„Gazeta Polska” opublikowała dziś ujawniony przez prof. Sławomira Cenckiewicza dokument wysłany 21 maja 1992 roku o godzinie 22.55 przez premiera Jana Olszewskiego do polskiej ambasady w Moskwie, będący imiennie adresowany na prezydenta Lecha Wałęsę. Przechowywany przez lata w archiwach MSZ dokument dot. kształtu umowy polsko-rosyjskiej, proponowanego przez ówczesnego szefa MSZ Krzysztofa Skubiszewskiego. Chodziło przede wszystkim o uregulowanie „majątkowych, finansowych i innych spraw związanych z wycofaniem wojsk Federacji Rosyjskiej z terytorium Polski” i „sprzedaż mienia ruchomego wojsk FR”.

- „Ta sprawa, a także związana z nią realizacja uchwały o ujawnieniu sowieckiej agentury spowodowała odwołanie pierwszego demokratycznego polskiego rządu po okresie okupacji sowieckiej”

- ocenił Michał Rachoń, który omawiał dziś dokument na antenie TVP Info.