Od 1995 roku w diecezji Trewiru zdesakralizowano łącznie aż 42 kościoły i 11 kaplic.

Dość bezprecedensowy jest natomiast przypadek dawnego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Królowej, znajdującego się w zachodniej części miasta.

Już tej wiosny do przekształconego w budynek mieszkalny dawnego kościoła mają się wprowadzić lokatorzy, którzy do dyspozycji na dwóch piętrach będą tam mieli łącznie 16 mieszkań.

Natomiast po drugiej stronie miasta usytuowany jest dawny kościół św. Pawła, który obecnie przekształcono w miejsce wystaw dotyczących historii starożytnej.