Przewidywania eksperta ds. sił lądowych NATO związane są z prowadzeniem działań wojennych w trudnych warunkach zimowych. Rosyjscy żołnierze – przekonuje Włoch – nie są do nich przygotowani. Jednym z ogromnych problemów Rosji jest w opinii Theinera bardzo kiepska logistyka i braki w zaopatrzeniu.

Rosjanie mają też być łatwiejszym celem dla ukraińskiej artylerii, ponieważ w zamarzniętej ziemi nie będą mogli kopać schronów. Problem stanowić będzie też ogrzewanie, ponieważ dym z ognisk to znak dla ukraińskich oddziałów. Spustoszenie sieją też pociski artyleryjskie, których odłamki zamiast wbijać się w ziemię – odbijają się od niej.

Theiner jest zdania, że właśnie dlatego Putin chce przetrzymać wojnę do wiosny, stąd też naciski na negocjacje Ukrainy z Rosją, przed którymi włoski ekspert przestrzega. Ocenia,m że właśnie zima pomoże Ukraińcom w wyzwoleniu dużych połaci terytoriów. Zaapelował o wysyłanie broniącym się żołnierzom zimowych ubrań i amunicji artyleryjskiej.