Jak informują media, zespołowi przewodzi wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart. Zasiadać w nim miały osoby delegowane przez ministra oraz Krajową Radę Prokuratorów, ponadto po jednym z przedstawicieli Krajowej Izby Radców Prawnych i właśnie Naczelnej Rady Adwokackiej.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes tego ostatniego gremium Przemysław Rosati przekazał, że NRA nie wskaże swojego przedstawiciela, a prezydium przesłało do ministra pismo w tej sprawie. Adwokacki samorząd poinformował, że po analizie podstaw powołania zespołu i celu, dla którego został on utworzony, oceniono że w obecnym stanie prawnym nie jest możliwy udział NRA w pracach.

Wskazano, że zespół ten powołany jest przez „czynnik polityczny” – ministra sprawiedliwości. Dodano, że zgodnie z obecnymi przepisami Prawa o prokuraturze, Prokurator Krajowy wybierany jest przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, a więc Prokuratora Generalnego po uzyskaniu opinii Prezydenta RP.