„Dziś odeszła moja Mama, Ludwika Wujec. Miała 83 lata. Nikt bliski nie mówił do niej 'Ludwika'. Mama, Babcia, 'Baba', Stryjenka. Ludka, Ludwisia, Ludeczka. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom i znajomym, którzy tak chętnie - i nieraz tłumnie - odwiedzali Mamę w ostatnich latach. Mama uwielbiała te spotkania, żyła dla nich, sprawiały jej mnóstwo radości. Kochała życie i ludzi” – poinformował Paweł Wujec za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Ludwika Wujec urodziła się 2 kwietnia 1941 r. we Lwowie. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Łódzkim. Należała do Zrzeszenia Studentów Polskich i Związku Młodzieży Socjalistycznej (do 1963 r.) oraz do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (do 1978 r.). Pracowała jako nauczycielka fizyki i matematyki

Ludwika Wujec od 1976 r. współpracowała z Komitetem Obrony Robotników, następnie z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. W ramach KOR organizowała pomoc dla represjonowanych robotników, m. in. z Ursusa i Radomia. W 1977 r. była współtwórczynią i jednym z redaktorów pisma „Robotnik" i „Biuletynu Informacyjnego" KOR i KSS KOR.

W 1980 r. wstąpiła do NSZZ Solidarność, a w 1981 r. podjęła pracę w Agencji Prasowej Solidarność. W stanie wojennym była przez kilka miesięcy internowana.

W latach 1989-1990 była pracownikiem a następnie wicedyrektorem Biura Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym „Solidarności" Lechu Wałęsie, podczas obrad Okrągłego Stołu była asystentką Tadeusza Mazowieckiego.