W wyniku ujawnionych przez Biuro Antykorupcyjne Ukrainy nielegalnych działań urzędników państwowego JSC Ukrgasbanku instytucja ta straciła ponad 206 mln hrywien. Wśród podejrzanych znalazł się prezes Narodowego Banku Ukrainy.

Portal Ukrinform podaje, że kierownictwo banku do defraudacji wykorzystało informacje o umowach z dużymi klientami. Urzędnicy zawierali fikcyjne umowy z podmiotami, które jako „agenci” banku przeciągały dużych klientów. Podmioty te otrzymywały „wynagrodzenia” za „usługi agencyjne”. W ten sposób od 2014 do 2020 roku w ręce 52 fikcyjnych agentów miało trafić ponad 206 mln hrywien.

Prezes centralnego banku Ukrainy Kyryło Szewczenko złożył 4 października rezygnację ze stanowiska z „powodów zdrowotnych”.