Abp Marek Jędraszewski: Dziś święta sprawa Rzeczypospolitej i jej przyszłości dotyka każdego z nas - zdjęcie
01.03.20, 17:35Fot. Joanna Adamik via Flickr (Archidiecezja Krakowska)

Abp Marek Jędraszewski: Dziś święta sprawa Rzeczypospolitej i jej przyszłości dotyka każdego z nas

42

- Oczy generała Augusta Fieldorfa Nila patrzą dziś na nas po tylu już latach. (…) Mówią w sposób niepozostawiający najmniejszej wątpliwości: dziś święta sprawa Rzeczypospolitej i jej przyszłości dotyka każdego z nas, dotyka także ciebie- mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej w Sanktuarium św. Ojca Pio w Warszawie w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Arcybiskupa w sanktuarium św. Ojca Pio przy ul. Gen. Fieldorfa 1 w Warszawie powitał proboszcz Andrzej Kuflikowski. – Ekscelencjo przybywasz z Krakowa, gdzie urodził się generał August Emil Fieldorf. (…) 24 lutego minęła 67. rocznica męczeńskiej śmierci tego wielkiego Polaka. August Emil Fieldorf nie cofnął się przed pokusami. Był niezłomny. (…) Biskup Stanisław ze stolicy krakowskiej też. Mówi się o kard. Księciu Sapiesze, że był „księciem niezłomnym”. Potem był św. Jan Paweł II. A teraz jesteś ty, arcybiskup Marek, też niezłomny w swym pasterzowaniu – powiedział i poprosił o przewodniczenie Eucharystii.

Na początku homilii arcybiskup stwierdził, że przeżywając dzień Żołnierzy Niezłomnych należy zadać pytanie o źródło ich determinacji i odnaleźć klucz do zrozumienia ich biografii, a także istoty narodu, z którego się wywodzą.

Metropolita przypomniał, że ten klucz dał Polakom Ojciec Święty Jan Paweł II na Placu Zwycięstwa, gdy powiedział, że człowieka i dziejów Polski nie można zrozumieć bez Chrystusa. – Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. (…) Nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego – tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty, która tak głęboko stanowi o mnie, o każdym z nas – bez Chrystusa – mówił wtedy papież.

Arcybiskup przywołał Ewangelię, w której Chrystus został poddany kłamstwom kusiciela. Diabeł chciał złamać Jezusa, wykorzystując ludzkie słabości. Kusił Zbawiciela pożywieniem i pożądliwością oczu oraz władzy. Jezus odrzuca zakusy szatana, mówiąc że nie samym chlebem żyje człowiek i powinien on służyć tylko Bogu. – Fundament szacunku dla siebie i miłości do ojczyzny, tego co w nas najszlachetniejsze, możemy znaleźć jedynie w Bogu, któremu chcemy służyć całym sercem, ze wszystkich sił i całą swą duszą – powiedział metropolita.

Stwierdził, że w dziejach Polski ostatniego wieku trwa zmaganie o prawdę. Sto lat temu zaczynała się ofensywa bolszewicka na Polskę. Agresorzy kierowali hasła do chłopów, w których zwracano uwagę, że jest to tylko wojna polskich panów. Chciano złamać najbiedniejsze warstwy polskiego społeczeństwa, ale to się nie udało: do polskiego wojska wstąpili studenci, licealiści, robotnicy i chłopi. Cud nad Wisłą dokonał się, ponieważ Polacy trwali przy fundamencie jakim jest Bóg i do niego, za przyczyną Matki Boskiej, modlili się o ocalenie.

We wrześniu 1939 roku pojawił się rozkaz bojowy nr 01 Sztabu Frontu Białoruskiego Armii Czerwonej, w którym stwierdzono, że w Polsce wybuchło powstanie przeciw obszarnikom i kapitalistom. Było to kłamstwo: Polacy zmagali się wtedy z najazdem niemieckich wojsk hitlerowskich i oczekiwali na wsparcie, przekonani że wschodnie granice są bezpieczne. Ambasador Polski w Moskwie 17 września usłyszał, że Polska przestała istnieć i wojsko radzieckie wkroczyło, by ratować zagrożoną ludność Ukrainy i Białorusi. Do Polski wyruszyła Armia Czerwona, biorąc polskich oficerów do niewoli, których przesłuchiwano i zmuszano do współpracy z Rosją Sowiecką. Oni byli jednak wierni Polsce, skazując się na śmierć. Stwierdzono, że są zatwardziałymi wrogami władzy sowieckiej i rozstrzelano ich w Katyniu.

Arcybiskup przypomniał postać Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”, który był ochotnikiem-legionistą Józefa Piłsudskiego, wziął udział w wojnie bolszewickiej, następnie był mianowany dowódcą 51. Pułku Strzelców Kresowych w Brzeżanach. Po jego rozbiciu dotarł do Krakowa, do Francji, a także do Anglii, gdzie wybrano go pierwszym emisariuszem Rządu i Naczelnego Wodza do kraju. W listopadzie 1942 roku został mianowany dowódcą Kedywu AK, w kwietniu 1944 powierzono mu zadanie stworzenia i kierowania zakonspirowaną organizacją „Niepodległość”. Tuż przed upadkiem powstania warszawskiego August Emil Fieldorf został awansowany na stopień generała brygady, a następnie mianowano go zastępcą dowódcy Armii Krajowej. 7 marca 1945 aresztowało go NKWD i zesłano go do obozu w Rembertowie, a stamtąd do Bieriozówki, Stupina i Hudaikowa.

Prof. Barbara Skarga, która jako łączniczka AK została skazana na 10 lat łagrów i dożywotnie osadzenie na Syberii, powróciła do Polski i stała się jedną z najbardziej znakomitych profesorów polskich uczelni. Wydała słynną książkę pt. „Po wyzwoleniu”, w której mówiła o sowieckich łagrach. Pisała, że istniał w nich napis: „Uczciwą pracą odkup swą winę”. Przemawiał on do sumień, sugerując że tylko praca oczyszcza i pozwala dostąpić przebaczania, poprzez odpokutowanie w łagrach. Sowieci usiłowali przekonać skazańców, że zarząd łagrów to bracia, którzy przygarnęli ofiary. Na Polaków patrzono z zazdrością i niechęcią, ponieważ mieli poczucie niezależności, otwarcie mówili o swej przeszłości. – Czasami mi się wydaje, że nienawiść ta do nas płynęła z poczucia własnej małości i upodlenia – pisała prof. Barbara Skarga. Metropolita podkreślił, że Polacy chcieli walczyć o siebie, Boga w swym sercu i wiedzieli, że nie mogą się ugiąć przed kłamstwem. Prof. Skarga przyznawała w swej książce, że wieści z Polski doprowadziły do ciężkich chwil rozczarowania, bólu, zdrady i poczucia zapomnienia.

Również generał August Fieldorf znajdował się wtedy w łagrze, ale pozostaje tajemnicą dlaczego po powrocie nie podjął dalszej działalności konspiracyjnej. Uwierzył w amnestię, ujawnił się, został podstępnie aresztowany. Oskarżono go o współpracę z Niemcami, likwidowanie partyzantów radzieckich. – Nadeszła dla niego ostatnia godzina wierności prawdzie. Mimo okrutnych tortur, którym został poddany, nie poszedł na współpracę. Nie zgodził się na filmowanie zachęty dla swoich kolegów z AK, by się ujawnili. Swym uporem wydał na siebie wyrok śmierci – stwierdził arcybiskup. Generał August Fieldorf przez wiele tygodni czekał na wyrok w celi śmierci, gdzie żywił nadzieję, że jest niewinny, ale także przeżywał chwile przygnębienia i grozy. Podczas jednego z ostatnich widzeń powiedział do żony: „Pamiętaj, abyś nigdy nie prosiła o łaskę”. 24 lutego 1953 roku, o godzinie 15:00 wykonano na nim wyrok śmierci przez powieszenie. Nadal nie wiadomo gdzie spoczywają jego szczątki. – Nie ma jego ciała, ale jest jego duch, jego oczy, spojrzenie, które jest skierowane do nas – powiedział arcybiskup. Prokurator Witold Gatner, który był świadkiem śmierci Augusta Fieldorfa mówił, że generał patrzył mu prosto w oczy, sprawiał wrażenie człowieka godnego i twardego, był opanowany.

Oczy generała Augusta Fieldorfa Nila patrzą dziś na nas po tylu już latach. Czujemy na sobie jego spojrzenie, tak jak czujemy na sobie spojrzenie wielu, w większości nieznanych nam z imienia i nazwiska Żołnierzy Niezłomnych. Te oczy mówią w sposób niepozostawiający najmniejszej wątpliwości: dziś święta sprawa Rzeczypospolitej i jej przyszłości dotyka każdego z nas, dotyka także ciebie. Te oczy wydają rozkaz, zapisany przez Zbigniewa Herberta w jego „Przesłaniu Pana Cogito”: „Bądź wierny. Idź” – zakończył arcybiskup.

Po Eucharystii parafianie podziękowali abp. Markowi Jędraszewskiemu za obecność i pasterskie błogosławieństwo. – Pragniemy życzyć ci na drodze biskupiej wszelkich łask i błogosławieństwa, byś pozostał wierny słowom Jezusa Chrystusa, był Jego wiernym świadkiem i nie ustawał w głoszeniu prawdy, która dla nas, katolików staje się wyznacznikiem i drogowskazem do Boga.

Diecezja.pl

Komentarze (42):

antoni.s2020.03.3 10:04
Od wznosłości do śmieszności krótka droga,zabawne są te słowne konstrukcje tego grzyba z torbą na głowie,zwłaszcza gdy się zauważy ze on służy przecież kościołowi,a dobro kościoła jest biegunowo odległe od dobra polski.
Albert2020.03.2 11:26
To stare ścierwo jeszcze nie zdechło? Na szczęście już wkrótce pójdzie do piachu. Im szybciej, tym lepiej.
nie ślepy2020.03.4 0:29
A ty pewnie młode ścierwo i też zdechniesz! I będzie to coś najlepszego, co zrobisz w swoim parszywym życiu!
AVA2020.03.2 10:28
Wspaniała homilia!! Wspaniały Arcybiskup!! Wspieraj Go, Panie Boże, a Jego wrogów zetrzyj na proch!!!
Michal2020.03.2 10:58
Wspaniałą kuciapę ma podobno. Tylko płetwale błękitne mają większy srom.
Michal2020.03.2 10:21
Panie biskupie, dotykać to sobie możesz swojej kuciapy.
F232020.03.2 9:28
Niech wierzący się intensywnie modlą w swoim gronie. Warto wiedzieć, że zbiorniki na wodę święconą przy wejściu do świątyni są wspaniałym nośnikiem chorób wszelakich.
Jarek2020.03.2 12:27
Pewnie nasikał do nich Wałęsa Fronda ciągle to poleca uwadze :-))
F232020.03.2 12:31
Mocz zdrowego człowieka jest jałowy.
anonim2020.03.2 6:52
abp Jędraszewski zniechęcił więcej ludzi do Kościoła i praktykowania religii niż zrobiły to komunistyczne władze PRL w latach 1945-1989
Baśka2020.03.2 10:31
Co ty bełkoczesz, nienawistniku?
anonim2020.03.2 14:23
...pomyśleli wierni po nienawistnej homilii zboczonego Jędraszewskiego i opuścili kościół.
Polak Ateista Dumny Gej2020.03.1 22:39
Jędraszewski.... a miało być tak pięknie miałeś zostać "kardynałem" zamiast tego wybrałeś drogę śmiecia i całkowicie zrujnowałeś swój poklask i "autorytet" nawet wśród katoli jesteś dla nich już tylko starym skompromitowanym robakiem, który zaraz odejdzie "na tamten świat" w cieniu własnego upodlenia i przekreślenia człowieczeństwa. Masz ostatnią szansę na przeproszenie społeczności LGBT. Musisz paść na kolana i błagać o wybaczenie. Musisz okazać akt żalu za grzechy, skruchy i wolę postanowienia poprawy. Zastanów się dziadzia, czy chcesz zakończyć swoją karierę jako KTOŚ, czy też jako WIELKIE GÓWNO.
Filmy online2020.03.1 21:50
www.ciinema.eu - ---------------------- To Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Znajdziesz tam filmy takie jak: Psy 3  w imię zasad (2020) Czy Legiony 2019 Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem. Polecam jak najbardziej!
GIZD2020.03.1 21:00
POWINNIŚMY DZIĘKOWAĆ PANU BOGU ZA TAK PIĘKNĄ POSTAWĘ I NIEZŁOMNĄ WYTRWAŁOŚĆ W GŁOSZENIU SŁÓW PRAWDY I EWANGELII .ŻYCZĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO KS. ARCYBISKUPIE.
KATON STARSZY2020.03.1 20:41
Gdyby było więcej takich pasterzy Kościoła w Polsce,sytuacja PKK była by o wiele lepsza. Marzę aby przy każdym dekanacie została utworzona biblioteka z książkami chrześcijańskimi.W bibliotekach gminnych nie ma książek Vittorio Messoriego,Frossarda ,Jean Gitton"a ,Chestersona i wielu innych świetnych pisarzy katolickich.W księgarniach powiatowych nawet nie znają tych nazwisk,a co dopiero tytułów.Jedynie w większych miastach Katowicach,Warszawie,Krakowie można coś dostać,o ile się zdąży natychmiast po wydaniu.Jak mają zdobyć ciekawą książkę ludzie z prowincji.Duchowni nie leńcie się?
Atheisten sind dumm - A. Einstein 2020.03.1 20:03
Katolicka Kretynizacja Polski pisze: - "tak robią ludzie z jajami! " - A ty je masz, jaja? To dlaczego nie masz dzieci? Katolicka Kretynizacja Polski pisze: - "ja pierdyolę" - To dlaczego nie masz dzieci? Katolicka Kretynizacja Polski pisze:-"Klechy nie mogą sobie oficjalnie ruchać.." A ty umiesz? To dlaczego nie masz dzieci? Przyznaj się "biedroński",że dostajesz erekcji tylko otwierając strony Frondy. Bo jaki inny mógłby być powód?
pozdrow brata zbrodniarza2020.03.1 19:44
STALIN ZYDOWSKIMI RECAMI NISZCZYLI PATRITYZ W POWOJENNEJ POLSCE A CI ZA APANAZE GORLIWIE JEMU SLUZYLI .
wicek2020.03.1 19:31
Nie lubię Krakusów. Ale wiem, że pracują oni dla Polski. Co do warszawki nie mam już takiej pewności.
zmijowe plemie2020.03.1 19:46
wyjedz icek bucu do kibucu
DJ Jędru2020.03.1 18:05
Promotor zespołu Paetz Sex Boys.
JS2020.03.1 18:02
Słuchałem pewnego wykładu, nie pamiętam już kto to mówił. Gdyby nie było w powojennej Polsce żołnierzy wyklętych, tego podziemia antykomunistycznego, to UB szybciej rozprawiła by się z Kościołem tak jak to miało miejsce w Czechach. Można powiedzieć, że ci niezłomni żołnierze położyli ofiarę za Kościół, który po wojnie dzięki osłabionym działaniom SB i komunistów stawał się coraz silniejszy. SB zużyło wiele sił, ludzi, środków na walkę z podziemiem antykomunistycznym i dzięki Bogu i ofierze tych ludzi, Kościół w Polsce nie został pokonany tak jak w innych podbitych przez ZSRR krajach. Jezus Królem Polski - NIE dla szatana i jego panowania Pozdrawiam
Sauron2020.03.1 18:24
Ja tam wolę szatana, lepsze profity daje.
ktoś tam2020.03.1 18:36
Dopóki żyjesz... a i to nie jest pewne.
Tam2020.03.1 18:43
Mówisz, że w piekle nie będziemy pić palinki?
JS2020.03.1 19:27
Jak naiwne jest takie myślenie. Niczego tam się nikt nie napije oprócz wiecznej grozy, cierpienia, rozpaczy do potęgi N-TEJ. Póki żyjecie szukajcie Jezusa. W Jego Królestwie będziecie pić i spożywać napoje, owoce o których wam się nie śniło. Ale z taką motywacją nie wiem czy zdołacie wznieść się do Nieba. Potrzebna jest miłość i wołanie do Boga o Miłosierdzie. Pozdr.
\\\\303\\\\2752020.03.1 21:28
Das ist katholischer Aberglaube.
JS2020.03.1 19:25
Nie wiesz co mówisz. Nie wiesz z czym masz do czynienia. Nie wiesz kim jest szatan. Nie wiesz jak jest w jego piekle. Nie wiesz jaka rozpacz tam panuje. Nie wiesz jaka groza i horror tam trwa bez końca. Dopóki żyjesz masz łaskę Bożą i możesz poznać Jezusa i Jego "profity". Gdy nie ta łaska szatan już dawno zmiażdżył by ciebie i twoich bliskich i wszystkich ludzi na ziemi. Pozdr.
Sauron2020.03.1 20:22
Co Ty gadasz, Pan Szatan wcale nie jest taki zły. Po prostu ma zły PR, ale zyskuje przy bliższym poznaniu.
JS2020.03.1 20:27
Nie życzę ci tego ale jeżeli tam trafisz, sam zobaczysz, doświadczysz jaki szatan miał PR na ziemi (stanowczo zbyt łagodny) a jaki jest prawdziwy i będziesz przez wieczność w rozpaczy. Pozdr.
\\303\\2752020.03.1 21:26
Das ist katholischer Aberglaube.
F232020.03.2 12:29
Szatan jest dużo lepszy i bardziej sprawiedliwy od waszego Boga. Wyrzekam się waszego Boga, Agape Satana!
Cierpliwy2020.03.1 22:23
Czyżbyś uważał się za "kupę mięsa i kości"? A co w takim razie ją ożywia? Bo przecież powstałeś z "taśmy" życia przekazywanej przez Twoich przodków. Twoja matka już w życiu płodowym miała jajeczko z którego urodził się Sauron. Podobnie jak jej matka, a Twoja babka.Czy miałeś wpływ na swoje narodziny i czy wybierałeś swoich rodziców? Po co pojawiłeś się na tej wspaniałej " niebieskiej kulce"? Twój " telefonik" i samochodzik ktoś zaprojektował i wyprodukował. Ale nim je Tobie sprzedali, przeszły próby testowe parametrów użytkowych. Z Tobą jest tak samo. Przechodzisz próbę dopuszczenia do wieczności. Ale Twoim "testerem" jest ten, o którym piszesz że daje Ci profity. Tylko że ten Twój " dobroczyńca" ma za zadanie sprawdzić Twoją odporność na jego "wirusy", które zmieniają priorytety wiodące do życia wiecznego. Masz przecież wolną wolę w podejmowaniu swoich decyzji życiowych. To widać po Twoim wpisie. Ale czy aby na pewno chcesz być zeszłorocznym liściem opadłym z drzewa, pożółkłym, zebranym w worki i spalonym jako biomasa lub rozsypanym w proch ziemi? Twój "dobrodziej" właśnie tego chce i dlatego daje Ci "profity"by udowodnić że priorytety Twojego zaprogramowania nie spełniają oczekiwań Tego co dał Ci życie. Ogarnij się. Nigdy nie jest za późno póki masz "dech żywota".
Baśka2020.03.2 10:37
Do czasu. Przekonasz się o tym szybciej niż myślisz. Na wet za te słowa zapłacisz strasznie, tylko ci współczuć.
Jarek2020.03.2 12:22
@ JS i inni, którzy atakują (nawracają) Saurona. Po raz kolejny tu powtarzam - a to jak groch o ścianę. 1) To BÓG dał ludziom i wszelkiemu stworzeniu WOLNĄ WOLĘ, nie Jurek Owsiak, to po pierwsze; 2) Bóg jest wszechmocny, czyli mógłby unicestwić Szatana, jednak tego nie zrobił i nie zrobi, gdyż patrz punkt pierwszy. Dla zbawienia człowieka poświęcić Swego Syna, chyba lepszego dowodu miłosierdzia do człowieka nie ma. Ale wolnej woli nie cofnie nigdy - w przeciwieństwie co do niektórych ludzi, którzy próbują ją innym odebrać. 3) Sauron o ile nie robi sobie nazwijmy to żartu z tutaj piszących (bo to naprawdę czasem najlepszy portal satyryczny) - korzysta z wolnej woli danej mu przez Boga, czy w niego wierzy czy też nie.
F232020.03.2 12:26
My Prawi Polacy nie życzymy sobie żadnych Żydów we władzach Naszej Ojczyzny!
anonim2020.03.2 14:28
Według Biblii to jednak Szatan nieco lepiej wypada od Boga i większości bohaterów tej książki. Jako jeden z nielicznych nikogo nie morduje, nie kłamie, dąży do sprawiedliwości i krytykuje totalitaryzm i ludobójstwo czynione przez Boga, daje ludziom moralność i prawo wyboru w postaci wiedzy. Ja wybieram Szatana bo jestem po stronie dobra i wolności i poznania.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.03.1 17:46
Panie jędraszewski! co za hipokryzja i obłuda pana jak i kościoła!!! Warto przypomnieć katolikom i "prawdziwym Polakom" w naszym kraju, że Papież Pius IX obłożył klątwą powstańców styczniowych i klątwy tej do dnia dzisiejszego nikt nie zdjął! To Watykan był przeciwny wszystkiemu co powinno być uczczone 11 listopada. To kościół katolicki począwszy od targowicy aż do końca II wojny światowej robił wszystko, aby tak samo nie czczono Święta Odrodzenia Polski jak i samo państwo Polskie nie istniało.
Baśka2020.03.2 11:12
Jesteś strasznym ignorantem, pleciesz same bzdury!! Papież Benedykt XV wysłał swojego wizytatora do Polski w kwietniu 1918 roku, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem niepodleglości, wspierając w ten sposób dążenia niepodleglościowe. To nuncjusz apostolski Achilles Ratti został w 1920 roku w oblężonej przez bolszewików Warszawie. Został tylko on i przedstawiciel Turcji, wszystkie inne przedstawicielstwa dyplomatyczne uciekły. Gdy został papieżem Piusem XI, kazał wymalować wielkie freski w kaplicy w Watykanie: oblężenie Częstochowy i Cud nad Wisłą. Papiestwu zawdzięczamy powrot do Polski relikwii i kanonizację św. Andrzeja Boboli. Jego nienaruszone ciało bolszewicy wystawili w Moskwie na Wystawie Higienicznej jako osobliwość. Dopiero interwencja Watykanu i "zachęta" materialna ze strony Papieża sprawiły, że cialo przetransportowano do Rzymu i po uroczystej kanonizacji - tryumfalnie do Polski. Andrzej Bobola stał się patronem Polski Odrodzonej, o czym wówczas mówił Papież. Uzupełnij sobie wiedzę, może wówczas przestaniesz być żałosnym antykatolickim kretynem!!!
RHQQ22020.03.2 14:52
Papież bronił swoich interesów na podbitych przez Kościół terenach nic więcej. Jakoś klątwy z Polski nie zdjął.
ZERRO2020.03.1 17:44
Niezłomny Kardynał.
F232020.03.2 8:58
zapomniałeś wziąć w cydzysłów, niektórzy nie łapią dowcipu.