Jak informuje portal Rzeczpospolita, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprowadziła do aresztowania dwóch Polaków podejrzanych o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu.

Przeciwko Marcinowi K. oraz jego pomocnikowi Radosławowo S. postawiono oskarżenia o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przeciwko Marcinowi K. został postawiony zarzut z art. 130 § 1 kodeksu karnego o działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugi z oskarżonych usłyszał zarzut ułatwiania prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu (czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 130 § 1 kodeksu karnego). Jak wynika z ustaleń ABW, Radosław S. pomagał Marcinowi K.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, wobec oskarżonych z uwagi na obawę matactwa jak też grożącą im wysoką karę, na wniosek prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

mp/rp.pl