Aborcja eugeniczna narusza Konstytucję. Opinia Ordo Iuris trafiła do TK - zdjęcie
16.10.20, 19:33fot. wikipedia.org/domena publiczna

Aborcja eugeniczna narusza Konstytucję. Opinia Ordo Iuris trafiła do TK

21

W najbliższych dniach Trybunał Konstytucyjny będzie rozstrzygał kwestię zgodności z ustawą zasadniczą przepisów pozwalających na dokonywanie aborcji eugenicznej. Wniosek w tej sprawie złożony został przez grupę posłów reprezentowaną przez dr. Bartłomieja Wróblewskiego oraz Piotra Uścińskiego. Swoją opinię na ten temat skierował do Trybunału także Instytut Ordo Iuris. Trafiła ona indywidualnie do rąk wszystkich sędziów TK. Instytut wskazuje, że przesłanka eugeniczna narusza konstytucyjną zasadę ochrony życia oraz wiążące Polskę umowy międzynarodowe. Ordo Iuris wskazuje też, że Trybunał Konstytucyjny podkreślał już wcześniej sprzeczność aborcji z ustawą zasadniczą.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

W złożonej do Trybunału Konstytucyjnego opinii amici curiae („przyjaciela sądu”), Instytut Ordo Iuris wskazuje na sprzeczność przepisów pozwalających na dokonywanie aborcji eugenicznej z Konstytucją RP. Dochodzi bowiem w tym przypadku do naruszenia zasad konstytucyjnych - demokratycznego państwa prawnego, ochrony i poszanowania ludzkiej godności, zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia, ochrony macierzyństwa, zakazu dyskryminacji.

W swojej argumentacji Instytut odwołuje się do wcześniejszego orzecznictwa Trybunału, w tym zwłaszcza do orzeczenia TK z 28 maja 1997 r., w którym wskazano, że „zakaz naruszania życia ludzkiego, w tym życia dziecka poczętego wynika z norm o charakterze konstytucyjnym”. W tym orzeczeniu Trybunał uznał, że dopuszczalność aborcji ze względów społecznych jest sprzeczna zarówno z zasadą demokratycznego państwa prawnego, jak i konstytucyjnym obowiązkiem roztoczenia opieki nad macierzyństwem. Z kolei Sąd Najwyższy w uchwale z 26 października 2006 r. stwierdził, że „ochrona prawnokarna dziecka poczętego jest w Polsce konsekwencją traktowania jako zasady zakazu przerywania ciąży”. Jak wskazują autorzy opinii Ordo Iuris – mówienie o tym, że w prawie polskim istnieje „prawo do aborcji” jest zatem nieuprawnione. Aborcja jest bowiem wyjątkiem od ogólnej zasady ochrony życia ludzkiego od poczęcia.

Ordo Iuris przypomina także, że obowiązek ochrony życia dzieci na prenatalnym etapie rozwoju wynika z wiążącego Polskę prawa międzynarodowego. Według preambuły do Konwencji o prawach dziecka „dziecko – z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową – wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji, „Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia”. Instytut przytacza również fragment ze stanowiska Komitetu ONZ ds. Osób Niepełnosprawnych: „przepisy, które wyraźnie dopuszczają aborcję z powodu upośledzenia, naruszają Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (art. 4, 5, 8). Nawet jeśli stan zostanie uznany za śmiertelny, nadal decyzja zostaje podjęta na podstawie upośledzenia. Często nie można stwierdzić, czy upośledzenie ma charakter krytyczny. Doświadczenie pokazuje, że oceny dotyczące upośledzenia są często fałszywe. Nawet jeśli nie jest to fałsz, ocena utrwala stereotypy dotyczące niepełnosprawności jako niezgodnej z dobrym życiem”. Pomimo, że stanowisko to nie ma charakteru wiążącego, to trafnie oddaje jednoznacznie dyskryminacyjny charakter przepisów dopuszczających aborcję eugeniczną.

W przedłożonej do Trybunału Konstytucyjnego opinii podnosimy szereg argumentów, które jednoznacznie wskazują na niekonstytucyjny charakter aborcji eugenicznej. Życie każdego człowieka – w tym również tego na prenatalnym etapie rozwoju, a także chorego i niepełnosprawnego – podlega ochronie na gruncie polskiej ustawy zasadniczej. Zaskarżone do Trybunału przepisy idą jednak dalej, bowiem pozwalają one na dokonanie aborcji w sytuacji, gdy dochodzi do samego już podejrzenia choroby oraz niepełnosprawności. Trybunał Konstytucyjny stoi przed historyczną szansą na położenie kresu eugenicznym praktykom budzącym najgorsze historyczne skojarzenia” – komentuje mec. Bartosz Zalewski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

mp/ordoiuris.pl

Komentarze (21):

Pet2020.10.17 12:57
Czy ta Horda Iuris musi pchać swoje sekciarskie 3 grosze gdzie popadnie?
Szybka Randka2020.10.17 9:55
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex randki,wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.erooo.pl
Polka2020.10.17 9:14
"Zgodnie z Konstytucją, podstawowym obowiązkiem państwa jest zapewnienie każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia. Użyte w Konstytucji pojęcie „człowiek” obejmuje również istotę ludzką w prenatalnej fazie jej rozwoju. Zatem ochrona zapisana w ustawie zasadniczej dotyczy także tego wczesnego okresu życia. Ponadto sam fakt ciężkiego upośledzenia dziecka poczętego lub jego nieuleczalnej choroby, a tym bardziej prawdopodobieństwo tego faktu, nie może być uznany za uzasadniony powód dopuszczalności przerywania ciąży."
Foster2020.10.17 9:37
Pieprzysz głupoty. Wg Kodeksu cywilnego, człowiekiem się jest od urodzenia aż do śmierci.
Anonim2020.10.19 18:01
Sam pieprzysz głupoty ,diecko to istota ludzka,czyli człowiek od poczęcia. . Dziecko w świetle prawa Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka za dziecko uznaje każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości (tj. co do zasady 18 lat)[1]. W rozumieniu Konwencji o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość (art. 1)[2]; dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu (wstęp). Dziecko w polskim prawie nie posiada pełni praw obywatelskich i musi zawsze posiadać jakiegoś prawnego opiekuna, który z jednej strony odpowiada za niego prawnie (por. władza rodzicielska), a z drugiej ma obowiązek zapewniać mu materialną i psychiczną opiekę. Prawo i obowiązek do sprawowania tej opieki (zwanej prawami rodzicielskimi) przysługuje w pierwszej kolejności biologicznym rodzicom dziecka. Gdy z jakichś względów rodzice nie mogą lub nie chcą sprawować tej opieki, sąd rodzinny ma prawo przydzielić ją komuś innemu (adopcja). Jeśli dziecko, które nie ma rodziców lub którego rodzice zrzekli się praw rodzicielskich, nie zostanie adoptowane, jego opiekunem prawnym staje się państwo. Prawo polskie w obszarze praw dziecka i prawa adopcyjnego jest w pełni zgodne z Konwencją o prawach dziecka, którą Polska ratyfikowała i ma obowiązek przestrzegać.
Foster2020.10.17 9:06
A Wy jeszcze kobietom do brzuchów zaglądacie?. Dajcie już spokój - tego się nie da słuchać.
Anonim2020.10.17 7:49
Pamiętajmy też o In - Vitro. To taka sama zbrodnia ale ilościowo jeszcze większa od aborcji.
XD2020.10.21 13:10
Że ludzie którzy nie mogą mieć dzieci, nagle mogą je mieć? Faktycznie, zbrodnia.
A - K2020.10.17 6:46
NARUSZA - ŁABY, gdyby gdziekolwiek w konstytucji zapisano, że ZARODEK jest pełnoprawnym człowiekiem. Konstytucja NRUSZA -ŁABY standardy światowe, gdyby nauki medyczne stwierdzały, że ZARODEK - to człowiek. W nauce - takich stwierdzeń nie ma. Są w w "nauczaniu" //chłe, chłe, chłe, chłe// kościoła i PiSu.
Anonim2020.10.17 7:49
Z ludzkiego zarodka to co niby się urodzi - paczka papierosów?
A - K2020.10.17 8:33
EUREKA!!!!!!!!! Natchnąłeś mnie. Pędzę do sklepu po bańkę na spermę!!! Przecież to ona jest pierwszym etapem zarodka. Zakładam bank spermy. Postuluję bezwzględny zakaz masturbacji i wytrysku do sedesu. Kobiety - magazynujcie podpaski z wydalonymi jajami.
Anonim2020.10.19 18:03
Dziecko w świetle prawa Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka za dziecko uznaje każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości (tj. co do zasady 18 lat)[1]. W rozumieniu Konwencji o prawach dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 roku „dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość (art. 1)[2]; dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed jak i po urodzeniu (wstęp). Dziecko w polskim prawie nie posiada pełni praw obywatelskich i musi zawsze posiadać jakiegoś prawnego opiekuna, który z jednej strony odpowiada za niego prawnie (por. władza rodzicielska), a z drugiej ma obowiązek zapewniać mu materialną i psychiczną opiekę. Prawo i obowiązek do sprawowania tej opieki (zwanej prawami rodzicielskimi) przysługuje w pierwszej kolejności biologicznym rodzicom dziecka. Gdy z jakichś względów rodzice nie mogą lub nie chcą sprawować tej opieki, sąd rodzinny ma prawo przydzielić ją komuś innemu (adopcja). Jeśli dziecko, które nie ma rodziców lub którego rodzice zrzekli się praw rodzicielskich, nie zostanie adoptowane, jego opiekunem prawnym staje się państwo. Prawo polskie w obszarze praw dziecka i prawa adopcyjnego jest w pełni zgodne z Konwencją o prawach dziecka, którą Polska ratyfikowała i ma obowiązek przestrzegać.
TwojaStara2020.10.17 4:44
Kobieta, która urodzi upośleda będzie zmuszona się nim zajmować i nie będzie miała więcej, prawdopodobnie zdrowych, dzieci = dzietność spada na łeb na szyję. Dlatego proponuję zlikwidować kościoły i przerobić je na sierocińce dla takich uratowanych od aborcji eugenicznej dzieci. Klechy powinny im podcierać tyłki i doglądać 24h. I sprawa rozwiązana. Nie musicie dziękować ;)
Polka2020.10.16 21:37
Bardzo mnie cieszy, że nadszedł w końcu czas, w którym zespół mądrych prawników składa do TK wniosek z jednoznacznym i merytorycznym uzasadnieniem prawa do życia każdego poczętego dziecka - bez wyjątku. Najwyższy czas odebrać katom przywilej bezkarności w dokonywaniu zbrodni na niewinnych dzieciach. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla bestialstwa wobec bezbronnego życia. BOGU DZIĘKI! BRAWO ORDO IURIS!
gigi2020.10.16 21:12
prawo niedostosowane do potrzeb człowieka i kobiety to prawo przestępcze....
AAAtomek2020.10.16 20:25
Na początek niech Ormo Jurnyj zaadaptuje kilkoro niepełnosprawnych, śmiertelnie chorych dzieci. Co, nie chcą adoptować chore dzieci?????????
Po 11 ...2020.10.16 20:09
Ochrona życia ludzkiego od poczęcia? Trzeba postawić boga przed sądem. Ten paskuda abortuje ok. 40% ciąż!!!
Anonim2020.10.16 20:13
Mało powiedziane. Do zapłodnienia dochodzi ponadto gdy jeden plemnik wygra wojne z tysiącami innych. Nie dotyczy to gejów bo ich nasienie jest do doopy i nie mogą zajść w ciążę.
zmęczenie materiału2020.10.16 20:18
Niektórzy uczeni, szacują że nawet 2 na 3 ciąże nie kończą się narodzinami dziecka.
AAAtomek2020.10.16 20:26
Agenda Boga na Ziemi to Vatykan. Tam niech kierują żądania o odszkodowania?
Anonim2020.10.16 19:38
A koronazamordyzm w postaci zakazu pracy, więzienia gdy jest się zdrowym czy nawet prawa do zmiany opon na letnie pod blokiem jest konstytucyjny