Ks. Modrzejewski święcenia prezbiteratu otrzymał w 2014 roku w Lublinie.

Po święceniach posługiwał duszpastersko w parafii św. Anny w Lubartowie, a następnie od 2019 roku był wikariuszem w parafii św. Barbary w Łęcznej.

Ks. Marcin Modrzejewski był duszpasterzem młodzieży w Lublinie oraz koordynatorem ds. Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, a od jesieni ubiegłego roku również członkiem III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Wieczny pokój, w miłosierdziu swoim racz mu dać Panie…