Kandydaci do obsadzenia nowej izby są losowani spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem jego I prezesa, prezesów izb, rzeczników dyscyplinarnych oraz rzecznika prasowego. Spośród 33 wylosowanych kandydatów prezydent wybiera 11 sędziów do orzekania w izbie na pięcioletnią kadencję.

W wyniku przeprowadzonego dziś losowania kandydatami zostali: Andrzej Siuchniński, Marek Piertuszyński, Mariusz Łodko, Paweł Wojciechowski, Marek Siwek, Kamil Zaradkiewicz, Marek Dobrowolski, Marcin Krajewski, Grzegorz Misiurek, Maria Szczepaniec, Włodzimierz Wróbel, Adam Redzik, Dariusz Świecki, Krzysztof Staryk, Bohdan Bieniek, Dariusz Dończyk, Marcin Łochowski, Wiesław Kozielewicz, Marek Motuk, Leszek Bosek, Tomasz Demendecki, Tomasz Przesławski, Jerzy Grubba, Barbara Skoczkowska, Tomasz Artymiuk, Roman Trzaskowski, Paweł Księżak, Zbigniew Korzeniowski, Rafał Malarski, Ewa Stefańska, Paweł Kołodziejski, Paweł Grzegorczyk, Jacek Grela.