Jak przypominają media – Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk uchylił polecenia nakładające na prokuratorów obowiązek uczestnictwa w postępowaniach w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. To samo dotyczy aktów urodzenia dziecka, w których znajdują się osoby tej samej płci.

Prokuratorzy mają zaprzestać prezentowania stanowiska, które neguje możliwość dokonania wspomnianej transkrypcji. Komentując te doniesienia, Michał Wójcik napisał:

Uznanie małżeństw homoseksualnych zawartych poza granicami Polski za legalne w naszym kraju, to działanie przeciwko polskiej Konstytucji”.

Dodał, że osoby popierające takie działanie łamią polski porządek prawny.