Matthew Miller stwierdził, że amerykański rząd jest „zaniepokojony przyjęciem przez polski rząd nowej legislacji”. Dodał, że może ona być „nadużyta do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce”.

Rzecznik stwierdził, że USA podzielają obawy wyrażane przez „wielu obserwatorów” co do prawa tworzącego komisję. Wezwał rząd do zapewnienia, że nie wpłynie ona na wybory.