W oświadczeniu Zarządu Narodowego Banku Polskiego czytamy, że „działania banku centralnego, w tym walka z inflacją i skup aktywów, były zgodne z prawem”.

Konstytucja stwierdza, że Narodowemu Bankowi Polskiemu przysługuje wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Jesteśmy jedyną instytucją w kraju, która może podejmować działania w tym zakresie – stwierdza członek zarządu NBP Paweł Szałamacha.

Co więcej, w celu realizacji polityki pieniężnej ustawa o NBP mówi czarno na białym, że NBP może sprzedawać i kupować różne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku. W związku z tym zarzut bezprawia jest całkowicie nieuzasadniony – podkreślił.

Odpowiedni list kierownictwa banku centralnego został skierowany także do marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Czytamy w nim, że „zarzuty stawiane przez przedstawicieli opozycji wobec prezesa NBP Adama Glapińskiego nie mają uzasadnienia”.

- Obronę prezesa NBP zapowiedziała również szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde – podaje Reuters.