15 10:05
UWAGA..................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej albowiem jest to zaraza dla rozumu
Ryszard Olejniczak2019.11.15 18:27
Wierzenie, że kod genetyczny człowieka i wszystkich bytów żywych sam się napisał, to jest dopiero ciemnogród. Jeśli jednak czyjeś lenistwo intelektualne wyklucza wysiłek, konieczny aby się oderwać od bolszewickiego bełkotu, to musi mu już tak zostać.
Tasman2019.11.15 10:03
Taaa, ten Geniusz Stworzenia wynalazł tsunami, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, susze, powodzie, zarazy, choroby..., i mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. I dał człowiekowi mózg, na swoje podobieństwo, którego niektórzy używają w sposób niezgodny z przeznaczeniem, wierząc w urojenia pasterzy owiec sprzed dziesięciu tysięcy lat...
des2019.11.15 10:27
Taki jesteś mądry to sobie z tym poradź. Pokaż że jesteś silniejszy od pasterzy owiec. Żałośni są ludzie którzy mają żale do Boga którego uważają za nieistniejącego.
anonim2019.11.15 10:32
No to bym się z tobą zgodził ,niektórzy tu używają mózgu nie zgodnie z przeznaczeniem ,jesteś tego przykładem .
bogdanus2019.11.15 10:02
Papież Franciszek oddając cześć bogini matki ziemi Pachamamie też musi być głupi. Namawia nas wiernych Jezusowi do tej głupoty.
Mikołaj 2019.11.15 10:00
" Mocna Ewangelia "? . Zaiste , bo tylko mocarz , który umie pokonać ciemności , potrafi ją odczytać dogłębnie . Na nic albo na niewiele wam się przyda odczytanie tej nauki dosłownie , tak aby skorzystać z tych rad. Kto chce mi zaprzeczyć , to niech np. uzna , że Jezus mówił o homoseksualistach , skoro " dwóch będzie na jednym posłaniu " .A kluczem poznania do tego , jest to: " Oto wszystkie osoby są moje: tak osoba ojca, jak osoba syna. Są moje. Umrze* tylko ta osoba*, która zgrzeszyła." .Oto tłumaczą wam , że prorok mówił o tacie i synu , sami niczego nie rozumiejąc.
Paweł2019.11.15 11:03
Twoja wypowiedź jest tak samo prawdziwa i użyteczna jak Św. Mikołaj w listopadzie w dodatku bez prezentów. Przeczytaj Biblię Tysiąclecia ze 3 razy z objaśnieniami, przeczytaj też jako objaśnienie Katechizm Kościoła Katolickiego. Jeśli będziesz jeszcze potrzebował wyjaśnień zapytaj po prostu kapłana, później może napiszesz coś mądrego
Mikołaj 2019.11.15 12:16
Solidarność z kościołem w świetle Prawdy to rzecz chwalebna ,a w świetle kłamstwa i błędu , to droga na zatracenie !. Od kazań " kapłanów" nieraz chce mi się wyjść ze Mszy św , takie brednie imputują !.I nie pouczaj tego o którym Jezus powiedział ,że przyjdzie i naprawi wszystko , bo sobie zgromadzisz na głowę rozpalone węgle ! .
CzuwajcieBoNieZnacieDniaAniGodziny2019.11.15 14:14
A to ty Jesteś ten nowy mesjasz od jehowych a kiedy znów będzie 151 koniec świata? Nieładnie tak przychodzić do kościoła na przeszpiegi zamiast na modlitwę My do waszej królewskiej sali wcale nie zaglądamy.
Mikołaj 2019.11.16 5:27
Spadaj pajacu ! - ja z ich herezjami walczę po forach już kilkanaście lat ! .Zaznaczam ! - powinni to robić katoliccy teolodzy , a oni pozakładali sobie blogi i portale , i uprawiają tam coś na kształt towarzystwa wzajemnej adoracji !!! .Tymczasem tamci opluwają kościół i wykradają nieutwierdzone kamienie z jego budowy ! .
Maria2019.11.15 11:05
«Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy». Moim zdaniem to jest klucz, bo sępy nie ruszą żywego, ale rozkładającego się w grzechu
Mikołaj 2019.11.15 12:09
Nie zrozumiałaś nawet moich słów !. Klucz poznania dałem tylko do zwrotu : " dwóch będzie na jednym posłaniu" . Do całości nauki potrzeba cały pęk kluczy poznania .
wierzący2019.11.15 12:26
Dzwonku, tu nie sklep rowerowy żebyś promował pedały, sekciarzu.
Mikołaj 2019.11.15 13:45
Skoro ja jestem sekciarzem , katolik od urodzenia i chrztu , którego Dzień był ustalony przed złożeniem świata , to kim ty jesteś ?! . Odpowiem , bo sam nie wiesz ! - pachołkiem Bestii , którego serce wybrało drogę zatracenia , ojciec (alter ego )wziął sobie na rękę znamię Bestii . Wielka Nierządnica która mieni się królową i zasiada w kościele Chrystusowym jak małżonka Baranka , nie przysyła do mnie kogoś kto zna Naukę , tylko takiego chłystka z inwektywami , albo indolenta , który udziela mi rad .Ale tak jest o mnie napisane .
ect2019.11.15 14:45
Mikołaju albo dałeś się omotać Złemu albo jest to tylko choroba, mam nadzieję niezbyt groźna dla najbliższych.
Mikołaj 2019.11.16 5:32
Jeśli pierwsze zmartwychwstanie to choroba , tedy jestem " chory" . Kto nie powstał z martwych , nawet nie wie o czym mówię !.
ect2019.11.15 14:40
A któż z ludzi jest "mocarzem", który umie pokonać ciemności? Już w pierwszym zdaniu przemawia Twoja pycha Mikołaju. Na dalsze nawet szkoda słów.
Mikołaj 2019.11.16 12:05
Choćby ten Iz 1: 31 - " I stanie się mocarz podpałką, a dzieło jego iskrą. Zapłoną razem oboje, a nikt nie ugasi." .
~~ 2019.11.15 15:57
człowieku, z taką dedukcją, to ty raczej zajmij się zbieraniem słodziaków z biedry allbo se w cos na kompie pograj
Mikołaj 2019.11.16 12:09
Jeszcze żeś ignorancie nic nie przeczytał mojego , a znasz już moje kopanie ?!.
T2019.11.15 8:48
Dokładnie tak jest! Jeśli człowiek widząc geniusz dzieła stworzenia twierdzi, że samo się to wszystko jakoś zrobiło,a Stwórcy nie ma to jak go można nazwać inaczej - on jest głupi z natury. Tak dokładnie jest.
Albert2019.11.15 10:13
Trzeba być kompletnym półgłówkiem, żeby nie chcieć choćby spróbować poznać zasad rządzących Wszechświatem, ewolucją, fizyką, biologą i chemią. Jak się jest totalnym debilem (czyli katoćwokiem), to się twierdzi, że to dzieło Boga. Taka prosta wymówka dla tych, dla których edukacja to zło wcielone i nadmierny wysiłek intelektualny.
anonim2019.11.15 10:26
Jaki ty jesteś żałosny Albercie .
Albert2019.11.15 10:34
To nie ja twierdzę, że świat stworzył jakiś brodaty stary pryk ͏p͏i͏e͏r͏d͏zą͏c͏y w chmurki.
Piotr2019.11.15 11:29
Albert, prawdopodobnie najwięcej wsród matematyków jest osób wierzących w Boga. Izaak Newton znany fizyk, codziennie czytał Biblię i uznawał istnienie Boga. A nie zastanawiasz się skąd wzieły się czy zaistniały zasady rządzące Wszechświatem, fizyką, biologią? Skąd mały pająk wie, jak ma utkać sieć? Pewnie że robi to instynktownie, ale kto mu to zaprogramował ? Skąd wzieła się matematyczna odległość Słońca od Ziemi abyśmy nie ulegli spaleniu? Stworzył to bezrozumny przypadek? Skąd wzieła się inteligencja w człowieku? Przypadek? Ja wierzę w Boga bo uważam, że dla człowieka mądrego to wszystko świadczy o Bogu.
Albert2019.11.15 11:59
"prawdopodobnie najwięcej wsród matematyków jest osób wierzących w Boga." Prawdopodobnie jest zupełnie na odwrót. Istnieje bowiem wyraźnie widoczna i udowodniona korelacja odwrotna między poziomem religijności i ilorazem inteligencji. "Izaak Newton znany fizyk, codziennie czytał Biblię i uznawał istnienie Boga." Trudno, żeby nie był religijny żyjąc w epoce georgiańskiej. "Pewnie że robi to instynktownie, ale kto mu to zaprogramował ?" Miliony przodków tkających sieć raz lepiej, raz gorzej. "Skąd wzieła się matematyczna odległość Słońca od Ziemi abyśmy nie ulegli spaleniu? Stworzył to bezrozumny przypadek?" Tak, przypadek. Takich planet we Wszechświecie jest mnóstwo. Ziemia to tylko jedna z nich. "Skąd wzieła się inteligencja w człowieku?" Dzięki rozwojowi mózgu na drodze ewolucji. "Ja wierzę w Boga bo uważam, że dla człowieka mądrego to wszystko świadczy o Bogu." Raczysz sobie żartować. To mogą być argumenty za istnieniem boga jedynie dla kogoś, kto nie ogarnia absolutnych podstaw.
edi2019.11.15 8:47
PRZYJDŹ PANIE JEZU !!! KOCHAM CIĘ !!
XXX2019.11.15 10:53
uderz mnie jezu prosto w prostate!
Katolik2019.11.15 11:15
A Jeśli usłyszysz jak Izraelici na pustyni "Według słów waszych wam się stanie"?