Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy i 45 oddzielna brygada artylerii przekazały, że ostrzelano pozycje Rosjan w rejonie hulajpilskim. Wcześniej przeprowadzono rozpoznanie we współpracy z kontrwywiadem wojskowym.

„Piekielna impreza”

- piszą ukraińscy wojskowi.