„Tragiczne jest to – powiedział ks. Murphy – że w przeciwieństwie do poprzednich prześladowań Mszy i wiernych w Anglii za rządów Tudorów, w czasie rewolucji francuskiej i w obozach więziennych Związku Sowieckiego i Chin, to prześladowanie przychodzi z wewnątrz Kościoła”.

Jak podaje portal „The Australian”, kard. Raymond Burke wsparł prawo australijskich wiernych do tradycyjnej Mszy łacińskiej. „Life Site News” przytacza za australijskim źródłem wypowiedź kardynała: „Wiekowe potwierdzone piękno starszego stosowania (usus antiquior) rytu rzymskiego, które kontynuowane jest w swej witalności do dziś, przetrwa. Podczas gdy stosowanie łaciny, starożytnego języka Kościoła, jest integralną częścią tego piękna, piękno tkwi w formie albo samym zwyczaju”.

Portal „Zenit” udostępnił list Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którym abp Vittoro Francesco Viola, sekretarz dykasterii, wyjaśnia powody odmowy. Watykan przyznaje, że w katedrze odprawiano „od jakiegoś czasu” Mszę według Mszału rzymskiego z 1962 r., ale jest „zmuszony do odmówienia zgody” na prośbę o kontynuację sprawowania tradycyjnej liturgii.

„Nie wydaje się właściwe, by wcześniejsza liturgia była sprawowana w miejscu, które powinno służyć jako przykład życia liturgicznego całej diecezji. Katedra jest pierwszym miejscem, gdzie celebracja liturgii musi korzystać z obecnych ksiąg liturgicznych, które tworzą unikatowy wyraz lex orandi rytu rzymskiego” – czytamy w dokumencie.

Jako rozwiązanie sekretarz zaproponował odprawianie Mszy Novus Ordo po łacinie. A gdyby wierni z duszpasterstwa tradycjonalistów nie byli otwarci na takie załatwienie sprawy, to istnieje opcja wyznaczenia innego kościoła parafialnego w Melbourne, gdyby nie było kościoła nieparafialnego. Autoryzacja mogłaby być udzielona, gdyby abp Comensoli o to poprosił.

Abp Viola udzielił też dyspensy na sprawowanie tradycyjnej liturgii w kościołach św. Michała i św. Filipa na dwa lata. Po tym okresie prośba o przedłużenie odprawiania tradycyjnej Mszy św. w tych kościołach musi być poparta przedstawieniem „podjętych kroków, by doprowadzić wiernych, którzy są przywiązani do wcześniejszej liturgii, do celebracji liturgii według ksiąg liturgicznych zreformowanych przez dekret Soboru Watykańskiego II”.

Ostatnią Mszę w tradycyjnym rycie łacińskim odprawiono w katedrze w Melbourne 19 czerwca. Przybyły na nią tłumy wiernych.