Przekazano, że zmiana moderatora ruchu wynika z nowych zadań powierzonych ks. Chmielewskiemu. Ma on przekształcić kompleks klasztorny w Lądzie nad Wartą w ośrodek rekolekcyjny.

Zakończyła się też kadencja Koordynatora Ruchu „Wojowników Maryi” Andrzeja Grabowskiego, którego zastąpił Kamil Kowalczyk.