Powyższe słowa Michela padły po piątkowym wystąpieniu na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Michel wyraził takie zapatrywanie przed spotkaniem ambasadorów UE, które odbędzie się w poniedziałek w ramach zintegrowanego politycznego reagowania kryzysowego.

- Zasadniczo uważam, że ... Unia Europejska (powinna) przyjmować tych, którzy są w niebezpieczeństwie z powodu swoich poglądów politycznych. Jeśli w Rosji ludzie są w niebezpieczeństwie z powodu swoich poglądów politycznych, ponieważ nie podążają za tą szaloną decyzją Kremla o rozpoczęciu tej wojny na Ukrainie, musimy wziąć to pod uwagę - powiedział Michel.

- Zgadzam się co do tego, że powinniśmy bardzo szybko współpracować i koordynować, bo częściowa mobilizacja jest czymś nowym - dodał.