Abp Jędraszewski w Popielec: Wielki post czasem wielkiego zmagania o pełnię człowieczeństwa - zdjęcie
17.02.21, 20:06fot. flickr.com/archidiecezja krakowska

Abp Jędraszewski w Popielec: Wielki post czasem wielkiego zmagania o pełnię człowieczeństwa

49

- Liturgiczny okres Wielkiego Postu to czas wielkiego zmagania o człowieka. Czas zmagania o pełnię naszego człowieczeństwa, którą ukazał nam Chrystus, Boży Syn – mówił abp Marek Jędraszewski w czasie liturgii Środy Popielcowej. Metropolita krakowski Mszą św. w katedrze wawelskiej rozpoczął tradycyjne wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych.

Poniżej pełna treść homilii abp. Marka Jędraszewskiego:

Wraz z dzisiejszym dniem, tradycyjnie zwanym Środą Popielcową, rozpoczynamy liturgiczny okres Wielkiego Postu. Jest to czas wielkiego zmagania o człowieka. Czas zmagania o pełnię naszego człowieczeństwa, którą ukazał nam Chrystus, Boży Syn.

Niestety, myślenie o człowieku jest narażone na wypaczenie przez dwie zwodnicze perspektywy. Pierwsza z nich za wszelką cenę pragnie usunąć prawdę o nieuchronności przemijania i śmierci. Usiłuje zatem uczynić z ludzkiego życia nieustanną zabawę, wieczną teraźniejszość, bez jakiejkolwiek przeszłości i przyszłości. W konsekwencji życie staje się uciekaniem zarówno od tego, co już się kiedyś wydarzyło, jak i od prób wyobrażania sobie tego, co kiedyś nastanie. Jest to jednak uciekanie prawdziwie tragiczne, ponieważ nie jest rzeczą możliwą całkowite uchylenie się od pytań: „skąd przychodzę” i „dokąd zmierzam”. Stąd pierwszym słowem Środy Popielcowej jest słowo upomnienia: memento – „pamiętaj, człowiecze!”, które słyszymy w momencie, kiedy kapłan posypuje nasze głowy popiołem. Słowo to możemy oddać także jako: „opamiętaj się!”.

Drugim słowem Środy Popielcowej jest treść owego memento. W trakcie posypywania popiołem kapłan mówi: „prochem jesteś i w proch się obrócisz”. Słowa te nawiązują do tych, które Pan Bóg skierował do Adama, zaraz po popełnieniu przez niego grzechu nieposłuszeństwa: „W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz” (Rdz 3, 19). Zatrzymanie się na tych tylko słowach, dosłowne ich rozumienie i odrzucenie Bożej obietnicy zbawienia otwiera drugą zwodniczą perspektywę patrzenia na życie człowieka jako pełne absurdu i pozbawione sensu zmierzanie ku nicości. Często wyrazem takiego myślenia jest życzenie, aby po śmierci ciało poddać kremacji, a powstały w ten sposób popiół rozsypać na przeznaczonych do tego celu cmentarnych trawnikach lub nawet nad bezkresnymi wodami mórz. Za takim życzeniem niejednokrotnie kryje się przekonanie, że człowiek jest wyłącznie materialnym organizmem, który w swej istocie niczym nie różni się od zwierząt.

Jednakże ta czysto materialistyczna wizja od dawien dawna spotykała się z radykalnym, wręcz naturalnym sprzeciwem ze strony człowieka. Przejawiał się on w różnych religiach i wierzeniach, a także doktrynach filozoficznych. W starożytności ten sprzeciw został wyrażony między innymi w słynnym sformułowaniu non omnis moriar – „nie wszystek umrę”, którego autorem był żyjący w I wieku przed Chrystusem słynny pogański poeta Horacy. Pozostało jednak ciągle otwartym następujące pytanie: jeśli „nie wszystek umrę”, to co ze mnie po rozpadzie mojego ciała pozostanie? Na czym polega ów nie podlegający śmierci pierwiastek ludzkiej natury? Co prawda, już Stare Przymierze pozwalało zbliżyć się do zrozumienia tej tajemnicy, ale radykalną i ostateczną odpowiedź na to pytanie dał nam dopiero Boży Syn, Jezus Chrystus, który dla nas i dla naszego zbawienia umarł na krzyżu, „trzeciego dnia zmartwychwstał”, a następnie „wstąpił do nieba”. Nazywając siebie Drogą, ukazał nam drogę do Ojca, mówiąc w Wieczerniku do Apostołów: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (por. J 14, 6b). To dlatego inną formułą wypowiadaną przez kapłana w chwili posypywania naszych głów popiołem jest wezwanie Jezusa, Syna Bożego, przekazane nam przez św. Marka: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1, 15b).

Drodzy Siostry i Bracia! W świetle tej najbardziej fundamentalnej dla chrześcijan prawdy o Zwycięskim Chrystusie pragniemy wejść w przeżywanie kolejnego w naszym życiu Wielkiego Postu. Pragniemy zatem wyzwolić się najpierw z obłędnego tańca teraźniejszości i z powagą spojrzeć na nasze życie, mając na uwadze zarówno naszą przeszłość, jak i przyszłość. Ta przeszłość wymaga najpierw rzetelnego rachunku sumienia, podczas którego w świetle Ducha Świętego musimy zapytać się o to, jak wyglądały nasze relacje zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. Mając świadomość naszych słabości i grzechów, zdajemy sobie sprawę, że być może moc tych relacji uległa poważnemu osłabieniu. Naszym podstawowym obowiązkiem, a zarazem zadaniem, jest więc ich odbudowa. Im bardziej silne są bowiem nasze więzy z Panem Bogiem, tym większa jest moc nadziei odnośnie do naszego zbawienia. Inaczej mówiąc: im bardziej oczyścimy z ciemności naszą przeszłość, tym bardziej jasno będzie rysowała się nam przyszłość, ku której zdążamy – przyszłość polegająca na radości oglądania Boga twarzą w twarz i wieczne szczęście we wspólnocie zbawionych. To dlatego św. Paweł Apostoł pisał w Drugim Liście do Koryntian: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20b). „On bowiem – jak już kilka wieków przed św. Pawłem głosił prorok Joel – jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli” (Jl 2, 13b).

Jak w imię Chrystusa możemy pojednać się z Bogiem? W Kazaniu na Górze On sam daje nam odpowiedź na to pytanie. Abyśmy mieli nagrodę u Ojca, „który jest w niebie” (por. Mt 6, 1), trzeba nam czynić jałmużnę, modlić się i pościć. W ten sposób Pan Jezus wskazuje na konieczność podjęcia pewnych działań, które powinny iść jednocześnie w trzech kierunkach: jałmużna określa naszą postawę wobec innych ludzi, modlitwa każe wznosić naszego ducha do samego Boga, natomiast post określa nasze odniesienie do nas samych. Równocześnie Pan Jezus zwraca uwagę na to, że te trojakie działania powinny być dokonywane „w ukryciu”. Chodzi bowiem o to, aby wewnętrzne nawrócenie nie było motywowane pragnieniem osiągania własnej chwały i podziwu ze strony innych ludzi. Autentyczne nawrócenie powinno odbywać się wobec Boga, „który przenika wszystko” (por. 1 Kor 2, 10), co bynajmniej nie wyklucza tego, że inni ludzie będą mogli dostrzegać dobre owoce naszego życia. Jakżeż wymownym świadectwem tego jest historia Tabity, czyli Gazeli, o której mówią Dzieje Apostolskie. Po jej śmierci mieszkające w Jafie wdowy otoczyły św. Piotra i „pokazywały mu ze łzami w oczach chitony i płaszcze, które zrobiła im Gazela za swego życia” (por. Dz 9, 39b).

Drodzy Siostry i Bracia! Dzieło wewnętrznego nawrócenia, które podejmujemy w Wielkim Poście, powinno dokonywać się w ścisłej duchowej łączności z Chrystusem, który dla nas i dla naszego zbawienia na początku swojej publicznej działalności podjął czterdziestodniowy post, a u kresu tej działalności umarł na krzyżu, powierzając się w ręce Ojca (por. Łk 23, 46a). W Rzymie już od początków VII wieku obchody Środy Popielcowej miały miejsce z udziałem papieża w bazylice św. Sabiny na Awentynie. Na pochodzącej z V wieku drewnianej bramie tej bazyliki znajduje się pierwsze znane nam wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego. To właśnie On – Ukrzyżowany Pan, jak czytamy w Liście do Hebrajczyków, „nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (por. Hbr 12, 2a). Podczas homilii wygłoszonej w Środę Popielcową, 12 lutego 1964 roku, święty papież Paweł VI mówił w bazylice św. Sabiny: „W hymnie Jutrzni okresu Wielkiego Postu Kościół proponuje nam radosną modlitwę: «Dzień się przybliżył, dzień Twój, Panie,/ A jego blask odnawia wszystko,/ I wielka radość nas ogarnia,/ Bo w nim znajdziemy Twoją łaskę». (…) Do tej wiosny dusz, do tego rozkwitu wszelkiej chrześcijańskiej cnoty zaprasza nas i wzywa Matka Kościół. Oto więc, ze wspaniałomyślnością, powierzając się w ręce Boga, w modlitwie i pokucie podejmujemy na nowo konieczną drogę i wznosimy się, jako uczniowie Odkupiciela, aż na szczyt góry, skąd promieniuje Paschalne Misterium zbawienia”.

Drodzy Siostry i Bracia! Posypując głowy popiołem, uznając naszą słabość, ale i wyznając ufność w Boże miłosierdzie wyruszmy dzisiaj na drogę wewnętrznej przemiany, aby Paschalne Misterium Chrystusa przeniknęło nas swoją błogosławioną mocą. Amen.


mp/diecezja.pl

Komentarze (49):

Jawny2021.02.28 12:51
Zadziwia mnie ,z jakim uwielbieniem to intelektualne pustkowie kocha przebierać się w szaty cyrkowego błazna i perrorować na tematy których sam nie rozumie..
Jawny2021.02.19 15:56
Jazgoczące kundelki szatana (Anonim, ladychapel, Po 11..., AAAtomek, kretynizacja i spółka) już się zbudziły. Zrobiły kupy, obsikały i zaznaczyły teren, zżarły po misce koszernych ochłapów i teraz poszczekują. Ich prawo. To jest wolny kraj. Gdzie indziej dostałyby kagańce na mordy i do mamra.
w zgodzie z Ewangelią są słowa Jego2021.02.18 10:26
Obecnie abp Jędraszewski to najbardziej wybitny polski hierarcha . Jego słowa są jasne , czytelne i odważne !! Takich nam, Polakom, kapłanów trzeba !
Grażka2021.02.18 10:50
I każde jego publicznie wypowiedziane słowo to tuzin dzieciaków na lekcji religii mniej. Niech mówi dużo...
Marek2021.02.18 12:51
Nie ilość, ale jakość. Niech wszyscy letni ochrzczeni, co to pan Bóg nic z nich nie ma, co to chcą aborcji, eutanazji, wolnej miłości, małżeństwa dla zboków, a nawet adoptowania dzieci przez zboków i innej demoralizacji i dziwactw, niech raz się zdecydują i idą tam gdzie głoszą "róbta co chceta". Jak nie mają nic wspólnego z kościołem to wynocha. Ktoś płacze, że mu odtrącają z podatku na kościół, mi też potrącają na to, na co nie chcę płacić "in vitro", leczenie wszych chorób wenerycznych, kultury demoralizującej i profanującej świętości - takowych artystów, aktorów, reżyserów, piosenkarzy..., głupich lewackich nauczycieli i jeszcze wiele tego, na co idą pieniądze podatników.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.02.18 12:22
wybitny w dupczeniu ciasnych ministrantów
antoni.s2021.02.21 13:25
Ja uważam że nie trzeba nam kapłanów tylko lekarzy.
Aniela2021.02.18 9:19
Jak kadynał cosik powie to ci poukłada w głowie,bo to mądra jest chłopina i ma genialnego syna.
Szymek2021.02.18 8:45
Mi wielki post i miłość do Boga pomogła kiedyś z wyjściem z pewnego nałogu. Postanowiłem podczas wielkiego postu się ograniczyć i wytrzymałem. Potem stosowałem ograniczenia coraz częściej i w końcu uwolniłem się z nałogu.
Dlaczego Kościół2021.02.18 7:16
nie jest taki dobry jak Pan Bóg? Bo istnieje.
konrad2021.02.18 7:08
Czasami warto poczynić dwa kroki w tył żeby nie doświadczyć bolesnego upadku . Lekcjom religii przywrócić ich powagę głosząc je w salkach katechetycznych a nie w szkole. Nie angażować się w uprawianie polityki bo to domena świecka i dzieląca głęboko wiernych. .
Polak Dumny nie gej2021.02.18 6:57
Całe lewackie zło go niecierpi, bo jest skuteczny w walce z patologią lewacką.
adam2021.02.18 7:12
Twoja tu obecność świadczy że NIE jest skuteczny.
Grizzly2021.02.18 8:44
Jest skuteczny. Wielu ludzi zraził i odwiódł od tej fałszywej religii.
Grizzly2021.02.18 9:03
Wielu ludzi zaraził syfem.
Grizzly2021.02.18 10:14
Won złodziejskie mendy bolszewickie od mojego nicka!
Anonim2021.02.18 6:53
Panie Jędraszewski.Moja niecna osoba wzywa pana do abdykacji w trybie natychmiastowym.Na życzenie ,moja niecna osoba ,podać może 666 powodów.( Brak tytułów przed nazwiskiem-zamierzone.)
Kantar2021.02.18 6:51
A cóż ta menda wie o człowieczeństwie?
kanalii PO-UBeckiej ad rem :2021.02.18 10:29
A co Ty wiesz , kanalio ?
Kantar2021.02.18 10:48
Ja akurat poglądy tej mendy znam, bo się ona z nimi nie kryje. A skąd Ty znasz moje, oprócz mojego zdania o mendzie?
Roman2021.02.18 6:18
"Jam jest głos wołającego na pustyni"
BRAWO!2021.02.18 6:04
Łódź: ponad połowa uczniów wypisała się z lekcji religii. W ciągu 3 lat zrezygnowało ich blisko 26 tys. Dziennik Łódzki podał dziś zaskakujące dane, z których wynika, że na 60,8 tys. uczniów w Łodzi 33,6 tys. nie uczęszcza na religię. W ciągu ostatnich 3 lat dwukrotnie wzrosła liczba młodych, którzy wypisali się z tego przedmiotu. Danych udzielił Dziennikowi Łódzkiemu Urząd Miasta i dotyczą one jedynie szkół samorządowych, które stanowią większość.
Oko2021.02.18 6:24
Ma to związek z abp. Jędraszewskim, który był metropolitą w Łodzi przez 5 lat.
ZERRO2021.02.18 4:12
Sodomici i pedofile kościelni nie pociągają już młodzieży, wprost przeciwnie.
NaziBarbi2021.02.18 1:11
Najsilidniejszy kapłan !!
Laki2021.02.18 3:00
Kawał zboczonego qrwysyna!
Beno2021.02.18 0:00
Z nor wylazło lewactwo i wszelkie czerwone robactwo, co to nie mają nic wspólnego z kościołem i udają zatroskanych. A wara wam od kościoła, jak do niego nie chodzicie i na niego nie płacicie. Brawo ks. biskupie Jędraszewski. Niech sobie top lewactwo krzyczy. Pewnie jeszcze trzymają schowane czerwone legitymacje partyjne. Czas, by się tych wszarzy w końcu pozbyć, co to w Unii Europejskiej chcą żyć, a zachowują się jak bolszewicy w 1917 roku, zawszone wsteczniactwo.
Ela2021.02.18 1:14
Nie mam nic wspólnego z KK i nie jestem o niego zatroskana. Byt Kościoła mało mnie obchodzi dopóki nie wtrynia się życie, w politykę i w prawo. Ponieważ wchrzania się we wszystkie sfery życia, polityki i ekonomii, cieszę się bardzo, że tonie. Powtórzy się historia Irlandii. Jeśli chodzi o młodych to już ich straciliście i żaden Czarnek a nawet 100 Czarnków nie pomoże. Wy tego nie rozumiecie, myślicie że da się na siłę, nie da się. Ale to dobrze, że tego nie pojmujecie, bo dzięki temu zmiany następują znacznie szybciej. I niestety, nie masz racji, muszę na niego płacić w podatkach. Oraz w degręgoladzie ekonomicznej którą funduje Polsce.
TeSameBajdurzeniaDlaKatoCiemnotyDoPorzygania2021.02.17 22:10
Same baju-pierdy i klechdy pasterzy kóz znad Jordanu. Obłudny dziadu w złotym peniuarze - a gdzie informacje o proboszczach gwałcących ministrantów?
O tym nie przeczytasz na Frondzie2021.02.17 21:59
Paweł Lisicki, jako redaktor naczelny "Rzeczpospolitej", zdecydował w 2007 r., żeby nie publikować tekstu, w którym ks. Andrzej Dymer (zmarły we wtorek) oskarżany był o pedofilię. Według Tomasza Terlikowskiego, Lisicki nie chciał, by do gazety "przylgnęła łatka pisma walczącego z Kościołem". Sam Lisicki wyjaśnia teraz powody swojej decyzji.
bo...2021.02.17 21:48
https://gloria.tv/post/fqchvFT1ndha1WUXfMWyEx4SW
Żyd urodzony kryminalista2021.02.17 21:33
Lakewood miasto jest kompletnie zażydzone, z dziesiątkami jesziw i tam wybuchł kolejny skandal. Nie po raz pierwszy. - -- - - Setki parchów, tych z pejsami do ziemi i nigdy pranymi koszulami (bielizny nie noszą, stąd na portkach widać szczyny i göwna) pobierało federalną i stanową pomoc finansową nie mając do tego prawa. Ale zgodnie z ich parchatym Talmudem i Torah, goja opierrdolić z ciaćków to nie grzech tylko zasługa za którą idą do raju, najchętniej kominem. - - - - Kiedy FBI i IRS dopadlo parchów za pejsy, w kolejce się ustawili z $$ w zębach (ci którzy zęby mieli) aby zwrócić $$ byle by tylko nie pójść do gojowego pierrdla. Nie wszystkim się udało. O innych skandalach wkrótce.
meg2021.02.17 21:29
W pełnię człowieczeństwa wyposażył nas Bóg a co robicie wy , gdy obdziera się nas z tego człowieczeństwa , gdy owieczki potulnie idą na żez , co powinni zrobić pasterze, gdyby nie byli wilkami w owczych skórach.
szable w dłoń rydza goń, goń, goń2021.02.17 21:22
Jest już przesądzone, że Tadeusz Rydzyk oraz inni szefowie fundacji Lux Veritatis staną przed sądem w procesie karnym, jaki wytoczyła im organizacja Watchdog. Sprawa dostała swoją sygnaturę i czeka na termin pierwszego posiedzenia. Według stowarzyszenia doszło do naruszenia artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej: "Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku". To kolejna odsłona ciągnących się od pięciu lat starań o udostępnienie danych na temat finansów fundacji Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis. W 2016 r. Sieć Obywatelska Watchdog złożyła wniosek o udostępnienie informacji dotyczących "działań finansowanych ze środków publicznych". Tych na początku nie udostępniono w ogóle, a później jedynie w części.
ladychapel2021.02.17 21:27
Tadeusz Rydzyk wezwał sympatyków do wpłat. "Podczas pandemii trudniej się żyje" Tadeusz Rydzyk oraz dyrektor finansowa Lidia Kochanowicz-Mańk ponownie zaapelowali do sympatyków dzieł toruńskiego redemptorysty o wpłaty 1 proc. z podatku PIT na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość. Z małych kwot przekazywanych najczęściej przez emerytów i rencistów fundacja zebrała poprzednio 4,9 mln zł.
11452021.02.17 21:17
Arcy judasz z fizjonomia siepacza gestapo....przestancie go cytowac ,pokazywac ...tym bardziej w takim czasie ! Juz niedlugo przegonimy dziadersa...
Ty żydłaku Lech Keller-Krawczyk2021.02.17 21:06
zam. W-wa, Starej Baśni. Zabarykaduj się kuurwo żydowska, WP I E R DOL jest już w drodze!
Padre Canalio2021.02.17 21:03
Ja nie mam nic do wiary, jeśli ktoś mało rozumie co się w około dzieje, to jej potrzebuje. Ale jak widzę takie paskudztwa jak jĘdraszewski, to czuję się w obowiązku ostrzec bliskich... WIEŻCIE W CO CHCECIE< ALE SPIERD.... OD KOŚCIOŁA I LUDZI KOŚCIOŁA!!! A pan J... to ewidentne potwierdzenie noich słów...
Teofila ZjebGo2021.02.17 20:58
Diabeł ubrał się w ornat i ogonem na msze dzwoni- ot i cały Jędraszewski! Ale nie tylko on, także kilka innych "ekscelencji" spod ciemnej gwiazdy Rydzykowej...
sprawazlewa2021.02.17 20:56
Kościół katolicki w Polsce, obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi, opętany walką o pieniądze i o wpływy, stracił moralny mandat do tego, żeby sprawować funkcję sumienia narodu. - Leszek Jażdżewski, naczelny Liberté
hatakumba2021.02.17 20:54
najgorsze demony są w tych biskupich szatach ...
4 wpisy na katolickim forum2021.02.17 20:52
Wszystkie od tego samego parcha, kuurwy żydowskiej Lech Keller-Krawczyk, zam. W-wa, Starej Baśni. Zabarykaduj sie kuurwo żydowska, WP I E R DAL w drodze.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.02.17 20:41
W rzeczy samej post to wielka próba dla pedofila Jędraszewskiego. Musi się zmagać z żądzą dupczenia ciasnych ministrantów.
ZydkiDoPieca2021.02.17 20:49
W rzeczy samej post to wielka próba dla pedofila Tzraskowskiego Musi się zmagać z żądzą dupczenia ciasnych kolegów partyjnych on i rabiej.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.02.17 20:51
Trzaskowski chronił jakiegoś pedofila przed odpowiedzialnością karną?
chłopka2021.02.17 20:14
Tu bym swojego tekstu o sercu nie napisała . Odrazą napawa patrzenie na to zdjęcie .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.02.17 20:12
jędraszewski to pyerdolony nierób i obrońca pedofilów!
Zydowskie kretynizacja Polski2021.02.17 20:49
Biedroń to pyerdolony nierób i obrońca pedofilów! z EU
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.02.17 21:00
Biedroń chronił jakiegoś pedofila przed odpowiedzialnością karną?