Media społecznościowe zalewają dramatyczne obrazki ukazujące drogi zatłoczone tysiącami Ormian próbujących uniknąć ludobójstwa i przedostać się do Armenii z „wyzwalanego” przez wojsko Azerbejdżanu spornego terytorium Górskiego Karabachu.

Azerscy żołnierze nie poprzestają jednak wyłącznie na oczyszczaniu terenu z ormiańskiej „tkanki” ludzkiej. Skrupulatnie dbają również o to, by ich muzułmańskiej wrażliwości nie raziły jakiekolwiek przejawy czy pozostałości kultury chrześcijańskiej wypędzanych Ormian, co widać na nagraniu zamieszczonym poniżej.