Na łamach „Tygodnika Powszechnego” red. Zuzanna Radzik przywołuje tezy wyrażone przez niemieckiego duchownego w książce „Czy Kościół potrzebuje księży? Perspektywa biblijna”. Wedle tego myśliciela, podobnie jak według Lutra, kapłaństwo urzędowe jest pomyłką i powinno zostać zlikwidowane. Jego pracą zachwyca się dziennikarka „Tygodnika Powszechnego” stwierdzając, że autor „nie owija w bawełnę”.

Ks. Ebner ubolewa, że w ostatnich latach ukazało się mało publikacji na temat genezy kapłaństwa urzędowego.

- „Może z lęku, iż obnażyłyby fakt, że dwustanowa społeczność, podzielona na kapłanów i zwykłych, nie była w planach ani Jezusa, ani jego pierwszych wyznawców. Na próżno szukać śladów chrześcijańskiego kapłaństwa w Nowym Testamencie”

- stwierdza red. Radzik.