O równości kobiet i mężczyzn w Kościele bp. Bätzing mówił w wywiadzie dla „Bilda”. W tym kontekście został zapytany, czy spodziewa się, że jako biskup zdąży udzielić święceń kapłańskich kobiecie.

- „O tym nie ważę się myśleć, ale cieszyłbym się, gdybym mógł wyświęcić diakonisę. Byłby to pierwszy krok i uważam, że moglibyśmy to zrobić w naprawdę krótkim czasie, tak by kobiety stały się dostrzegalne z tym, co już teraz robią w Kościele. Nie mogę sobie wyobrazić Kościoła bez kobiet. Robić to wszystko na sakramentalnym urzędzie: diakonisa w Kościele. Uważam to za cudowne!”

- odpowiedział z zachwytem.