Sędziowie TK, w pięcioosobowym składzie, wydali komunikat, w którym czytamy, że "art. 11 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 2a, 2b i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu obowiązującym od 31 marca do 17 kwietnia 2020 r., rozumiany w ten sposób, że odnosi się także do przygotowania wyborów w stanie epidemii, jest zgodny z Konstytucją".

Wyrok TK kończy trwającą od 2020 roku batalię prawną wokół organizacji wyborów kopertowych. Przypomnijmy, że plany przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w majowych wyborach prezydenckich stały się elementem politycznego sporu.