TVN nie zapłacił aktorom W-11 aż 17 mln zł. Jest oświadczenie stacji i aktorów - zdjęcie
16.03.21, 12:30Fot. Adam Kliczek, http://zatrzymujeczas.pl (CC-BY-SA-3.0) / Pixabay (Andrzej Rembowski)

TVN nie zapłacił aktorom W-11 aż 17 mln zł. Jest oświadczenie stacji i aktorów

15

O sprawie niezapłaconych tantiem opowiedział w rozmowie z portalem TVP Info jeden z aktorów serialu kryminalnego W-11 Sebastian Wątroba. Chodzi o łączną kwotę aż 17 mln złotych. Jak ujawnił aktor, seriale "W-11" i "Detektywi" przestały być dalej produkowane przez TVN z powodu upomnienia się o należne im tantiemy.

- Pracowaliśmy dla TVN przez prawie 10 lat, robiąc seriale: „W-11” i „Detektywi”. Wszystko było pięknie, dopóki nie upomnieliśmy się o tantiemy. Cześć osób biorących udział w produkcji – reżyser, producent, dźwiękowiec, operator otrzymywali tantiemy za emisję serialu przez TVN. Jedynymi osobami, które nie otrzymywały tantiem, byli aktorzy – powiedział Sebastian Wątroba.

Jak dodał Wątroba, TVN zalega z wypłatą tantiem dla aktorów popularnych seriali kryminalnych „W-11” i „Detektywi”, które jakiś czas temu były emitowane na antenie TVN.

W sporze z TVN, razem z Sebastianem Wątrobą, jest łącznie ośmiu aktorów.

- Odbiliśmy się od ZASP i TVN. Postawiono nam ultimatum: albo przestaniemy domagać się tantiem, albo pożegnamy się z serialem; tak też się stało. To był prawdziwy powód, dlaczego seriale zniknęły z anteny. Nie mieliśmy innego wyjścia. Taką decyzję przedstawił nam dyrektor finansowy z TVN - powiedział aktor.

– W przypadku ośmiu osób z dwóch seriali chodzi ok. 17 mln zł za 14 lat pracy. Średnio około 5 tys. za odcinek – wyjawił Wątroba.

Stacja TVN opublikowała swoje oświadczenie w opisywanej sprawie za pośrednictwem portalu Onet.

- TVN prawidłowo wykonał wszystkie zobowiązania wynikające z umów zawartych w związku z programami »W-11« i »Detektywi«. Przeciwko stacji nie toczy się żadne postępowanie sądowe, które dotyczyłoby niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów. O zakończeniu emisji programów decyduje wiele czynników, w tym przede wszystkim strategia programowa danej stacji, jak również wyniki oglądalności, cykl życia i potencjał rozwojowy programu etc. - czytamy w oświadczeniu, jakie TVN przekazał Onetowi.

W odpowiedzi na oświadczenie stacji, publicznie swoje stanowisko wyrazili aktorzy za pośrednictwem TVP Info.

Poniżej treść oświadczenia:

1. TVN nie wykonał wszystkich zobowiązań wynikających z zawartych umów w związku z serialami „W-11” i „Detektywi” ponieważ wbrew zapisowi w paragrafie 4 pkt 1 umowy zawartej przez TVN z ZASP w dniu 24 lipca 2001r. i wynikającego z niego obowiązku wypłaty przez TVN wynagrodzenia za wykorzystywanie artystycznych wykonań aktorów w zakresie, o którym mowa w umowie, w tym takich jak: filmy fabularne, seriale telewizyjne, spektakle telewizyjne oraz różnego rodzaju audycje obejmujące role lub świadczenia, nie dokonał płatności wynagrodzenia w wysokości zgodnie z obowiązującymi w tej umowie tabelami wynagrodzeń (załącznik nr 1 do umowy pomiędzy Związkiem Artystów Sceny Polskiej, a telewizja TVN dotyczącej przekazywania dodatkowego wynagrodzenia tzw. tantiem)

2. Zgodnie z § 5 pkt 1 ww. umowy wynagrodzenie to winno być przekazywane w okresach miesięcznych do 15 dnia następnego miesiąca za każdy ubiegły miesiąc wraz z dokumentacją określoną w § 6 ww. umowy. (tj. dokumentacją z § 6 jest m.in. wzór dokumentacji obsadowej filmu/serialu w której wpisywane są: tytuł serialu, tytuł i nr odcinka, data emisji, godzina emisji, czas trwania, lista aktorów itd.) Telewizja TVN pomimo nadań 1377 premier serialu „W-11” i ponad 1000 nadań odcinków serialu „Detektywi” (nie mówiąc już o powtórkach) nie przekazała ani jednej (podkreślam) ANI JEDNEJ! takiej karty dokumentacji obsadowej pomimo ciążącego na niej i wynikającego z treści ww. umowy obowiązku. Zaznaczamy, że niezależnie od umowy Telewizja TVN ma obowiązek przekazywania tego wynagrodzenia na mocy art.. 70 ust.2 pkt 3 prawa autorskiego. Obowiązku tego nie można wyłączyć umową zawartą przez TVN z aktorami, co już potwierdziło orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w naszej sprawie.

3. Co jeszcze bardziej bulwersujące, TVN nie przekazując żadnych informacji ZASP odnośnie aktorów seriali „W11” i „Detektytwi” równocześnie przekazywała skrupulatnie informacje dotyczące emisji ww. odcinków innej organizacji reprezentującej reżyserów, operatorów kamer, dźwiękowców, scenografów itd. odnośnie współtwórców tych seriali. Były to zapłaty tego samego tytułu art. 70 ust.2 pkt 3 prawa autorskiego przekazywane na rzecz Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

4. Zgodnie z zapisem w § 7 ww. umowy podanie przez TVN błędnych lub niekompletnych informacji wynikających z § 6 będzie pociągało obowiązek zapłaty przez telewizje dodatkowego wynagrodzenia wraz z odsetkami – do tej pory nie zostało to uczynione.

5. Zgodnie z zapisem w paragrafie 8 ww. umowy TVN jest zobowiązany respektować dobra osobiste aktorów, a w szczególności do podawania przy każdym nadaniu nazwiska aktorów jako artystów wykonawców – to również nie zostało dopełnione przez TVN.

6. Szczególnie ciekawy jest zapis w paragrafie 9 pkt 3 ww. umowy, który mówi, że wszelkie spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą załatwiane na drodze ugody, a spory nierozwiązane przez strony (tj. ZASP i TVN) na drodze ugody w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia na piśmie pierwszego roszczenia dotyczącego danego sporu przez jedna ze stron drugiej stronie będą poddane rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby związku – i przez 14 lat! ZASP nie zdążył pozwać TVN.

7. Komentując stwierdzenie cyt. „Przeciwko stacji nie toczy się żadne postępowanie sądowe, które dotyczyłoby niewykonania lub nienależytego wykonania takich umów” – to fakt, gdyż nie wiedzieć czemu ZASP nie zdążył jak już wcześniej mówiłem przez 14 lat pozwać TVN , natomiast my jako pokrzywdzenie zgodnie z istniejącym prawem nie możemy pozwać bezpośrednio TVN-u o zapłatę ponieważ z mocy art. 70 ust. 3 prawa autorskiego może to zrobić tylko reprezentujący nas OZZ (Organizacja Zbiorowego Zarządzania) czyli Związek Artystów Scen Polskich.

8. Nie jest jednak prawdą, że przeciwko TVN nie toczy się żadne postępowanie, bowiem ostatecznie ZASP przypozwał TVN do postępowania wytoczonego przez nas ZASP-owi i obecnie TVN jest stroną przeciwną w sporze z naszego powództwa.

9. Zgadzamy się z twierdzeniem, że o zakończeniu emisji programów decyduje wiele czynników, jednakże w tym przypadku emisje naszych seriali trwają, natomiast zakończenie produkcji serialu W11 nastąpiło w związku z postawionym nam ultimatum o zaprzestaniu domagania się tantiem.

Pragniemy również jednym zdaniem odnieść się do oświadczenia ZASP-u – przedstawionego przez Dyrektora Andrzeja Gajewskiego, z którego jawi się obraz, który można określić jako „rozdwojenie jaźni” ponieważ z jednej strony ZASP poddaje pod wątpliwość kwestie czy tantiemy są nam należne (a przecież dysponuje opinią (o którą sami wystąpili) autorytetu w dziedzinie prawa autorskiego – Pani prof. Traple, jednoznacznie wskazującą, że tantiemy należą nam się bezsprzecznie), a równolegle negocjują wypłatę tego wynagrodzenia z TVN łącznie z podaniem informacji o przedsądowym zawezwaniu TVN do zapłaty.

Z całości tych oświadczeń wyłania się smutny obraz, w jaki sposób funkcjonuje jedyna organizacja reprezentująca aktorów i której obowiązkiem jest dbanie o prawa, a także należne wynagrodzenia aktorów wszelkich seriali. Odnosimy wrażenie, że ZASP robi wszystko, co tylko możliwe, aby jak najbardziej odwlekać sądowe rozstrzygnięcie tego sporu. Jaki ma w tym cel? Możemy się tylko domyślać, skoro biernie akceptowała brak wykazywania przez TVN seriali „W11” i „Detektywi” jako utworów audiowizualnych i nie płaciła za nie wynagrodzenia.

Z drugiej zaś strony ukazuje się nadawca telewizyjny prezentujący podwójne standardy, jawiący się jako obrońca praworządności w Polsce, wytykający bezprawne działania innym, natomiast na własnym podwórku dopuszczający się rażącego łamania prawa (niewypełniania obowiązku zapłaty ustawowego tzw. „dodatkowego wynagrodzenia” z art. 70 ust. 2 pkt 3 prawa autorskiego). Nie może być tak, to że dyrektor telewizyjnego nadawcy decyduje komu należą się tantiemy, a komu nie w danym serialu. Nie może być tak, że w stosunku do jednej organizacji jaką jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich - ZAPA reprezentująca reżyserów, operatorów kamer, realizatorów dźwięku itp. pan dyrektor uznaje serial „W11” jako utwór audiowizualny – czyli serial podlegający tantiemizacji, a drugiej organizacji (ZASP) mówi, że to nie jest serial i aktorom nie należą się tantiemy.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że proceder ten dzieje się na ogromna skalę, obecnie jest co najmniej kilka seriali, w których co najmniej kilkudziesięciu aktorów nie otrzymuje tantiem. W tej chwili to są również ogromne pieniądze, które, niewypłacone aktorom, stanowią zysk nadawcy. Czy tak ma to wyglądać? ZASP, powołany do ochrony praw aktorów, kompletnie nic nie robi w tym zakresie, a co za tym idzie, daje ciche przyzwolenie na taki stan rzeczy.

Dochodzą do nas informacje, że aktorzy boją się wprost upominać o należne im tantiemy, żeby nie zostać „wyrzuconym” z serialu. Najwyższy czas uporządkować te kwestie w jak najbardziej transparentny sposób.

 

mp/portal tvp info

Komentarze (15):

tl2021.03.7 11:03
W oświadczeniu opublikowanym we wtorek wieczorem Centrum Monitoringu Wolności Prasy działające przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zaapelowało o „wyjaśnienie zarzutów pracowników i byłych pracowników telewizji TVN na temat łamania praw pracowniczych oraz niewłaściwych metod zarządzania stacją skutkujących m.in. działaniami o charakterze cenzury prewencyjnej”.-Ze względu na pozycję telewizji TVN na polskim rynku medialnym oraz związane z nią oddziaływanie na społeczeństwo zarzuty te powinny stać się przedmiotem kontroli odpowiednich organów państwa nadzorujących media elektroniczne oraz instytucji zajmujących się przestrzeganiem w Polsce prawa pracy - zaznaczono. CMWP zapowiedziało, że będzie monitorować spór byłych pracowników TVN z nadawcą „pod kątem przestrzegania zasady wolności słowa i niezależności dziennikarskiej oraz praw pracowniczych” Zarzuty wobec TVN Grupy Discovery w zeszły piątek przedstawił we wpisie facebookowym Kamil Różalski, który przez ponad 20 lat pracował w firmie jako operator obrazu. Zapowiedział, że w najbliższym czasie poda konkretniejsze, udokumentowane informacje na ten temat. Natomiast w poniedziałek do większości czołowych redakcji w Polsce i wielu amerykańskich trafił anonimowy list podpisany przez „pracowników TVN”, w którym obszernie opisano zarzuty wobec kierownictwa firmy dotyczące zarządzania spółką i traktowania pracowników. „W 10-stronicowym dokumencie opisano domniemane kulisy odejścia kilku osób z zarządu TVN, niedawnych zwolnień oraz zaszczepienia się poza kolejnością przeciw koronawirusowi przez Kieli i dyrektora programowego firmy Edwarda Miszczaka. W bardzo złym świetle przedstawiono metody zarządzania Katarzyny Kieli, skrytykowano też globalne władze Discovery za to, że nie zareagowały na sygnały o nieprawidłowościach w polskim oddziale koncernu”.„List trafił do redakcji czołowych stacji telewizyjnych, radiowych, tytułów prasowych i serwisów internetowych w Polsce, a także najważniejszych mediów amerykańskich. W wykazie odbiorców są też przewodniczący i wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, szefowie największych w Polsce domów mediowych i firm audytorskich, a także naczelni rabini w Polsce i Nowym Jorku”
Wawiak2021.03.5 15:18
To nie TVN nie płaci, tylko PiSowski ZASP. Tak samo zresztą jak w przypadku aktorów Rancza w TVP - też PiS nie chce im zapłacić wynagrodzenia.
jula2021.03.5 10:09
No komedianci: strajk, bojkot, szydera, Sthur do dzieła o swoje, sądy, manify. Wiosna idzie zady nie zmarzną!
llota2021.03.5 8:38
a ten Wątroba to w Hollywood gra?
ziuta2021.03.5 8:35
i dobrze kto taką szmirę ogląda
KŁAMIECIE2021.03.5 7:34
Kogo chcecie oszukać? Za tantiemy odpowiadają ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych – reprezentuje autorów), ZPAV (Związek Producentów Audio-Video – reprezentuje producentów), STOART (Związek Artystów Wykonawców – reprezentuje wykonawców), SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych – reprezentuje wykonawców), a nie TVN.
Odkłamywanie2021.03.5 13:01
Ale ktoś musi ZAIKSowi i innym wpłacać należne, ustalone kwoty
Lola2021.03.5 6:54
Przez 14 lat uznany aktor Wątroba nie dostawał tantiem. I było to 5.000 zł. Za każdy odcinek ! DRAÑSTWO. Podobny przypadek miał Belmondo ,który przypomniał sobie w ubiegĺym roku ,że od 1962 r.nie zapłacono mu tantiem za film Człowiek z Rio.
TVN to samo zło2021.03.4 22:01
Złodzieje w całej krasie .
Po 11 ...2021.03.4 21:53
Przez 14 lat nie zorientowali się, że im nie płacą??? Jak ja nie dostanę wypłaty przez głupie 2 lata, to kasa przestaje mi się zgadzać i sprawdzam co się dzieje.
anonim2021.03.5 7:36
Płacą. A raczej płacili. Pensja została wypłacona. Teraz się zorientowali że umowa jaką podpisali była dla nich mniej korzystna niż w przypadku innych aktorów. Ale kiedy jest się naturszczykiem to trudno o dobrego agenta który zadba o wszystkie sprawy. Skoro jest szansa żeby się wzbogacić to warto spróbować.
man.of.Stagira2021.03.4 21:43
WYOBRAŻACIE SOBIE to? 14 lat pracować b e z wynagrodzenia za wykonaną pracę? // To nie jest skandal. To jest WIELKI wstyd. NIE dlatego, że nie zapłacono na czas, ale dlatego, że po 14 LATACH wyrzucono tych ludzi z pracy bo domagali się wypłaty zaległych 14 lat wynagrodzeń! // Prawdziwy gnój NIEWOLNICTWA! Ale rozumiem, że wśród niewolników układu -TAK wygląda norma. Współczuję im i tym którzy nie rozumieją dramatu tych osób w czasach pandemii.
Anonim2021.03.5 7:39
Kto ci powiedział że oni 14 lat pracowali bez wynagrodzenia? Umiesz czytać? To poziom szkoły podstawowej! Pensję dostali (jak na naturszczyków całkiem niezłą). Nie otrzymali TANTIEM. Może trzeba było zadbać o to podpisując umowę (ale kto się spodziewał takiego sukcesu w przypadku policjantów dla których to pierwsza praca przed kamerą?). Za wypłacanie tantiem odpowiadają związki (ZAIKS, ZPAv, STOART itp) a nie TVN.
Polak Tantiemowiec2021.03.4 21:43
Czyli ZASP rządzone przez PiS twierdzi, że nie należy wypłacać 17 mln zł aktorom, ale to opozycja demokratyczna jest zła?
Czy "Gazeta Polska Codziennie"2021.03.4 21:35
już płaci na czas?