Przekazując hierarchii kościelnej decyzje o zakończeniu działalności Caritasu, władze Algierii w żaden sposób jej nie uzasadniły. Wedle przywoływanych przez agencję Fides lokalnych źródeł, Caritas mógł zostać uznany za jedną z zagranicznych organizacji pozarządowych, które władze zwalczają w ostatnim czasie.

Caritas w Algierii służyła najbiedniejszym mieszkańców, w zdecydowanej większości wyznawcom islamu. Organizacja otaczała opieką również migrantów.