W związku z licznymi publikacjami w mediach, Towarzystwo Jezusowe wydało oświadczenie, że w 2021 roku Dykasteria Nauki Wiary otrzymała zgłoszenie o niezgodnym z prawem kanonicznym sprawowaniu posługi kapłańskiej przez o. Marko Rupnika SJ. Zarzucane mu nadużycia nie dotyczą osób poniżej 18. roku życia.

Dykasteria Nauki Wiary zwróciła się do Towarzystwa Jezusowego z prośbą o wszczęcie dochodzenia wstępnego w tej sprawie. Towarzystwo Jezusowe natychmiast wyznaczyło zewnętrzną osobę (zakonnika z innego instytutu) do przeprowadzenia tego dochodzenia. Różne osoby zostały zaproszone do złożenia zeznań, a raport końcowy został przedłożony Dykasterii Nauki Wiary. Po przestudiowaniu wyników tego dochodzenia, Dykasteria Nauki Wiary stwierdziła, jakie fakty miały miejsce i zamknęła sprawę na początku października bieżącego roku. Zakon utrzymał wobec ojca Rupnika zakazy, jakie wprowadzono na etapie dochodzenia wstępnego. Wówczas były to środki zapobiegawcze, a obecnie są konsekwencjami administracyjnymi: zakaz sprawowania sakramentu spowiedzi, prowadzenia kierownictwa duchowego i udzielania Ćwiczeń duchowych, a także zakaz działalności publicznej bez zgody przełożonego miejscowego.

Towarzystwo Jezusowe poważnie traktuje każdą skargę na jednego ze swoich członków. Misja Towarzystwa Jezusowego jest również misją pojednania. I chcemy przyjąć wszystkich i każdego otwarcie – czytamy w komunikacie przełożonego domów międzynarodowych zakonu jezuitów z 2 grudnia br.

Marko Ivan Rupnik urodził się 28 listopada 1954 r. w Słowenii, wstąpił do nowicjatu jezuitów 8 września 1973 r. i przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1985 r. Znany artysta plastyk związany się z Centrum Aletti w Rzymie, założonym przez kardynała Tomaša Špidlika w celu promowania dialogu ekumenicznego z Kościołem prawosławnym. Tam ojciec Rupnik pracował przez wiele lat i kierował pracownią tworzącą mozaiki zdobiące dziś setki kościołów i kaplic. Był między innymi odpowiedzialny za artystyczną renowację kaplicy Redemptoris Mater w watykańskim Pałacu Apostolskim. To mistrzowskie dzieło tworzenia mozaikowych scen biblijnych pokrywających ściany i sufity kościołów, również w kilku miejscach w Polsce, przyniosło mu sławę. W latach dziewięćdziesiątych był kierownikiem duchowym i współzałożycielem wspólnoty sióstr wobec których dopuszczał się nadużywania władzy kapłańskiej. W ostatnim dziesięcioleciu zajmował szereg odpowiedzialnych funkcji także w organach Stolicy Apostolskiej.

Modlimy się za ofiary i współcierpimy z nimi z powodu krzywd, jakich doznały od jednego z naszych współbraci. Mamy nadzieję, że w miarę możliwości krzywdy zostaną naprawione, a ofiary otrzymają wszelką potrzebną pomoc.