Abp Gądecki apeluje do posłów PE o głosowanie przeciwko aborcji - zdjęcie
22.06.21, 13:10fot. yt/episkopat.pl

Abp Gądecki apeluje do posłów PE o głosowanie przeciwko aborcji

50

Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w oświadczeniu wydanym w związku z projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej (Matić Report).

Abp Stanisław Gądecki zaapelował do posłów Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi rezolucji. W oświadczeniu przypomniał katolikom, „że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom”.

Przewodniczący Episkopatu podkreślił w oświadczeniu, że kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana Unii Europejskiej i należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich. Przypomniał, że wszelkie działania Unii Europejskiej w tym obszarze powinny być  „prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej”.

Abp Gądecki zauważył, że w rezolucji zostały przytoczone fałszywe informacje np. na temat ochrony życia w Polsce, a jej autorzy „posługując się wypaczoną koncepcją praw człowieka, sugerują nie tylko, że istnieje coś takiego jak +prawo do aborcji+ (…), ale ponadto, że jest to jedno z uznanych praw człowieka”. Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że „żaden z międzynarodowych dokumentów praw człowieka nie wspomina o istnieniu takiego prawa”, lecz wręcz przeciwnie, dokumenty te gwarantują prawo do życia, nie wspominając natomiast o prawie do zabijania.

 „Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za +podstawową usługę opieki zdrowotnej+” – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę na fakt, iż autorzy rezolucji, oprócz prawa do życia, negują także drugie podstawowe prawo człowieka, prawo do wolności sumienia. „Należy nadmienić, że Unia Europejska w Karcie Praw Podstawowych wyraźnie wymienia prawo do sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys tej organizacji. Prawo do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwarantowane jest w konstytucjach wielu państw członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w związku z tym uznać również za atak na konstytucje wielu państw członkowskich” – podkreślił w oświadczeniu.

Debatę i głosowanie nad projektem rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej (Matić Report) zaplanowano na 23 i 24 czerwca 2021 r.

BP KEP

*****

Publikujemy pełną treść oświadczenia:

OŚWIADCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
NA TEMAT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WS.
PRAWA DO ABORCJI JAKO PRAWA CZŁOWIEKA

Z głębokim zaniepokojeniem i zdziwieniem przyjąłem informację na temat projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Unii Europejskiej (Matić Report). Zważywszy, że „zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach”, a „wszelkie kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach należą̨ do Państw Członkowskich” (art. 5.2 TUE), oraz mając na uwadze, że kompetencja w zakresie ochrony zdrowia nigdy nie została przekazana Unii Europejskiej, a więc należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich, można uznać, że autorzy rezolucji wzywają do naruszenia prawa unijnego. Jedynie wspomagający charakter kompetencji unijnej w powyższym zakresie potwierdza explicite art. 6 i art. 168 TfUE. Wszelkie działania Unii Europejskiej w tym obszarze powinny zatem być „prowadzone w poszanowaniu obowiązków Państw Członkowskich w zakresie określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej” (Art. 168.7 TfUE).

Autorzy rezolucji przytaczają w projekcie fałszywe informacje np. na temat ochrony życia w Polsce, jak również błędnie przedstawiają pojęcie „praw reprodukcyjnych i seksualnych” jako wiążące zobowiązanie międzynarodowe i element praw człowieka (m.in. litera C, F, F projektu rezolucji). Ponadto, posługując się wypaczoną koncepcją praw człowieka, sugerują nie tylko, że istnieje coś takiego jak „prawo do aborcji” (m.in. litera Y projektu rezolucji oraz uzasadnienie), ale ponadto, że jest to jedno z uznanych praw człowieka. Żaden z międzynarodowych dokumentów praw człowieka nie wspomina o istnieniu takiego prawa, łącznie z dokumentami przywołanymi przez autorów rezolucji, tzn. Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowym Paktem Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Konwencją w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet czy Europejską Konwencją Praw Człowieka. Dokumenty te expressis verbis gwarantują prawo do życia, nie wspominają natomiast o prawie do zabijania.

Zwróćmy uwagę, że również unijne prawo traktatowe potwierdza nienaruszalną godność każdego człowieka (art. 1 KPP), jego prawo do życia (art. 2 KPP) oraz zakaz praktyk eugenicznych (art. 3b KPP). UE zobowiązana jest także do ochrony praw dziecka (art. 3 TUE). Ponadto Europejski Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Olivier Brüstle v Greenpeace eV przyznał, że ludzki embrion jest nosicielem ludzkiej godności (pkt. 32 i 36).

Aborcja zawsze jest pogwałceniem fundamentalnego prawa człowieka do życia, tym bardziej odrażającym, że dotyczy życia człowieka najsłabszego i całkowicie bezbronnego. Jest więc przejawem najbardziej niesprawiedliwej dyskryminacji. Sama prawna legalizacja aborcji głęboko zniekształca życie społeczne, a cóż dopiero uznanie jej za „podstawową usługę opieki zdrowotnej” (essential health service), jak domagają się autorzy rezolucji (litera J projektu rezolucji). Jan Paweł II pisał: „Gdy większość parlamentarna lub społeczna uchwala, że zabicie jeszcze nienarodzonego życia ludzkiego jest prawnie dopuszczalne, choćby nawet pod pewnymi warunkami, to czyż nie podejmuje tym samym decyzji «tyrańskiej» wobec najsłabszej i najbardziej bezbronnej ludzkiej istoty? Sumienie powszechne słusznie wzdryga się w obliczu zbrodni przeciw ludzkości, które stały się tak smutnym doświadczeniem naszego [dwudziestego] stulecia. Czyż te zbrodnie przestałyby być zbrodniami, gdyby nie popełnili ich pozbawieni skrupułów dyktatorzy, ale gdyby nadała im prawomocność zgoda większości?” (Evangelium Vitae 70). Prawo do życia jest poniekąd papierkiem lakmusowym demokracji. Tam, gdzie nie jest ono w pełni zagwarantowane, państwo przestaje być „wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, przekształcając się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzonych (por. Evangelium Vitae 20).

Autorzy rezolucji, oprócz prawa do życia, negują także drugie podstawowe prawo człowieka, prawo do wolności sumienia, które zagwarantowane jest również w art. 10.1 Karty Praw Podstawowych UE. Odrzucają również emanację prawa do wolności sumienia w postaci prawa do sprzeciwu sumienia zagwarantowanego w art. 10.2 KPP. Należy nadmienić, że Unia Europejska w Karcie Praw Podstawowych wyraźnie wymienia prawo do sprzeciwu sumienia, co stanowi szczególny rys tej organizacji. Prawo do sprzeciwu sumienia, także personelu medycznego, wyraźnie zagwarantowane jest w konstytucjach wielu państw członkowskich. Przyjęcie rezolucji można by w związku z tym uznać również za atak na konstytucje wielu państw członkowskich.

W świetle powyższego apelujemy do wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego o głosowanie przeciwko projektowi wspomnianej rezolucji. Przypominamy także posłom katolickim, że w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawić się takim inicjatywom. „W odniesieniu do tej zasady katolicy nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, w przeciwnym bowiem razie zanikałoby w świecie świadectwo chrześcijańskiej wiary oraz jedność i wewnętrzna integralność samych wiernych” (Kongregacja Nauki Wiary, Nota doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowaniu katolików w życiu politycznym, 2).

 

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

Warszawa, dnia 22 czerwca 2021 roku

 

mp/episkopat.pl

Komentarze (50):

obserator2021.06.24 9:44
apelować można do ludzi, to zdradzieckie bydło lewackie to czysty beton, nie go nie ruszy...
Monika.2021.06.23 17:49
Poszukujesz kobiety? To dobrze trafiłeś bo ja szukam faceta! Dyskretnego, ale przede wszystkim zadbanego do dyskretnych seks spotkań po pracy. Oferuję, wszystko to co może sprawić nam przyjemność. Jeżeli chcesz wiedzieć czegoś więcej o mnie to dzwoń, pisz, przyjedź. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: www.cutt.ly/monika89
On2021.06.24 9:42
Monika -ty załatwiaj takie sprawy pod latarnią albo w bramie. To nie ten portal
katolik2021.06.23 16:30
Mordercy SSPIS już dziś zamknijcie całą Polskę, bo jak mówicie zakaznosc jest wielka, a juz 90 przypadków, to wystarczy, aby poszło domino. Nie mozna się doczekać, kiedy z Delta, którym fałszywie straszycie i to co macie zamiar zrobić przyjdzie wasz koniec!! Episkopacie Abp Gądecki doskonale wiesz, ze odpowiadasz za poparcie ludobójstwa! opartego o fałszywe przesłanki!!
MaxFiend2021.06.23 16:09
Przecież nikt nikogo do aborcji nie zmusza, to jaki ma sens stwierdzenie "głosowanie przeciw aborcji"?
Anonim2021.06.23 13:49
jakie apel? publicznie ogłoszona ekskomunika?
mistrz2021.06.23 11:41
Dziwne. Ten człowiek nazywa się, wygląda i zajmuje to samo stanowisko co osoba która w trakcie protestów zapewniała że ani on ani jego koledzy z pracy nigdy nie mieszali się w procesy legislacyjne
- - -2021.06.23 11:06
Gądecki ty nie marudź, bo źle nie jest. No, ale w przyszłości może być tragedia, bo lewaki planują bezdzietnych kastrować.
Alicja2021.06.23 10:07
Ja także apeluję do parlamentarzystów KE - głosujcie przeciw aborcji!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Króluj nam Chryste!!! i Ty Maryjo Matko Boża i nasza Króluj nam!!!
mistrz2021.06.23 11:45
Taka postawa tylko szkodzi Pani sprawie. Jeśli oczekuje Pani zaostrzenia prawa aborcyjnego to złym pomysłem jest żądanie "pakiety" zakaz aborcji +teokracja Chciałaby Pani premiera Głodzia albo premiera Kanie?
Monika2021.06.23 9:28
Poszukujesz kobiety? To dobrze trafiłeś bo ja szukam faceta! Dyskretnego, ale przede wszystkim zadbanego do dyskretnych seks spotkań po pracy. Oferuję, wszystko to co może sprawić nam przyjemność. Jeżeli chcesz wiedzieć czegoś więcej o mnie to dzwoń, pisz, przyjedź. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: www.cutt.ly/monika89
Anton2021.06.23 9:27
Panie Gądecki Proszę zacząć od siebie. Dlaczego tą zbrodnie potwierdzacie w konfesjonale. Dajecie poczucie bezkarności. Ponosicie za to odpowiedzialność. Nie odpuszczaj jak masz wyrzuty sumienia. Trzeba to powiedzieć jasno. Kościół nie odpusza a potwierdza zło wyrządzane na innych. Za to macie władzę i pieniądze.
T2021.06.23 9:45
Wszyscy jesteśmy grzesznikami - jeśli ty nie odpuścisz bliźniemu, to i Pan Bóg nie odpuści tobie.
mistrz2021.06.23 11:50
Jak zgwałci Cię ksiądz to masz obowiązek mu wybaczyć. Ale jak pokolorujesz wizerunek postaci mitologicznej to masz obowiązek pozwolić Inkwizytorii Godek spalić Cię na stosie?
bogdanus2021.06.23 9:10
Często dla takich katolików kariera i apanaże z nią związane są ważniejsze od KK nauki Pana Jezusa.
Anonim2021.06.23 9:02
A co ze szczepionkami, których powstanie i później kontynuacja wymagały mordów na ludzki embrionach ??? Poniżej cytuję ulotkę jedenj z firm szczepionkowych, z portalu gov.pl - rządowego: Co zawiera szczepionka Vaxzevria Jedna dawka (0,5 ml) zawiera: Adenowirus szympansi z sekwencją kodującą glikoproteinę S (ang. Spike) wirusa SAR - CoV - 2 ChAdOx1 - S *, nie mniej niż 2, 5 x 10 8 jednostek zakaźnych* Wytworzony w genetycznie zmodyfikowanych, ludzkich embrionalnych komórkach nerki (HEK) 293, z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA. Ten lek zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)
bogdanus2021.06.23 9:12
Szczepionki mRNA jak Moderna i Pfizer są czyste.
Anonim2021.06.23 9:20
Nie są - czyste są tylko tradycyjne. polecam stronę prolife - https://www.lifesitenews.com/ A artykuł na temat mordowania embrionów podczas badań i produkcji szczepionek tutaj: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=pl&u=https://www.lifesitenews.com/opinion/vaccine-expert-answers-critics-exposes-horrific-nature-of-abortion-tainted-vaccine-research
Oficiall JPII pedophille Psyho Hooligans 😍2021.06.23 8:20
Człowiek ten skończy na śmietniku historii.
Krzysztof2021.06.22 23:16
Jak widać marzenia nic nie kosztują. Ale po co się aż tak wygłupiać i ośmieszać na cała Europę? Europa to nie Polska tam trudno o ciemny lud jak mawiał Jacek Kurski o katolikach.
Po 11 ...2021.06.22 23:23
Nie wiem, czy to prawda, ale podobno PiS dawał w zachodnich dziennikach ogłoszenia: "Ciemny lud wynajmę", ale zgłaszali się kupcy tylko zza wschodniej granicy. Żenada...
Po 11 ...2021.06.22 23:14
Aborcja to zło, ale są przypadki, że odmowa aborcji to jeszcze większe zło. To bezczelność, gdy bezdzietny, katolicki onanista śmie wypowiadać się w takich sprawach. Nie rodzisz potworków, ich nie "wychowujesz" więc się zamknij, pajacu.
Foster2021.06.22 20:08
Arcypasterzu, a może lepiej wzorem Chrystusa przekonywać kobiety, a nie zmuszać je do cierpień i wyrzeczeń, o których ksiądz nie ma pojęcia.
Jawny2021.06.22 19:17
Katolicy w Polsce nadal nie rozumieją, że oprócz nich żyje kilka milionów innych Polaków, którzy nie podzielają ich wizji, legend i historii z pustynnych obszarów Bliskiego Wschodu.
T2021.06.23 9:04
Problem tylko w tym, że taka znieczulica prowadzi później do wojny i mordowani są również ci, którzy mordowani być nie chcą. Jeśli rodzice mogą zamordować swoje dzieci, to co powstrzyma ich do mordowania innych dorosłych?
zorro2021.06.23 11:18
wojny rozpoczynają konserwatyści i fanatycy religijni. Poczytaj historię.
tak to ja matis89, CHUJ nie katolik!2021.06.22 14:53
Wybaczcie Polaki, że jestem taka brudna k urwa białoruska! Robie co mi ten ch uj Łukaszenka każe. Piierdoliłem i dalej piierdole jak połamany ch uj o szczepionkach, o papieżu, ale ANI jednym słówkiem nie bąknąłem o szczepionkach Putina i tego bandyty z Chin Xi. ................. Gówno prawda, że jestem "katolikiem"! Jestem zwykłą, starą k urwą!
katolik2021.06.22 14:32
Abp Gądecki dlaczego piszesz takie bajki przytaczajac rózne mądre ustawy, nie potrafiłeś przeciwstawić się ludobójstwu Polaków. Twoje wywody są bez znaczenia, bo wierni przez dobrowolny nakaz szczepień przez Episkopat czuja się oszukani, zostali wystawieni na śmierc po chemii genetycznej. Łatwo jest zabierać głos w takiej sprawie, w której nie poniesiesz konsekwencji swego stanowiska. Nikogo nie uratowałeś i juz nikogo nie uratujesz, miałeś okazję przekazac Bożą łaskę, czyli obronę życia wielu wiernych i Ksieży, ale stchórzyłes. Wstyd i żalosne to bardzo. Ten apel nie jest jest zadnym aktem bohaterstwa. Oczekujmy chorób i smierci wielu w czasie.
robaczek2021.06.22 14:31
JAK TAM ZASICIANKOWCY POWIATWI? ;] ....................... wysałowane juz dlonie PANA i PLEBANA????? ;] ................................................................ grzeczne chlopy panszczyźniane ;] ........................ no siedzi wam to w DNA ;] .............. trza sie klaniac przed proboszczem;]
tak to ja matis89, CHUJ nie katolik!2021.06.22 13:54
Wybaczcie Polaki, że jestem taka brudna k urwa białoruska! Robie co mi ten ch uj Łukaszenka każe. Piierdoliłem i dalej piierdole jak połamany ch uj o szczepionkach, o papieżu, ale ANI jednym słówkiem nie bąknąłem o szczepionkach Putina i tego bandyty z Chin Xi. ................. Gówno prawda, że jestem "katolikiem"! Jestem zwykłą, starą k urwą!
katolik2021.06.22 13:52
Z czasem bedziecie musieli łączyć więcej parafii w jedną, bo Księża po chemii genetycznej już chorują i nie mogą dojść do siebie, i nie dojdą. potem śmierc w czasie.
matis892021.06.22 13:46
Przecież Episkopat poparł aborcję. Episkopat poparł aborcyjne, demoniczne szczepionki Antychrysta i NWO.
katolik2021.06.22 13:50
Abp Gadecki chce byc autorytetem moralnym, za pózno. Poddał sie samoeliminacji, odpowiada jako przewodniczacy Episkopatu za popieranie ludobójstwa Polaków wiernych i Ksieży chemią genetyczną, czyli za żywe trupy!
Joanna2021.06.22 13:32
Niech lepiej się zajmie pedofilią w kościele, naciąganie starych emerytów na daniny, znikającymi pieniędzmi z lux veritatis, autami Rydzyka od bezdomnych, bo to są realne problemy, a od praw kobiet wara klecho!!!
Anonim2021.06.22 13:30
Szczęśliwie europa ma w du.pie bredzenia naszych katabasów. 😁😁😁
Jawny2021.06.22 13:41
Za takie "szczęście" (inaczej) - dziękujemy. My w Polsce to nazywamy wprost: odrażające zboczenie i grzech przeciw naturze. Wolno nam? Wolno. Nawet debil Anonim i cała redakcja Gazetki Michnika oraz zdrajcy z Brukselki nam tego nie zabronią.
Anonim2021.06.22 13:47
Odrażające to jest dymanie dzieci, a także umożliwianie i ukrywanie tego procederu przez hierarchów kościoła. Ale tego prawiczki nie widzą, i widzieć nie chcą.
Jawny2021.06.22 14:54
Jest odrażające, tu się zgodzę, podobnie jak zamiatanie tego pod dywan. Ale z tego powodu Pan Bóg istnieć nie przestanie. A grzech sodomii jest wyjątkowo ohydny.
Anonim2021.06.22 15:02
Chyba, że ksiądz - wtedy nie 😁😁😁😁
Jawny2021.06.22 15:45
Wbrew przeciwnie. W przypadku księży grzech ten jest podwójnie ohydny, bo łączy się ze zgorszeniem i zdradą Kościoła. Ale i tak Pan Bóg nie przestaje i z tego powodu istnieć.
Goebbels (z piekła)2021.06.22 13:43
Ojropa ma to w d.pie - taj samej, której ból jest dla ciebie tak "bezcenny"? Z taką logiką to nawet Talmud wysiada.
Anonim2021.06.22 13:48
Ty lepiej nie podpieraj się logiką, to nie na rozum prawiczków. 😁😁😁
Goj2021.06.22 14:51
Tyle to wiem, jakem prawiczek-katoliczek. Tu trzeba mieć mózg lewaczka-ateuszka.
Chciwy kler:2021.06.22 13:29
Łódzka kuria rusza z kopalnią piasku. Protest mieszkańców nikogo nie obszedł Wbrew protestom mieszkańców okolicznych wsi, biegaczy, rowerzystów i spacerowiczów odwiedzających las w Porszewicach koło Łodzi, ruszyły tam przygotowania do wydobywania piasku. Inwestycja na gruntach archidiecezji łódzkiej wzbudzała wiele kontrowersji, ale ostatecznie kilka instytucji wycofało się z krytycznego stanowiska. Duchowni zostali nawet zwolnieni z 2,6 mln zł opłaty za wycięcie lasu.
katolik2021.06.22 13:26
Abp Gądecki nie apeluj, po prostu wejdż w kolejny układ i jak masono- nzaisci ogłoszą IV falę śmerci celowej, to wydaj rezolucję nakaz szczepień dla wiernych i księży. tak się zalatwia interesy z masono- nazistami SSPIS i posłami!
katolik2021.06.22 13:21
Kościół obrońca życia nienarodzonego i narodzonego jest współodpowiedzialny za Holocaust Polaków przez dobrowolny nakaz szczepień u wiernych i ksieży, współpracujac z nazistami, masonami SSPIS, którzy weszli w uklad aby mordowac Naród!!!
Böno2021.06.22 13:21
Dzięki za odważny głos w tym temacie Przewodniczącego Episkopatu Polski bp. Gądeckiego. Paterze muszą być odważni i prowadzić powierzony im lud. Ob częściej a nawet zawsze stać było polskich biskupów na odważny głos w sprawie moralności i obyczajów. Wierni potrzebują takiego wsparcia.
Grizzly2021.06.22 13:40
Ilu ludzi spuściłeś dziś w kiblu waląc konia?
Ex-UB-ek2021.06.22 13:13
Jestem przeciw aborcji - choć, gdyby wyskrobano Anonima, to byłby tu spokój.
Anonim2021.06.22 13:50
Buhahahhahaha, teraz już za późno, prawiczki mają przeje.bane 😁😁😁😁