Abp Jędraszewski w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego: Dzięki łasce wiary otrzymujemy nowe życie - zdjęcie
04.04.21, 09:00fot. flickr.com/archidiecezja krakowska

Abp Jędraszewski w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego: Dzięki łasce wiary otrzymujemy nowe życie

35

- Życie wieczne zaczyna się w chwili, w której człowiek poznaje prawdziwego Boga i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, posłanego na świat i do świata - mówił abp Marek Jędraszewski w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Publikujemy pełną treść homilii abp. Marka Jędraszewskiego:

Ujrzał i uwierzył” (J 20, 8b). Dwa dni wcześniej, w Wielki Piątek stojąc pod krzyżem Jezusa wraz z Matką Najświętszą, Jan Apostoł osobiście widział „wywyższenie” Chrystusa, które zapowiedział On w nocnej rozmowie z Nikodemem: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3, 14-15). Wywyższenie to w oczach świata było największym poniżeniem. Dogłębnie przerażony tym tryumfem ludzkiej złości i nienawiści, Jan nie potrafił zrozumieć, jak wyniesiony na Golgocie Chrystus ma przynieść zbawienie, podobnie do owego miedzianego węża, na widok którego ludzie zostawali przy życiu (por. Lb 21, 6-9). Nie mógł też pojąć, jak w ogóle będzie możliwe, aby zdradzony i tak okrutnie sponiewierany przez swój naród Syn Człowieczy będzie przyciągał wszystkich do siebie – jak to jeszcze niedawno zapowiadał (por. J 12, 32). Teraz jednak, kiedy w wielkanocny poranek wpatrywał się w pusty grób Mistrza i Pana, Jan doświadczał szczególnej przemiany serca. Uwierzył – i w głębi swej duszy był przekonany, że oto, w tym właśnie momencie, staje się uczestnikiem życia wiecznego, zagwarantowanego wszystkim tym, którzy uwierzyli w Syna Bożego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Że dokonuje się w nim ten niezwykły proces duchowy, który św. Paweł w krótkich słowach wyraził po latach w Liście do Rzymian – że jest już zbawiony w nadziei – spe salvo (por. Rz 8, 24).

A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” – mówił Pan Jezus do Ojca w swej Modlitwie Arcykapłańskiej zanoszonej w Wieczerniku (J 17, 3). Tak, życie wieczne zaczyna się w chwili, w której człowiek poznaje prawdziwego Boga i Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, posłanego na świat i do świata. O doniosłości tego poznania pisał św. Paweł Apostoł w Liście do Efezjan przypominając, że zanim uwierzyli w Chrystusa, nie mieli ani nadziei ani też „Boga na tym świecie” (por. Ef 2, 12). Ojciec Święty Benedykt XVI odniósł się do tych słów w encyklice Spe salvi: „Oczywiście [św. Paweł] wie, że mieli oni bogów, że mieli religię, ale ich bogowie okazali się wątpliwi, a z ich pełnych sprzeczności mitów nie płynęła żadna nadzieja. Pomimo że mieli bogów, «nie mieli Boga» i w konsekwencji żyli w mrocznym świecie, bez jasnej przyszłości. (…) W tym samym sensie [św. Paweł] mówi do Tesaloniczan: Nie powinniście smucić się, «jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei» (1 Tes 4, 13). Także tu jawi się jako element wyróżniający chrześcijan fakt, że oni mają przyszłość: nie wiedzą dokładnie, co ich czeka, ale ogólnie wiedzą, że ich życie nie kończy się pustką. Tylko wtedy, gdy przyszłość jest pewna jako rzeczywistość pozytywna, można żyć w teraźniejszości. Tak więc możemy stwierdzić: chrześcijaństwo nie było jedynie «dobrą nowiną» – przekazem treści do tej pory nieznanych. Używając naszego języka, trzeba powiedzieć, że chrześcijańskie orędzie nie tylko «informuje», ale również «sprawia». Oznacza to: Ewangelia nie jest jedynie przekazem treści, które mogą być poznane, ale jest przesłaniem, które tworzy fakty i zmienia życie. Mroczne wrota czasu, przyszłości, zostały otwarte na oścież. Kto ma nadzieję, żyje inaczej; zostało mu dane nowe życie” (Spe salvi, 2).

Tego wszystkiego doświadczył św. Jan Apostoł, gdy patrząc na pusty grób Chrystusa, uwierzył. Otrzymawszy dzięki łasce wiary nowe życie, równocześnie z całego serca pragnął, aby stało się ono udziałem także innych ludzi. Dlatego w swym Pierwszym Liście napisał: „[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem” (1 J 1, 1-3). I zaraz dodał: „Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1 J 1, 4). Tak, tutaj naprawdę chodzi o naszą wspólną radość – radość tych, którzy głoszą Ewangelię i radość tych, którzy ją przyjmują. Jest to radość wynikająca nie tylko z tego, że liczebnie wzrastają zastępy chrześcijan i wzrasta Kościół. Jest to przede wszystkim radość tych, którzy dzięki swej nadziei już mają udział w radości wiecznego zbawienia w domu Ojca bogatego w miłosierdzie (por. Ef 2, 4). Jakże znamiennym jest to, że przedostatnie zdanie napisanej przez św. Jana Apostoła Apokalipsy stanowi niezwykły dialog między Zwycięskim Chrystusem a tęskniącym do Niego chrześcijaninem: „Mówi Ten, który o tym świadczy: «Zaiste, przyjdę niebawem». Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22, 20). Natomiast ostatnie zdanie Apokalipsy, zamykające Nowy Testament, brzmi: „Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!” (Ap 22, 21).

Niech łaska pokoju i radości, nowe życie, które Zmartwychwstały Chrystus przynosi światu w dzisiejszy wielkanocny poranek, będą udziałem nas wszystkich.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Amen. Alleluja!

mp/diecezja.pl

Komentarze (35):

🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.05.9 21:59
💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮 💣W Y P I E R D A L A J💣 jędraszewski ☠️ścierwo☠️ J E BA N E! !!!!!🤮🤮🤮
jest2021.04.6 11:12
lewacy, hunwejbini Nowego Wspaniałego Świata, bez żadnych zasad w ataku, a myślałem, że trzeźwieją po libacjach świątecznych
JPIII2021.04.5 14:51
Ale ty stary pedophilu jędraszewski nowego życia nie dostałeś i nie dostaniesz.
Jan2021.04.5 14:50
Kazanie bez aborcji, gender i zarazy? Co mu sie stało?
Ela2021.04.5 4:14
Parszywiec, obleśny typ.
DJ Jędru2021.04.4 16:07
Manager zespołu Paetz Sex Boys.
harry2021.04.4 12:46
A ja wam powiem, tęczowi lewacy, w tę Wielkanocną Niedzielę. Nic nie wydarza się bez powodu. Wasza zguba wkrótce nastąpi za sprawą tych dziesiątków milionów zamordowanych w aborcjach maleńkich i niewinnych niczemu dzieci, za sprawą zamordowanych przez was dzieci choćby z zespołem Downa. Za sprawą ludzi chorych, starych, niedołężnych mordowanych przez was z niby - miłosierdzia. Obłęd waszego masowego ludobójstwa musi być ukarany, nigdy w dziejach ludzkości tak powszechne ludobójstwo nie pozostało bezkarne. To obecne, wasze lewacko - tęczowe jest z nich największe, kara więc będzie najsroższa z dotychczasowych. Wszystkie ludzkie cywilizacje, będące w istocie rzeczy ludobójczymi totalitaryzmami, mordujące najsłabszych, chorych, niezdolnych do obrony, zawsze upadały. Bo były one faktycznie cywilizacjami śmierci. Dowodzi tego również historia waszej kultury wszechwładnie wydającej istoty bezbronne na żer śmierci. I teraz trwa właśnie początek końca waszej cywilizacji śmierci, kultu szatana, odrzucenia humanizmu i humanitaryzmu. Obłąkańczego odwrócenia znaczenia wszelkich istotnych pojęć, uznawania śmierci za zbawienie, morderstwa za humanitaryzm, ludobójstwa za kulturę. Przed agonią zawsze następuje ożywienie, tak jest też w waszym przypadku. Wasza obecna szatańska aktywność to jedynie wasze przedśmiertny krok ku waszej zgubie.
Anonim2021.04.4 12:07
To prawda, każdy ko uwierzył tego doświadczył. A że ze ślepymi trudno mówić o kolorach, cóż, trudno.
Jak liść jesianią2021.04.4 10:45
https://www.youtube.com/watch?v=cwvvwCNDqps
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.4 10:15
a ja dzięki niezwykłym umiejętnościom oralnym mojego Męża otrzymałem dziś wspaniałego porannego loda
Joanna2021.04.4 10:57
Zyj swoim zyciem,biedny czlowieku!
Marks2021.04.4 11:59
jak tak można kalać ideały bolszewizmu, co by na to powiedział bolszewicki pedał syfilista Lenin, twój nauczyciel
bękart wojny2021.04.4 12:33
byłby dumny, że dalej są goje dumni z tego, że ich żyd w żope ładuje, taka jest rola goja i ten z tego wywiązuje się doskonale, ma też świadomość, że i tak jest dla nich niżej niż pies ale chęć wystawania żopy jest silniejsza od przyzwoitości
Dziennikarz TVN2021.04.4 10:13
jestem śmieciem kłamiącym każdego dnia.
Marks2021.04.4 12:04
przecież każdy to wie, chciałeś kogoś zaskoczyć informacją, że jesteś bolszewickim śmieciem?
Polak2021.04.4 10:13
kiedy zdechną wszyscy z PO, PSL, SLD, KOD, SK i N? ZDychaaaaać!!!!! łachy!!!!
Anon2021.04.4 10:32
typowy pOLAK katolik
Joa2021.04.4 10:59
Dwoch prowokatorow!Obaj siebie godni!
PILNE! BRAWO POLICJA W UK!!!2021.04.4 10:06
20 złotych mandatu dla proboszcza za sześciokrotne przekroczenie dopuszczalnej liczby wiernych w kościele w Wolsztynie (Wielkopolska). 50 zł kary (trzy razy więcej wiernych, niż pozwalają przepisy) dla kolejnego. Za brak maseczki grozi kara 10 razy wyższa. W pierwszym kościele znajdowało się 81 osób, dopuszczalna liczba wynosiła 14 wiernych. W kościele tego drugiego znajdowało się 360 osób, przy limicie 120. To trzykrotne przekroczenie dopuszczonej normy.
Styki2021.04.4 10:29
Judaszow w Polsce obrodzilo co niemiara.
Styki2021.04.4 10:35
Tobie policja powinna wlepic 1000zl kary za wtorny analfabetyzm.
ARA2021.04.4 11:52
Do >PILNE! BRAWO POLICJA W UK!!! jakie to szczęście, że Ciebie tam nie było; a mimo to potrafisz lepiej liczyć niż...niejeden jasnowidz.
Marks2021.04.4 12:02
bić to można tylko po mordzie i to tylko ciebie, piszę to jak typowy katolik
krzyż2021.04.4 10:02
Nie mogę się doczekać czasów jak kobiety europejskiej rasy zamiast za posiadanie kawalerki, samochód nie starszy niż 15 lat, i chodzenie z nią na imprezy w garniturze będą się oddawać i wychodzić za mąż za tych co je poczęstują chlebem ze smalcem.
Wtedy2021.04.4 16:06
będziesz miał szansę na kobietę. Zacznij zbierać smalec.
Diabeł.2021.04.4 9:57
Nie mogę się doczekać czasów jak kobiety europejskiej rasy zamiast za posiadanie kawalerki, samochód nie starszy niż 15 lat, i chodzenie z nią na imprezy w garniturze będą się oddawać i wychodzić za mąż za tych co je poczęstują chlebem ze smalcem.
Styki2021.04.4 9:55
Kto nauczy ludzi umierać, nauczy ich żyć.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.04.4 9:48
czemu jak ten stary arcypedofil jędraszewski tylko otworzy mordę to zaraz niesie się smród szamba?
Marks2021.04.4 13:17
to z twojej bolszewickiej żopy tak śmierdzi,
Aldona2021.04.4 9:41
Kwintesencja Chrześciaństwa opiera się na Wierze w Jezusa z Nazaretu i powtórzeniu przez każdego z Nas tego co przeżył Jezus bo krzyża nie da się uniknąć w drodze do Zbawienia.
PasterzPieczarekZałożyłRoboczyKoronkowyPeniuar2021.04.4 9:36
Watykański kleruch wkleił zeszłoroczne akapity, do tego dokompilował całe garści cytatów i ma odbębniony następny sezon luksusowego pasożytowania na Polsce. Katoliki z wioch Podlasia i opłotków Goralenvolku są jak pieczarki. Hodowane w ciemnocie. Karmione nawozem z mieszanki straszącego klero-bełkotu i propagandowej paszy Kurwizji.
czekista2021.04.4 9:27
Pierdlisz arcylgarzu.
vidoc2021.04.4 9:34
kolejne bolszewickie łajno nie wie co ze sobą zrobić
Anonim2021.04.4 9:04
Nie nowe życie tylko KAJDANY KATOLICYZMU!
vidoc2021.04.4 9:15
nie wiesz co ze sobą począć bolszewiku, zagubione ludzie łajno