Abp Jędraszewski: Nie pozwólcie, aby zło ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce! Brońmy naszej Ojczyzny - zdjęcie
12.08.19, 07:10Fot. Joanna Adamik (Archidiecezja Krakowska) via Flickr

Abp Jędraszewski: Nie pozwólcie, aby zło ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce! Brońmy naszej Ojczyzny

106

- Drodzy Siostry i Bracia! Nasza kończąca się tego wieczoru XXXIX Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę jest przejawem waszej wiary, która mówi, że całe życie jest jedną wielką pielgrzymką i ma swój jasno określony cel – jest nim sam Bóg i nasze wieczne zbawienie. – powiedział arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Mszy św. na Jasnej Górze do Pielgrzymów XXXIX Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej. Eucharystia, sprawowana przy ołtarzu polowym, była zwieńczeniem sześciodniowej wędrówki do stóp Matki Bożej Częstochowskiej. Mszę św. koncelebrowali między innymi kard. Stanisław Dziwisz, abp Stanisław Nowak, biskupi Jan Zając i Jan Szkodoń oraz główny koordynator pielgrzymki ks. Jan Przybocki.

W homilii, metropolita zwrócił uwagę na fakt, że współczesny świat zmusza człowieka do podążania za własnymi pragnieniami i niskimi popędami, pochwalając postawę egoizmu i samorealizacji. Prowadzi to do relatywizmu w dziedzinie prawdy, a także w sferze dobra. Powołał się na myśl J.P. Sartre’a i jego słynne stwierdzenie: „Absurdem jest to, żeśmy się narodzili i absurdem to, że umrzemy”.

Tak zawsze jest, kiedy człowiek z horyzontu swojego życia odrzuca Boga, a z wolności czyni wartość absolutną (…) Współczesna kultura każe się bawić za wszelką cenę. Aż do upadłego. Aż po nieuchronną śmierć nie tylko siebie, ale całej cywilizacji.

Arcybiskup zacytował Chrystusowe słowa: „Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”, przypominając, że skarbem i stałym punktem odniesienia dla człowieka jest wiara. Odwołując się do Listu św. Pawła do Hebrajczyków, podał przykład Abrahama – ojca wszystkich wierzących, który zaufał Bogu, opuścił swoje rodzinne strony i podjął wędrówkę do Ziemi Obiecanej.

Odkrywając ten nasz skarb, który otwiera nas na Boga, rozumiemy głębię słów, które Jezus powiedział na palestyńskiej ziemi: „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki.” Ci, którzy budują życie na własnym „ja”, własnych popędach i pragnieniach, stawiając się w miejsce Boga, to ludzie, którzy budują swój dom na piasku i doświadczają płynności całej naszej człowieczej egzystencji.

Metropolita zaznaczył, że zdążanie na Jasną Górę jest przejawem głębokiej wiary, która mówi o tym, że całe ludzkie życie jest pielgrzymką do Boga i do zbawienia.

Zmierzaliście również do tego trwałego fundamentu, jakim dla nas, Polaków, jest Jasna Góra.

Arcybiskup przypomniał słowa Jana Lechonia z wiersza Matka Boska Częstochowska: „Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała, / A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała./ I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną/ A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno”, a także wezwanie Jezusa do odrzucenia strachu: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo”. Przytoczył również zawołanie Jana Pawła II, kiedy na początku swojego pontyfikatu Ojciec Święty apelował do zgromadzonych na Placu św. Piotra wiernych: „Non abbiate paura! – „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi!”.

Metropolita zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia postawy czuwania: „Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających”.

Czuwać, to znaczy stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, swojego chrześcijańskiego „ja”, a zatem nie dopuszczać, by zawładnął nad nami duch kłamstwa i byśmy nie ulegli tak powszechnemu dziś konformizmowi. Czuwać, to znaczy także zdecydowanie odrzucić ów błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich, bardzo niebezpiecznych ideologii: ideologii gender i ideologii LGBT.

Metropolita dodał, że chrześcijanin ma być nieustannie gotowy na przyjście Pana. Zacytował słowa niedawno otrzymanego listu, w którym nadawczyni napisała: „O śmierci trzeba myśleć przed śmiercią, aby – gdy przyjdzie – być przygotowanym i nawet szczerze się ucieszyć, że idzie Jezus i wieczność. Odchodzimy. Ciało już nie funkcjonuje, ale dusza zostaje pochłonięta przez miłość. Zostajemy zanurzeni w wieczności. Szczęśliwa wieczność jest dla kochających Boga czymś pewnym, bo została zagwarantowana i przypieczętowana Krwią Jezusa. Patrz na Jego rany i nie bój się. Zaśniesz i zaraz się obudzisz”.

Nie lękać się, pomnażać skarby wiary i miłości, czuwać, być gotowym – to słowa, które Pan Jezus kieruje do Was, drodzy pielgrzymi.

Kończąc homilię, arcybiskup podziękował pielgrzymom za ich trud i modlitwę:

Najdrożsi, wasza 39. Piesza Krakowska Pielgrzymka na Jasną Górę była wypełniona – jak zwykle –waszą osobistą modlitwą i licznymi ważnymi sprawami, które nieśliście ze sobą, aby je przedstawić naszej Jasnogórskiej Pani i Królowej. Pośród pielgrzymiego trudu nieśliście także najróżniejsze intencje, które przekazywali wam wasi bliscy i znajomi.

Od samego początku, od chwili wyruszenia Pielgrzymki z Wawelu w ubiegły wtorek 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego, zaczęła się także wasza pielgrzymkowa modlitwa, podczas której za przyczyną Matki Bożej przestawialiście Panu Bogu wielką sprawę Kościoła w Polsce, a równocześnie wielką sprawę polskiego narodu, który od pewnego czasu znajduje się pod ogromną presją ideologii LGBT. Wiem, że bardzo modliliście się zwłaszcza wczoraj, łącząc się duchowo z tymi licznymi naszymi Rodakami, którzy przybyli z różnych stron naszego Kraju, aby na skwerze przy Franciszkańskiej 3 w Krakowie o godz. 15.oo. wspólnie z krakowianami odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz tajemnice radosne różańca świętego. Wiem również, że o tej samej porze modlono się w różnych kościołach i kaplicach zarówno w Krakowie, jak i wielu miejscach naszej Ojczyzny, a także poza jej granicami.

Pragnę więc dzisiaj, stąd, z Jasnej Góry, od Matki Boskiej Zwycięskiej, bardzo serdecznie podziękować wszystkim wiernym świeckim, pomysłodawcom i organizatorom tego wielkiego wydarzenia, a także wszystkim osobom, które w ostatnich dniach poprzez swoją modlitwę, pokutę, listy i inne znaki pamięci wyrażali solidarność ze mną, i które wczorajszą wspólną modlitwą dali wyraz swej odpowiedzialnej i głębokiej miłości do Kościoła i do naszej ukochanej Ojczyzny. Bóg zapłać! Bóg zapłać Księżom Kardynałom, Arcybiskupom i Biskupom, kapłanom, osobom życia konsekrowanego, wszystkim wiernym świeckim za to wczorajsze szlachetne zjednoczenie się w obronie najświętszych spraw.

Jednocześnie proszę was gorąco: czuwajcie! Zgodnie ze słowami Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie!”, nie pozwólcie na to, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlało się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Wszędzie, gdzie się znajdujemy, musimy dawać świadectwo naszego jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań, których celem jest deprawacja polskiego narodu. Brońmy siebie! Brońmy naszej autentycznej wolności! Brońmy naszej Ojczyzny! Brońmy Kościoła w naszej Ojczyźnie!

I jak niegdyś śpiewali konfederaci barscy, tak również my dzisiaj uroczyście oświadczamy wobec wszystkich: „Nigdy z królami [ani z innymi próbującymi nas zniewolić władcami tego świata] nie będziem w aljansach, / Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi; / Bo u Chrystusa my na ordynansach/– Słudzy Maryi!”.

Słowa metropolity krakowskiego zostały przyjęte długimi owacjami na stojąco kilkutysięcznego tłumu pielgrzymów i kapłanów. Przed błogosławieństwem, metropolita ponownie podziękował pielgrzymom za podjęcie trudu drogi i za miłość do Matki Bożej

Brońcie Jej czci przed wszystkim, co Ją znieważa, a nam – wyrządza tak wielkie poczucie krzywdy i żalu. Ale zgodnie z tym, co mówił Pan Jezus „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was prześladują.” Naszą odpowiedzią na zło musi być miłość.

XXXIX Piesza Pielgrzymka Krakowska wyruszyła na Jasną Górę 6 sierpnia pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”.

Joanna Folfasińska - Archidiecezja Krakowska

Diecezja.pl

Komentarze (106):

Moly2019.08.13 2:55
E tam. Ja bede powsztrzymywala zlo nurtu totalitarnego w KK. Powstrzymac to mozecie lzy ewentualnie bo koniec latwego grosza sie zbilza. Prosze zrobic bardzo prosta analize. Ile dzieci z ateistycznych domow "przechodzi na wasza strone"? A odwrotnie...HMM... Pare cyklow i po ptakach ptaszynki moje
MJ2019.08.12 17:07
Macie coś na hemoroidy na bolący zadek? Wczoraj mieliśmy z chłopakami impreze
Andrzej2019.08.12 16:30
"Módlcie się abyście nie popadli w pokuszenie". Tylko modlitwa dziękczynna za każdy przeżyty dzień i prośba o siłę na dzień następny możne ustrzec przez zniewoleniem egoizmu i zła. Przykro patrzeć na wszechobecną obłudę tego świata (szczególnie medialną) i dążenie do samozagłady. Miejmy nadzieję, że społeczeństwo, pod wpływem odważnych i żyjących ewangelią księżny, się opamięta. Dziękuję Arcybiskupowi M. Jędraszewskiemu za jasny i zgodny z nauczaniem katolickim przekaz. Trzeba szanować każdego człowieka, ale nie można godzić się na relatywizowanie zła (dla wierzących grzechu). Szczęść Boże Wszystkim.
be2019.08.12 16:26
Bog Zaplac Biskupowi
Foster2019.08.12 16:25
Bez przesady. PIS - u też się wszyscy bali a jest jako tako.
nikt o2019.08.12 15:03
To , że marsze LGTB mi się nie podobają nic nie znaczy . Traktuję je jako widowisko tak jak " miesięcznice " i się zazwyczaj z tego śmieję . Mnie interesuje to ........DOKĄD i JAK ten rząd mnie , część tego kraju prowadzi . A to podoba mi się coraz mniej . Reszta to błahostki , które bawią lub złoszczą , ale nie decydują o przyszłości tego kraju , który jest moją Ojczyzną a nie tak jak dla wielu innych tylko tymczasowym żerowiskiem .
Foster2019.08.12 16:57
Jak można miesięcznice porównywać do marszów równości.
nikt o2019.08.12 14:47
A mnie akurat interesuje to , co byle "Polak " o żydowskich korzeniach ma mi do powiedzenia . Sama wiem co jest dobre dla MOJEJ ziemi a co nie . Kaczyńskiemu się przysłużyć ? Skłócić ludzi , skierować zainteresowanie na błahe sprawy ? By ograniczeni i zmanipulowani wyborcy nie widzieli tego , co PiS wyprawia ? I jeszcze będzie się powoływał na Ziemię Moich Ojców . Niech powołuje się na te miejsca , gdzie spoczywają jego ojcowie .
marianl2019.08.12 13:46
Chrystus jest w nas, kieruje nami, stawia żądania. Trzeba poddać stosunek z bliźnimi działaniu łaski. To jest bardzo praktyczna rada. Pokój z bliźnim to długa i żmudna rzecz. Szczególnie ważne jest opanowanie języka, panowanie nad mową. Starać się o spokojną myśl o bliźnim, bo pod słowami są zawsze myśli. Uważać na przesadę. Strasznie dużo szkód czyni przesada. Atmosfera konieczna do działania łaski Bożej – to cichość, myślenie.P Rostworowski.Ps.JĘZYK PISARZY lgbt na frondzie JEST DALEKO OD TYCH PROPOZYCJI!
Reytan2019.08.12 14:33
Katolicy powinni zaopatrzec sie w laski,i zorganizowac Grupy Obrony ksiezy,kosciolow i swietosci.
Sebastian Lorenc2019.08.12 14:35
W laski dynamitu,czy może laski wanilii? Bo wiesz, to ważne.
katolik2019.08.12 13:45
jednak w obliczu zagrożenia może Episkopat i rząd wziąłby pod uwagę słowa Jezusa powiedziane Celiakównie-aby ustanowić Go Królem,a ocali Polskę.Jest to prosta recepta,tylko potrzeba prostej wiary, a nie strachu i pychy, która każe uwierzyć tylko we własne sily.
katolik2019.08.12 13:29
Dlaczego nie ma od Episkopatu jednoznacznego wezwania do powszechnej modlitwy Różańcowej,tylko jest wyczekiwanie aż ludzie wyjdą z jakimś wystąpieniem modlitewnym,Jest to taki czas kiedy Kościół musi dać Bogu znak ,że grzech nazywa grzechem.Ale jak można zrozumieć,to jest sprytne unikanie podjęcia konkretnej decyzji i nawoływanie do modlitewnej obrony,ale nie jako głos Episkopatu wzywający do powszechnego Różanca
Tym panom już dziękujemy2019.08.12 12:19
:P
MJ2019.08.12 11:08
Zabłysła napisz w odpowiedzi coś na temat. Zapomnij lewaczko, że mi narzucisz swój styl rozmowy. To co ty, jako lewaczka uważasz za dogmat jest tylko lewacką manipulacją.
MJ2019.08.12 9:41
Agnieszka Dz. 12.8.19 10:08 Jak zaczną sie samosądy na osobach homoseksualnych, w ramach katolickiej walki z tęczowa zarazą, bo wszystko do tego zmierza, to fronda będzie biła brawo? Powyższy wpis, to przykład lewackiego z idiocenia i bezgranicznego zakłamania. Oprócz lewackich portali nikt nie widział tych pobitych totalno-tęczowych lewaków. Nikt nie organizował czynnych napaści na odmieńców, tylko stawał na drodze przeciwko totalno-tęczowemu zakłamaniu i profanowaniu naszych świętości. Tęczowe tak czułe na swoim punkcie, że, jak nazwiesz takiego pedałem, to po sądach będzie ciebie ciągał. A sami profanują Przenajświętszy Sakrament. To nie zagradzający drogę ohydzie spustoszenia ściągali posiłki z Niemiec aby rozbić MN. I załgana lewaczka Agnieszka Dz pisze o samosądach. Bo nikt nie pyta mieszkańców, czy chcą parad odmieńców w ich miastach. Tylko burmistrz z peo pozwala a nawet łamie prawo, jak w Białymstoku, gdzie nie zachowano 100 m odległości jednej demonstracji od drugiej. Czas zacząć karać tęczowych prowokatorów za wyłażenie na ulice ze swoimi odmiennościami, bo to niczemu nie służy, tylko powoduje rozruchy. Wystarczy zapowiedzieć odmieńcom brak ochrony policji a zobaczymy, czy się odważą. Demokracja to wola większości a nie jak bełkot np Zabłysłej dbanie o prawa mniejszości. Członkowie mniejszości maja takie same prawa obywatelskie, jak członkowie większości. Jeżeli mniejszość, chce istnieć wśród większości, to musi przestrzegać praw i obyczajów tejże większości a większość w razie próby narzucenia przez mniejszość swoich zwyczajów ma absolutne prawo pogonić taką mniejszość, inaczej będzie to zamordyzm mniejszości nad większością. I to nie będą żadne samosądy, tylko przestrzeganie prawa.
Polak2019.08.12 10:04
Załgany to był twój stary, jak ci mówił, że jesteś bystry. ty chory frustracie najlepiej wychodzi ci atakowanie kobiet. kompleks małego penisa?
MJ2019.08.12 11:10
Siła argumentu powala. No cóż, kto się wróblem urodził, jastrzębiem nie będzie.
Maria Blaszczyk2019.08.12 10:17
MAteuszku, jak miło, że Cię widzę. I chociaż nie przez kilka tygodni nie było, Twoja obsesja na moim punkcie, jak widzę, się nie zmniejszyła - wszędzie jakieś uwagi na mój temat. Skorzystam więc z okazji i przypomnę: Wciąż nie zechciałeś mi zalinkować informacji o "Największej katastrofie ery nowożytnej" - a naobrażałeś. Wciąż czekam. https://www.fronda.pl/a/niespelnione-proroctwa-ekosekt,129370.html Twój wpis, z 3.7.19, o godz. 11:38 A jako warszawianka Ci wyjaśnię. Nikt nie musi pytać mieszkańców o zdanie. Warszawa przez większość mojego życia była blokowana przez rózna grupy. Nikt mnie nigdy nie zapytał, czy mam ochotę się spóźniać, bpo autobusy jeżdżą objazdami (tak się składa, że mieszkałam przy pierwszym poza centrum skrzyżowaniu z Traktem Królewskim, i na ogół mój cel wymagał pojechania nim) albo czy mam ochotę wdychać dym z opon. Serio. A nie jest obyczajem większości palenie opon. Jak już się wydało, mieszkałam też niedaleko stadionu Legii. I tłumy pijanych agresywnych kiboli latały po mieście, rzygając po autobusach i pakując dziewczynom łapy, gdzie nie trzeba. Też nie jest to normą, a większość jest zapewne przeciw. Tylko że tak to nie działa. Sam pisałeś, że skończyłeś szkoły w czasach reżimu komunistycznego. Więc jak mniemam, nie miałeś lekcji WOSu o demokracji konstytucyjnej. Otóż taka demokracja zajmuje się głównie ohroną słabszych grup - bo silniejsze dadzą sobie radę. Nie chcielibyśmy żyć w świecie, gdzie o prawach decyduje siła do ich wywalczenia.
MJ2019.08.12 11:06
Zabłysła, to gdzie ty właściwie mieszkasz/ W Holandii? We Wrocławiu, czy Warszawie? Zdaje się, że tam, gdzie akurat ci wygodnie. Jak zwykle u ciebie mnóstwo słów a zero prawdy. Nie lewaczko nie miałem lekcji WOS.Za moich czasów to się inaczej nazywało. Jako osoba załgana, piszesz takie bzdury, które nie są opisami zachowań kibiców, tylko lewackimi potwarzami. Obrzydliwa kłamczucho, to polskie środki transportu są pokazywane, jako modelowy przykład czystości a nie zachodnie. Twoje zakłamanie jest tak obrzydliwe, że nawet nie ma go do czego porównać. Zawsze załgana lewaczko decyduje siła. Gdyby tak nie było, to nie trzeba policji, czy wojska. To siłą twój lewacki guru Owsiak odbiera głos, tym, którzy zadają niewygodne pytania, czy wyrzuca dziennikarzy, czy swoich przeciwników, którzy popełniają straszna zbrodnię zadając Owsiakowi niewygodne pytania. To siłą bandy niemieckiej antify próbowały rozbić MN, składając niebezpieczne narzędzia w redakcji KP. A z obsesja to jest odwrotnie, ja tylko przypomniałem lewacki przekręt w definicji, czym jest demokracja. A na idiotyczne prośby nie odpowiadam. Np dlatego, ze jeszcze w latach 70 ubiegłego wieku uczyłem się w szkole. część wiedzy posiadam z książek a część z rożnych programów np telewizyjnych, czy radiowych. Poza tym nie dyskutuję aby zwiększać liczbę bzdurnych wpisów. Tam gdzie bieda, tam brak na oczyszczanie wody, czy utylizacje śmieci. A bieda zawsze jest konsekwencją rządów lewactwa, np Wenezuela. sama sobie poszukaj, wulkanu Krakatoa i jego największej erupcji z 1883r i jej skutków. Jeżeli masz coś, co przypomina szare komórki, to sobie sama sprawdź badania wulkanologów i ich opinię na temat ilości wyrzucanych gazów i pyłów z podczas erupcji wulkanu a później zabieraj głos. Dla ciebie autorytetem jest gazeta, czy banda przekupnych naukowców bredzących o globalnych ociepleniach za które winią człowieka. Weź się za wiedzę a później zabieraj głos.
K.K.2019.08.12 11:22
Lewactwo i wiedza? Czego Ty oczekujesz? Lewactwo to ideologia, lewactwo to chora nienawiść do świata, lewactwo to permanentny stan buntu wobec rzeczywistości i pragnienie zmiany tej rzeczywistości według własnego widzimisię. A wiedza? Wiedza dla tych chorych umysłów jest najmniej ważna. Liczy się tylko własne chcenie jak udziecka, które tupie nogami, żeby mama kupiła kolejną zabawkę. Lewactwo też najlepiej co potrafi to tupać, krzyczeć, wrzeszczeć, narzekać, obrażać, profanować, a następnie odwracać kota ogonem i marudzić jak bardzo jest prześladowane!
Maria Blaszczyk2019.08.12 22:58
W życiu nie mieszkałam we Wrocławiu co Ci już wiele razy tłumaczyłam, ale żeś się z jakiegoś powodu uczepił. Przez większość życia mieszkałam w Warszawie, do Holandii się przeprowadziłam po urodzeniu pierwszego dziecka. Co nie znaczy, że nie wiem, jak wygląda Polska i Warszawa, bo np. w tej chwili w niej jestem. Z Holandii do Warszawy leci się samolotem półtorej godzinki, to nie jest koniec świata. Serio. Co do zachowań kibiców - kiedyś, jak miałam 12 lat, takich kilku mnie dopadło w autobusie, zepchnęli na jego koniec i włożyli łapy dosłownie wszędzie. Co ciekawe - w autobusie było sporo innych ludzi - nikomu nie przeszkadzało zgwałcenie na ich oczach dziecka. Więc mi nie mów o zachowaniach kibiców. A skoro nie odpowiadasz, to chyba dlatego, że wymyśliłeś sobie tę "największą w czasach nowożytnych katastrofę", żeby mnie zbluzgać, nieprawdaż? Czemu pyrtanie jest idiotyczne? Ja na ogół podaję linki. Nawet jesli nie - zawsze podaję, skąd wzięłam jakąś informację. To zupełnie normalna sprawa, takie pytanie o źródła. I ja to jak najbardziej próbowałam sprawdzić. Tylko że nigdzie nie umiem tego znależć Natomiast badania wulkanologów posprawdzałam. I Twoje dane się nie zgadzają. Ludzie produkują ponad 36 gigaton CO2. Głównie spalając węgiel, ropę i produkując cement. Wulkany produkują średnio 0,3 gigatony rocznie. Wyjaśniam - to jest około 1% ludzkich emisji. Dowolna ilośc obelg pod moim adresem nie jest w stanie tego zmienić. Wulkanolodzy są w tej kwestii jednomyślni. Ale możesz podać też tytuł książki, gdzię tę rewelację opisano. W Warszawie na szćzęscie mamy Bibliotekę Narodową, ona powinna w zasadzie mieć wszystko - poświęcę się i sprawdzę. Niech żyją katalogi internetowe.
Hak Ci w smark2019.08.12 17:05
Niedawno wracając do domu widziałam jak grupka kiboli opluwała dziewczyny za tęczowe koszulki i próbowała zmusić je do tego by się całowały. Co Ty głupa z siebie robisz i nie wiesz jak się koszulkowi patrioci zachowują? "Czas zacząć karać tęczowych prowokatorów za wyłażenie na ulice ze swoimi odmiennościami, bo to niczemu nie służy, tylko powoduje rozruchy" Nie Ty o tym decydujesz. I naucz się odpisywać :P
Credo2019.08.12 9:28
Wielki biskup, mądre słowa! Dziękujemy!
Hak Ci w smark2019.08.12 9:08
No i co Jędraszewski zrobisz? Zanudzisz wszystkich na śmierć swoim kazaniem?
Krzysiek2019.08.12 9:57
Jak dotąd nie zanudził - dostał gromkie brawa, 50 tysięcy podpisów poparcia i tysiące ludzi na wiecu. Przykry fakt: abp Jędraszewski wyraził jasno opinię większości Polaków. No, ale - zgodnie z klasykami marksizmu - jeśli fakty są niezgodne z teorią, to tym gorzej dla faktów.
Maria Blaszczyk2019.08.12 10:06
No chyba nie. Polacy w większości nie są nienawistnymi gnojkami, szczującymi na słabsze grupy.
Hak Ci w smark2019.08.12 10:45
Oj ktoś tu ostatnich sondaży dotyczących wiarygodności KK nie doczytał. Na niedzielne msze chodzi mniej niż połowa Polaków. Chyba Ty masz problem z faktami. Kolego mniej czasu na frondelku i przed TVPiS. Podziekujesz za radę mi później.
Reytan2019.08.12 14:38
Bolszewicy ZAWSZE klamia.
Hak Ci w smark2019.08.12 15:22
no to właśnie Reytan przestań być bolszewikiem i przestań kłamać :P
Anna 2019.08.12 9:00
Homoseksualista jest tak naznaczony przez szatana, że z daleka widać kto to jest. Sama modlę się za brata ciotecznego rodzice dla obrony wybrali mu chrzesnych sędziów zapomnieli, że pierwszy jest Bóg nie było modlitwy jak ciężko jest wyrwać, go z tego grzechu... Należymy do Boga lub szatana innej opcji nie ma Zanim weźmiesz sobie żonę popatrz na rodzinę, bo będziesz miał doczynienia z pedalstwem z kolorowymi
olaboga2019.08.12 8:48
Zlo pedofilii im nie przeszkadza, choc zalewa kosciol niczym potop. Zadbajcie najpierw o wartosci moralne w kosciele, bo sa w nim nagminnie deptane: pedofilia, niedozwolone relacje heteroseksualne, naduzycia finansowe, oszczerstwa, klamstwa itp, itd.
Katolik2019.08.12 8:46
Gender to satanizm
antek.b2019.08.12 8:41
Pozbycie się z polski fałszywego kościoła wyzwoliłoby w polakach niespotykany w dziejach tego kraju przypływ energii i entuzjazmu, jednocześnie położyło by kres korupcji polityczno kościelnej która jak rak toczy polskę.Oczywiście trzeba by pilnować aby inni radykałowie nie zajeli miejsca czarnej zarazy,ale do tego potrzebni są mądrzy, pragmatyczni politycy,ale gdy widzę czym się zajmują ludzie lewicy[np rozenek] to mi ręce opadają
Reytan2019.08.12 14:41
Wymozdzony debil w onucach,wracaj za Ural.
antek.b2019.08.12 16:02
Chyba ty,ja jestem z zachodniej polski.
Thomas2019.08.13 1:00
Precz z komuną!!!!!!
ewa2019.08.12 8:37
Wreszcie jakiś odważny duchowny. Jeszcze go będziecie wspominać krytykanci jak zaleje was masa dewiantów.
gumowa kaczka2019.08.12 8:34
lgbt to oczywiście temat zastępczy - będzie trochę zbyt błahy by przykryć wzrost cen po wyborach
ewa2019.08.12 10:53
taaaa zobacz benzynę jaka taniutka i nie siej fermentu
JPIII2019.08.12 8:23
Ten stary katopedophil Jędraszewski nie potrafi ustosunkować się do faktów, że 1. pedał w...ojtyła pi..er..dolił się z dz..iwiszem 2. chrystek to bydle i pedał co łajdaczył się z 12 ped...ałami zw. apostołami tak jak Paetz 3. Chrystek był owocem starego pedophila zw. b.. ogiem 4. To bożyszcze molestowało i gwałciło 14-letnią dziewczynkę zw. Mar...ychą. Wniosek Katopedophile uważają starego pedophila zw. bogiem za swojego świętoszka. Prawda was wyzwoli katole.
Katol2019.08.12 9:14
Wpis od razu kwalifikuje do przymusowego leczenia w zakładzie zamkniętym. Rokowanie raczej beznadziejne. Zmiany w mózgu nieodwracalne.
Elżbieta 2019.08.12 12:30
JPIII masz umysł przerobiony genitalnie, aż dziwne że zaglądasz na stronę Frondy. To pewnie tęsknota za rozumem tutaj cię sprowadza. Życzę powodzenia w poszukiwaniach.
skuter2019.08.12 8:23
Przez wieki patronką narodu Polskiego była jest i będzie Matka Boska I teraz mamy się poddać jakieś garstce kolorowych ludzi Nigdy
Ted2019.08.12 8:21
1683- Polacy powstrzymali pod Wiedniem inwazję muzułmanów 1920- Polacy powstrzymali nad Wisłą inwazję komunizmu 2019- Polacy powstrzymają inwazję tęczowej zarazy. Gdy potrzebna jest nadzwyczajna interwencja - Bóg może liczyć na Polaków.
Arek2019.08.12 9:22
Tęczowa zaraza, odbije się od nas jak fala od skały. Tak nam dopomóż Bóg!
Anna2019.08.12 11:11
Prostactwo pisowców jest porażające.
Wojtek Polak 2019.08.12 14:15
tak jak patologiczne zboki to też jest porażające a raczej przerażające.
Suweren2019.08.12 12:51
2019 - Ed powstrzymuje tęczową zarazę przez wklejanie tego samego postu pod każdym wątkiem na Frondzie.
tw lolek12019.08.12 8:18
Aby LGBT nie lało się po Polse potrzebne są działania władzy. TO, że chodzą po miastah, to jedno, ale do szkół , uczelni itp. , to chyba nie włażą ot tak. Władza jest bierna.
Stop współczesnym hitlerowcom spod tęczowej szmaty2019.08.12 8:09
Oooo, troll Polak Ateista Dumny Gej zmienił nick na Agnieszka Dz.
Reytan2019.08.12 14:44
Ale i tak smierdza.
Katolik2019.08.12 8:08
Jak zaczną sie samosądy na osobach homoseksualnych, w ramach katolickiej walki z tęczowa zarazą, bo wszystko do tego zmierza, to fronda będzie biła brawo?
Suweren2019.08.12 8:44
Zapewne.
Wawa2019.08.12 8:44
A skąd postronny człowiek może wiedzieć, kto jest homoseksualny? Nie wie tego, dopóki tamten nie ogłosi światu, że jest gayem/lesbijką, że jest z tego powodu dumny i że domaga się przywilejów. Polaków mało interesuje to, kto z kim sypia. Ale nie damy się omamić, że w LGBT+ chodzi o tolerancję. Naprawdę im chodzi o społeczną dominację oraz dyskryminację osób wyrażających sprzeciw wobec LGBT+.
Hak Ci w smark2019.08.12 12:59
Oczywiście, że chodzi o tolerancje. Ten argument o społecznej dominacji to tylko wymówka by przelać na te osoby więcej niechcianych emocji. Takie bardzo niefajne uzasadnienie dla własnej agresji i frustracji. LGBT nikogo nie bije w przeciwieństwie do wszelkiej maści koszulkowych patriotów.
Wawa2019.08.12 13:22
Strona LGBT+ chętnie używa słownej agresji, aby prowokować swoich oponentów, nie wiadomo dlaczego nazywanych homofobami. Fobia to jest nieuzasadniony, albo niewspółmierny do zagrożenia strach przed czymś. Dlaczego normalna większość ma się bać jakiejś zdegenerowanej mniejszości? Ale, skoro nazwiemy tę większość "homofobami", to już wydaje się, że problem leży po stronie tej większości, bo to ona ma -fobię. I tak to język jest używany do atakowania. Czy ktoś w Polsce stracił pracę, bo okazało się, że jest gejem? Nie słyszałem. Natomiast za sprzeciw wobec stania się narzędziem homo-propagandy - już tak, np. p Tomasz z Ikei. Przeczytaj, co pisze użytkownik nicka JPIII na tej stronie o 12.8.19 10:23. To nie jest agresja słowna? A czy Twój nick sam w sobie nie jest agresywny?
Sebastian Lorenc2019.08.12 13:32
Może zobacz co niżej pisze Cool.To jest ok? A jeśli chodzi o akty agresji, w Częstochowie kobieta została pobita przez ochroniarza w klubie, bo miała na sobie bluzkę z tęczowym sercem. Karolina Korwin-Piotrowska została opluta bo miała tęczową torbę na zakupy. Kontrmanifestanci z Białegostoku kopali, wyzywali, rzucali kamieniami, prezerwatywami napełnionymi kałem. Dzieci w Płocku wykrzykiwały obelgi do kobiet w wieku ich matek. Do czego musi dojść, żebyście się opamiętali?
Wawa2019.08.12 14:34
Agresja rodzi agresję - po obu stronach. Ale zastanówmy się chwilę. Skąd na stronie odwołującej się do treści chrześcijańskich bierze się taka nadreprezentacja wojujących ateistów, lewaków, zwolenników odmiennych orientacji itd. Jak to się dzieje, że w godzinach, w których większość ludzi pracuje, grupa prowokatorów wyczekuje na kolejne wpisy, aby dowolny temat obrzydzić każdemu, kto chciałby przeczytać i podyskutować na tematy związane z chrześcijaństwem. I nieodparcie nasuwa się wniosek, że za tym stoją czyjeś pieniądze, że są tacy, którzy za prowokujące wpisy otrzymują wynagrodzenie. Wracając do agresji podczas "imprez" organizowanych przez LGBT+: Dlaczego tak często dochodzi na nich do aktów skierowanych przeciwko ludziom wierzącym? Do prześmiewczego wykorzystywania religijnych obrazów i religijnych obrzędów? Dlaczego oczekujesz, że katolicy pozostaną na to obojętni? Ktoś cynicznie planuje tego typu prowokacje, a później z satysfakcją odnotowuje agresywną reakcję tych, których się obraża. Oczywiście ci, którzy wszystko zaplanowali, siedzą sobie gdzieś bezpiecznie, nie licząc się z tym, że rzeczywiście ktoś może na tym wszystkim ucierpieć. Dlaczego uważasz, że prowokowanie jest OK, a reakcja na prowokację - zawsze zasługuje na naganę? Ja nie chcę usprawiedliwiać agresji, ale zwykle jest ona reakcją emocjonalną, jednostkową, i myślę, że niezaplanowaną. Natomiast prowokacji zwykle towarzyszy zamysł prowokatora - on chce spotkać się z agresywną reakcją! Dlaczego aktor domagający się wyjaśnień, czy LGBT+ obejmuje pedofilię - traci pracę, a windsurferka stająca w obronie dzieci , naraża się na słowną agresję z rozmaitych stron, od rzekomo kulturalnych i światłych ludzi? Jakie faktyczne wartości stojące za ruchem LGBT+, skłaniają Cię do opowiedzenia się za nimi? Czy są to rzeczywiście wartości, czy może - gdy się im głębiej przyjrzeć - antywartości (np. prawo do zabijania dzieci, prawo do ich demoralizowania)?
Sebastian Lorenc2019.08.12 14:44
Każdy aktor, czy osoba publiczna, która odważy się powiedzieć coś przeciw PiSowi zostaje na Frondzie rzucona na pożarcie prawdziwych Polaków. Takie małe seanse nienawiści. Jest wiele portali katolickich, które są takie nie tylko z nazwy i nie ma tam nikogo, kto by pisał jakieś prowokacyjne głupoty. Ale Fronda już od dawna jest poświęcona nienawiści. Jątrzy,kłamie, przekręca fakty. Może właśnie to denerwuje? Może stąd tu taki atak jej przeciwników?
Wawa2019.08.12 14:57
Poniekąd muszę przyznać Ci rację - coraz mniej znajduję argumentów, aby tu bywać. Mnie również nie odpowiada pro-PiSowska propaganda, brak umiaru w chwaleniu i nie dostrzeganie wad "jedynej i doskonałej" partii prezesa. Bardziej interesuje mnie spokojna wymiana myśli na duchowe tematy. Nie znam zbyt wielu takich portali. Może Deon - ale tam w zasadzie brak jest dyskusji, chociaż tematy bywają interesujące. Pozdrawiam
Sebastian Lorenc2019.08.12 15:20
Kiedyś była Rebelia, nie wiem czy nadal jest. Banowali za wulgaryzmy, więc dyskusje trzymały poziom. Czasem było ciekawie. Również pozdrawiam.
Hak Ci w smark2019.08.12 17:01
Sorry ale muszę Ci to odpisać "Skąd na stronie odwołującej się do treści chrześcijańskich bierze się taka nadreprezentacja wojujących ateistów, lewaków, zwolenników odmiennych orientacji itd." Fronda? Portal gdzie pogarda do innych ludzi jest na porządku dziennym jest reprezentacją katolicyzmu? Jak Wasza wiara jest jak ta strona to już wolałabym zaufać telezakupom mango. Nie zastanawia Cię dlaczego tu prawie nikt pod artykułami się nie podpisuje?
Cool2019.08.13 6:43
Dobrze wiesz, że komentarz "Cool-a" pod spodem to dzieło lewackiego prowokatora, najpewniej autorstwa jednego z Twoich przyjaciół ... a nie zdziwiłbym się, gdyś zrobiła to osobiście! MANIPULANTKO!!!
Hak Ci w smark2019.08.12 16:56
"A czy Twój nick sam w sobie nie jest agresywny?" Lol - oczywiście, że nie. Co Ty płaczek frondowy? Na tej stronie chociażby jest ktoś podpisuje się "Powstrzymać tęczową zarazę". Zresztą wulgaryzmów na tym portalu jest bardzo dużo podobnie jak i obleśnych aluzji do sexu gejowskiego (ciekawe skąd tyle konserwatystów zna szczegóły takich praktyk XD). Jak będziesz się dalej ciskał to spokojnie mogę Ci powklejać ale nie wiem czy będziesz miał jaja żeby to przeczytać. Każdy widział kto był agresorem w Białymstoku. Uciekanie od odpowiedzialności to zwyczajne tchórzostwo i nieważne jak bardzo będziecie kota odwracać ogonem- faktów nie zmienicie, a te nie są po waszej stronie.
Cool2019.08.12 9:13
Zarazę się tępi, wszystkimi możliwymi sposobami, robactwo też, insekty i inne śmieci typu Agnieszka Dz.
Cool2019.08.12 15:00
Znów się dzieciaku podszywasz?! Ale dzięki, w istocie oznacza to, że zalazłem wam za skórę! ;-)
Jarek2019.08.12 12:14
Przecież Fronda do tego zachęca. Które z wpisów nawołujących do tego zostały usunięte przez admina lub moderatora? Przykład "Cool" odpowiadający Tobie. Penie to trolle, tak jak Zerro. Ale w świat idzie. Ja jestem trochę bardziej radykalny w ocenie portalu Fronda "PORTAL POŚWIĘCONY" - nienawiści.
Reytan2019.08.12 14:46
Cala Polska uzbroi sie w laski,i stworzy Grupy Obrony ksiezy,kosciolow i relikwi.
Sebastian Lorenc2019.08.12 14:49
To mi w końcu odpowiedz w jakie laski, dynamitu, czy wanilii? Bo nie wiem do jakiego sklepu iść na zakupy.
stahu2019.08.12 14:55
Brońcie dzieci przed zwyrolami każdą dostępną metodą !
Cool2019.08.12 14:57
Samosądy to póki co odbywają się na osobach duchownych.
edi2019.08.12 7:56
Piękne słowa Abpa Jędraszewskiego DZIĘKUJEMY !!!!!!! BÓG ZAPŁAĆ ! NIE POZWOLIMY NA DEPRAWACJE NASZYCH DZIECI !!
Krzysz2019.08.12 9:25
Mam, pewnie dla Ciebie smutną, nowinę. Nasze dzieci przez LGBT zdeprawowane zostać nie mogą. Albo się takie urodzą albo nie. Co zrobisz z dziećmi zdeprawowanymi od urodzenia? Będziesz prześladować? Wkładać do więzienia? Może jak Spartanie zrzucać ze skały? Albo kazać im żyć życie, które sprawia, że są nieszczęśliwe? Skończy się na tym, że jak nasi synowie będą chcieli iść za rękę przez ulicę z innymi synami, zostaną obrzuceni kamieniami i zwyzywani od najgorszych. A kiedy wyjdą na ulicę w marszu równości, ponownie zostaną zwyzywani i obrzuceni zgniłymi jajami. Boże, miej litość nad tym narodem.
Wojtek Polak 2019.08.12 14:07
Bóg mówi w Biblii o homoseksualiźmie, że jest to obrzydliwość (Kpł 18,22; 20,13), bezwstyd i zboczenie (Rz 1,27), bezeceństwo i zło (Sdz 19,23), grzech przeciwny naturze (Mdr 14,26; Rz 1,26), a ci którzy się takich czynów dopuszczają plugawią się (Kpł 18,24) i będą wyłączeni spośród swego ludu (Kpł 18,29), a będą ukarani śmiercią (Kpł 20,13) i nie posiądą Królestwa Bożego (1 Kor 6,9)… tak więc nikt się nie rodzi zboczeńcem. że by się powoływać na Pana Boga najpierw poczytaj Pismo Święte.
Krzysz2019.08.13 10:36
Te cytaty udowadniają jedno. Pismo Święte zupełnie bezpodstawnie od wieków dyskryminuje osoby homoseksualne. I te wieki indoktrynacji zmieniły katolików w nienawistników. Religia stała się usprawiedliwieniem dla aktów przemocy wobec bliźnich.... z resztą nie tylko w tym przypadku. Warto przywołać w tym miejscu cytat z Papieża Franciszka, którego większość na tym forum nie szanuje: "Ci ludzie, którzy chodzą do kościoła ,a potem żyją w nienawiści do innych i źle mówią o ludziach. Lepiej niech nie chodzą do kościoła.
stahu2019.08.12 14:49
Twoim przeznaczeniem jest ...ogień ! Kłamiesz chłopiec o rozchwianej psychice jest jak czysta kartka i można go zapisać- umazać waszym guwnem ..zwyrolstwo zostanie zakodowane jako norma i wzorzec ! O to idzie cała batalia by można robić w szkołach to bezkarnie . Przegniecie pałe ...i widły was uspokoją
edi2019.08.12 7:50
LGBT (GENDER) bazuje na ideologii NEO MARKSISTOWSKIEJ - jest to ciąg dalszy marksizmu-komunizmu-bolszewizmu - Z KTÓRYM POLSKA WALCZY OD 1920 r. IDEOLOGIA NARZUCONA POLSCE SIŁĄ po II Wojnie światowej TAKA IDEOLOGIA MUSI BYĆ ZWALCZANA TAK SAMO JAK NAZIZM I KOMUNIZM, jako WROGA LUDZKOŚCI, POLSCE, RODZINIE i POLSKIEJ KONSTYTUCJI JEST WROGIEM POLSKI i POLAKÓW !!!!!!!! ZEJDŹMY Z KANAPY I DZIAŁAJMY NIE DAJMY NASZYCH DZIECI NA POŻARCIE BOLSZEWIKOM - WYWIESZAJMY BANNERY NA SZKOŁACH - "SZKOŁA WOLNA OD LGBT-GENDER" - MY RODZICE RZĄDZIMY W SZKOŁACH - NIE BĄDŹMY BIERNI - RĘCE PRECZ OD NASZYCH DZIECI - NIKT NIE MA PRAWA DEPRAWOWAĆ NASZYCH DZIECI !!!!!!!!
jan lesiak2019.08.12 7:45
Abp Jędraszewski mógł nie przyjmować do myśli, że działa taki homuś , jak abp Poetz. Teraz , gdy zalewa olbrzymia fala przekręconej tęczy, posłuchał głosu rozsądku od Ducha Świętego. Za abpem Jędraszewskim staną murem biskupi Z Polski i z zagranicy oraz Ojciec Święty Franciszek I .
Krzysiek2019.08.12 7:39
Proponuję temat ambitnej pracy doktorskiej: "Portrety psychologiczne, natręctwa i fobie oraz chorobliwe frustracje na podstawie szczegółowej analizy patologicznego bełkotu tekstów niejakiego "dzielnicowego", "lolka kremówki", "Polaka Ateisty Dumnego Geja, "#czarnejzarazy" i in." na forum Frondy". Pozostanie solidne studium dla potomnych interesujących się dziejami Polski z początków XXI w.
M.2019.08.12 8:13
Ja mam lepszy material na idiotów: Edi, polak & Zerr0
Powstrzymać tęczową zarazę2019.08.12 7:35
Spadkobiercom tęczowych hitlerowców w rodzaju Ernsta Rohma i spedalonych sowietów pokroju Jeżowa marzy się nowy totalitaryzm. Ale na razie tu jest Polska a nie utopia z marzeń stalinowskich pociotków z gazetki Szechterów i Gebertów.
Stanislaw2019.08.12 8:49
Wiele wypowiedzi LGBT na tym forum wskazuje wyraźnie, że to jakaś skrajnie ideologiczno-politycznie sekta: Agresywna, bezwstydna, nietolerancyjna i żądna władzy, co jest jakby zapisane w owych 29 haniebnych zasadach z Yogyakarta (Indonezja) z 2006 r.
Suweren2019.08.12 8:51
Zapętliłeś się?
Cogito ergo sum2019.08.12 7:27
Polacy znają zapach totalitaryzmu i wyczuwają go w rewolucji homoseksualnej. Przykład IKEA i Volvo. Aktorzy krytykujący tęczową ideologię tracą pracę jak za komuny. Pisała o tym Szczepkowska i została surowo skarcona. Tęczowi bolszewicy są bardzo emocjonalni i stworzyliby okrutny system
#czarnazaraza2019.08.12 7:25
Jędraszewski swojego czasu murem stał za arcy Peatzem, który był oskarżany o molestowanie seksualne młodych kleryków...no ale wiecie rozumiecie...lawendowa #czarnazaraza 3ma się razem
lolek kremowka2019.08.12 7:18
Napiszcie o tych katolickich dzieciakach z Płocka, które razem z dorosłymi katolikami krzyczały: wyp*dalać, jeb*ć pedałów i inne chrześcijańskie hasła w duchu miłości bliźniego wyniesione z nauk religii w szkole, kościele oraz z domowego, patriotyczno-katolickiego stołu
Cool2019.08.12 7:35
A co tu pisać?! Idąc za waszym przykładem, patola wyszła na ulice! CO, NIE WOLNO IM????
M.2019.08.12 8:11
Z ta roznica, ze dzieci na Marszach Równosci nikogo nie obrazaja ani nie rzucaja jadem.
ABC2019.08.12 8:20
A to ,,coś'' co nie mogło się doczekać kiedy stare k....y powymierają to co to było ,do nie wygladało na dorosłego człowieka tylko na smarkacza. Żle ,ze te dzieciaki tak się zachowały ,ja tego nie pochwalam ,ale nie mów ,ze u was taka miłość panuje,bo śmieszny jesteś.
Suweren2019.08.12 8:56
"Coś" - i wylało szambo katolickiej miłości.
ABC2019.08.12 9:38
Bo nie wiem kto to był nie przedstawiło się ,to określam to jako ,,coś ;; ,bo nie wiem czy to on ,ona czy może ono .Jakbym miał na celu obrażenie to bym napisał dosadniej,tak,że nie masz racji co do mnie .Tylko ciekawe jak to . stworzenie obrażało ludzi nazywając starymi k....mi to jakoś nie widziałeś szamba wtedy ,im wolno innych wyzywać ,a kto im dał to prawo .Przecież na paradach mówi się o miłości i szacunku to gdzie ten szacunek wyraził ten osobnik i czemu was to nie gorszyło?Nie popieram wyzwisk w waszym kierunku też jestem oburzony ,ale patrzcie też na siebie..
Suweren2019.08.12 12:43
To może 'ktoś'? Na jakiej podstawie twierdzisz jakobym uważał, że tamta wypowiedź była w porządku? Nie była. Była chamska, wulgarna i zwyczajnie głupia. Poza tym serdecznie proszę, 'ciebie' a nie 'was'. Ja tu nikogo nie reprezentuję poza sobą samym. Na parady i marsze LGBT+ nie chodzę - to nie moja bajka. Ale jak najbardziej popieram postulaty i daję temu wyraz przy urnie wyborczej.
Cool2019.08.13 6:34
Rzygacie jadem na każdą normalność i każdego ma inne od waszych poglądy!
sara miriam2019.08.12 7:37
Ty sobie wychowuj swoje dzieci na pedałów. Nasze dzieci muszą wiedzieć że pedalstwo to "obrzydliwość" .
Suweren2019.08.12 8:42
I na to idą moje podatki... patologia.
edi2019.08.12 7:52
WOJNA TRWA - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2019 r. POLSKA URATUJE ŚWIAT PRZED ZALEWEM IDEOLOGII GENDER, LGBT itp. BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
lolek kremowka2019.08.12 8:41
Naród, który przez swoje własne warcholstwo utracił niepodległość na ponad 100 lat, muzi żyć mitami
gumowa kaczka2019.08.12 8:35
to dzieci patusów
Stanislaw2019.08.12 8:46
Po reakcjach LGBTowców widać wyraźnie, że to jakaś skrajnie ideologiczno-politycznie sekta: Agresywna, bezwstydna, nietolerancyjna i żądna władzy, co jest jakby zapisane w owych 29 haniebnych zasadach z Yogyakarta (Indonezja) z 2006 r.
Maria Blaszczyk2019.08.12 10:04
No rzeczywiście, straszne rzeczy. Zasada pierwsza: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Ludzie o różnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej mają prawo do pełnego korzystania z praw człowieka". Nie do przyjęcia, prawda? Wg Ciebie jakieś +/- 10% ludzkości to podludzie, którym prawa człowieka nie przysługują. Niby czemu ktoś miałby chronić geja przed śmiercią, lesbijkę przed torturami, a w przypadku interseksom nie powinno przysługiwać prawo do procesu - od razu rozstrzeliwać, czy tak? Kolejne zasady to bezpieczeństwo - każdy ma prawo osobę biseksualną zaatakować bejsbolem (np. jakaś staruszka kiedyś, podczas wojny, 80 lat temu, uprawiała seks ze swoją koleżanką, gdy siedziały w schronie i się strasznie bały - potem wyszła za mąż, wychowała dzieci, opiekowała się wnukami, teraz cieszy prawnukami - prawda, że to durne prawo które nie pozwala jej zakatować na ulicy?) Inne to dotyczące prawa pracy, emerytrury itd - osoba transpłciowa nie powinna mieć prawa do wolnych dni i otrzymania wypracowanej emerytury, czy dobrze Cię rozumiem? Dalej są dotyczące się zrezszania - pewnie, jak Cię natura nie uczyniła jednoznacznie męskim czy kobiecym, to żyj sobie w samotności, aż wreszcie uwolnisz świat od swej obecności, biorąc 100 tabletek nasennych czy wieszając się (np. na skakance). Można też skoczyć z Mostu łazienkowskiego. A ostatnie to mówią o prawie do zadościuczynienia - jak np. lesbijkę zgwałci przyjaciel rodziny, by jej pokazać, co dobre, to niech s..ka nie lata po sądach i nie domaga się odszkodowania. W końcu po co jej terapia, jak mamy skakanki i mosty, co? http://yogyakartaprinciples.org/principles-en/
Milosz2019.08.12 21:33
Mario ! Już po urlopie ! Już wróciłaś ! Nie wysilaj się ! Nic tu po twoich wykładach ! Tego nikt nie czyta ! Podziel to na 5 częśći ! Inaczej każdy ma to tam , gdzie " kura jajko"!
K.K.2019.08.12 10:05
A Twój nick to oczywiście wyraz szacunku do osoby, która dla milionów Polakow jest najwyższym autorytetem obłudniku !!! Prawisz coś o miłości chrześcijańskiej, a sam nie potrafisz zachować minimum taktu i przyzwoitości. Najpierw wyjmij ze swojego oka belkę obłudniku !!!
Reytan2019.08.12 14:30
Komunisci zamordowali juz kika milionow Polakow. Won do Korei Polnocej waszej ojczyzny.
stahu2019.08.12 15:04
popatrzmy w jakim ,,Duchu Pojednania,, pisze twuj kałowy kamrat poniżej niejaki ....... JPIII
Milosz2019.08.12 21:40
Stahu! dlaczego sie do spodu ośmieszasz? Piszesz sam do siebie! Przecież nick "stahu" i JP III" to ty " dumny geju" i wiele jeszcze tu masz nicków! Zapisałem je sobie, bo się chwaliłeś nimi niedawno ! Żeby być takim głupim ! Dno całkowite !