Hierarchowie wzięli udział w programie „The World Over with Raymond Arroyo” realizowanym przez EWTN, w czasie których komentowali poparcie przez niemieckich biskupów sprzecznych z prawdami wiary katolickiej tez Drogi synodalnej.

- „Musi być proces, muszą być skazani i muszą być usunięci z urzędu, jeśli sami się nie nawracają i nie przyjmują katolickiej doktryny”

- stwierdził kard. Müller.

Były prefekt Kongregacji Nauki Wiary podkreślił, że „większość biskupów [niemieckich] głosowała wyraźnie przeciwko objawionej doktrynie i objawionej wierze Kościoła katolickiego i całej naszej chrześcijańskiej myśli, przeciwko Biblii, słowu Bożemu zawartemu w Piśmie Świętym i w tradycji apostolskiej oraz w zdefiniowanej nauce Kościoła katolickiego”.

Kard. Raymond Burke wezwał do podjęcia odpowiednich działań Stolicę Apostolską przypominając, że zgodnie z kanonem 1364 Kodeksu Prawa Kanonicznego, grzech odstępstwa od wiary, herezji czy schizmy wiąże ekskomuniką z mocy samego prawa. Ocenił przy tym, że ignorując głos Rzymu, niemieccy biskupi stawiają się też w roli „wrogów papieża”.