Prawo i Sprawiedliwość proponuje dodanie do ustawy zasadniczej artykułu, który umożliwi przejęcie na rzecz Skarbu Państwa majątku osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli można domniemywać, że może on zostać wykorzystany do wspierania agresji. Umożliwiłoby to zajęcie rosyjskich majątków, które w całości zostałyby przeznaczone na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji.

Sędzia Andrzejewski alarmuje, że „jeżeli zastosujemy konstytucyjny wyjątek, sprzeczny z zasadami bezwzględnej ochrony prawa własności i wynikających stąd skutków, to nikt nam nie zaręczy, że nie będziemy mieli do czynienia z ekscepcją, czyli z wyjątkami od ochrony prawa do życia, ochrony prawa do godności, do wolności i własności”.

Rozmówca Radia Maryja wskazał, że „cel jest słuszny, natomiast środki są – jak na razie – bardzo dyskusyjne”. Zaznaczył przy tym, że „nie ma w zasadzie dobrej drogi, żeby unieważnić jedno z podstawowych praw człowieka” przypominając, że prawo do własności wynika z prawa naturalnego.