Abp Gądecki składa Żydom życzenia noworoczne - zdjęcie
21.09.17, 12:20Fot. Pixabay, CC0

Abp Gądecki składa Żydom życzenia noworoczne

Niech będzie Twoją wolą, aby obdarzyć nas dobrym, udanym rokiem; Niech będzie Twoją wolą, abyśmy szli na czele, a nie z tyłu; Niech będzie Twoją wolą, aby nasze zasługi były tak liczne jak pestki granatu – te tradycyjne hebrajskie życzenia noworoczne skierował do Wspólnoty Polskich Żydów przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Publikujemy treść życzeń:

 

Warszawa, dnia 21 września 2017 roku

Szanowny Panie Rabinie,

W związku ze zbliżającymi się obchodami Nowego Roku, Dnia Przebłagania i Święta Namiotów składam Panu oraz Wspólnocie Żydów Polskich życzenia wyrażone w tradycyjnym żydowskim noworocznym błogosławieństwie:

Niech będzie Twoją wolą, aby obdarzyć nas dobrym, udanym rokiem;

Niech będzie Twoją wolą, abyśmy szli na czele, a nie z tyłu;

Niech będzie Twoją wolą, aby nasze zasługi były tak liczne jak pestki granatu”

Świętując początek Nowego Roku, wspominamy Boże dzieło stworzenia człowieka i świata. W dokumencie „Między Jerozolimą a Rzymem. Refleksjami z okazji 50. rocznicy opublikowania Nostra Aetate”, skierowanym do Papieża Franciszka przez Konferencję Rabinów Europejskich, Radę Rabiniczną Ameryki i komisję Wielkiego Rabinatu Izraela, czytamy: „w biblijnym opisie stworzenia Bóg stworzył jednego człowieka jako symbol całej ludzkości. To nieomylne biblijne przesłanie mówi o tym, że wszystkie istoty ludzkie są członkami jednej rodziny ludzkiej”.

W tym duchu życzę Panu i Polskim Żydom, by Nowy Rok 5778 był błogosławiony i przyniósł obfitość łask Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Niech Wszechmogący ma Wszystkich w swojej opiece i obdarzy pokojem.

Szczęśliwego Nowego Roku – Szana Towa!

Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

________________________________________________

Rabin Michael SCHUDRICH

Naczelny Rabin Polski

Warszawa

dam/episkopat.pl