Dnia 7 lutego 2024 roku, w trybie art. 308 k.p.k., funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie podjęli czynności niecierpiące zwłoki i dokonali zatrzymania trzech mężczyzn na terenie województwa mazowieckiego w związku z przyjęciem korzyści majątkowej w kwocie 5 000,00 zł przez urzędnika Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Warszawie w zamian za podjęcie się pośrednictwa w załatwieniu sprawy dwóch braci, polegającej na uzyskaniu zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej.

W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali przeszukania i zabezpieczyli materiał dowodowy w postaci dokumentacji związanej ze zbyciem nieruchomości rolnej oraz wymaganej zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także sprzętu elektronicznego: komputerów służbowych, nośników elektronicznych oraz telefonów komórkowych. W wyniku przeszukań zabezpieczono środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł, 5 000,00 $ oraz 10 000,00 €. Główny materiał dowody w tej sprawie stanowi zabezpieczona korzyść majątkowa w postaci gotówki w kwocie 5 000,00 zł, ujawniona w toku przeszukania pojazdu urzędnika.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 228 k.k., art. 229 k.k. w zw. z art. 230a k.k.

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych czynów. W związku z tym Prokurator nie wnioskował o izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru Policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi w sprawie oraz w przypadku urzędnika – zawieszenie w czynnościach służbowych.