Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze, z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami
Święty Filipie, wezwany przez naszego Pana nazajutrz po św. Piotrze i Andrzeju,
Święty Filipie, któryś zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem,
Święty Filipie, któryś po Wniebowstąpieniu Boskiego Mistrza glosil Ewangelię,
Święty Filipie, świadku zmartwychwstania Chrystusa,
Święty Filipie, filarze Kościoła,
Święty Filipie, pierwszy biskupie Jerozolimy,
Święty Filipie, umęczony za wiarę,
Święty Filipie, nazywany przez Żydów sprawiedliwym,
Święty Filipie, któryś miał udział w Męce i Zmartwychwstaniu Pana,
Święty Filipie, któryś zasłużył sobie na życie wieczne w niebie,
Święty Filipie, ustanowiony przez Jezusa, aby Mu towarzyszyć,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa, do głoszenia nauki,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa, aby mieć władzę wypędzania złych duchów,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa uczniu Jana Chrzciciela,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa u brzegu Jeziora Galilejskiego,
Święty Filipie, powołany przez Jezusa pośród tych, którzy ludzi łowić będą,
Święty Filipie, prawdziwy Izraelito wyznający Jezusowi swą wiarę,
Święty Filipie, nicwątpiący w cudotwórczą moc Jezusa, nowego Mojżesza,
Święty Filipie, oczekujący cudów,
Święty Filipie, mówiący Jezusowi: „Panie, pokaż nam Ojca",
Święty Filipie, przewodniku tych którzy poszli za Jezusem, ponieważ rozpoznali w Nim obiecanego Mesjasza,
Święty Filipie, rozpoznający nowość Jezusa, objawiciela Ojca,
Święty Filipie, będący długo przy Jezusie,
Święty Filipie, otwierający się na przyjęcie pełnego objawienia Ojca w Synu,
Święty Filipie, człowieku dojrzewającej wiary, która wymaga czasu i zaangażowania,
Święty Filipie, czasu utrapienia swego wołający do Pana,
Święty Filipie, któryś według tradycji był krewnym Chrystusa Pana,
Święty Filipie, który, podobnie jak Piotr, umiłowałeś Chrystusa,
Święty Filipie, któremu Pan Jezus objawił tajemnice Swojego w Ojcu istnienia,
Święty Filipie, mężu błogosławiony i męczenniku Jezusa,
Święty Filipie, posiadający niebieskie dziedzictwo,
Święty Filipie, którego przyjaciółmi byli Jezus i Maryja
Święty Filipie, serdeczny przyjacielu Pana Jezusa,
Święty Filipie, człowieku doskonały, do miary wielkości według Pełni Chrystusa,
Święty Filipie, jasno świecąca gwiazdo świętości,
Święty Filipie, pełny chwały obrońco wiernych,
Święty Filipie, który w trudach swoich kroczyłeś śladami Jezusa,
Święty Filipie, przez czystość, pokorę i żarliwość bliski Maryi,
Święty Filipie, przewodniku dusz, który tak wiele serc zwróciłeś ku Bogu,
Święty Filipie, siedmioma darami Ducha Świętego przyozdobiony,
Święty Filipie, pobożny i skupiony przed obliczem Bożym,
Święty Filipie, abyśmy z grzechów naszych powstali,
Święty Filipie, abyśmy szczerze pokutowali,
Święty Filipie, abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Święty Filipie, abyśmy w cnocie postępowali,
Święty Filipie, abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Święty Filipie, abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Święty Filipie, abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Święty Filipie, abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,
Święty Filipie, abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Święty Filipie, abyśmy sami od jedności Kościoła katolickiego nie odstąpili,
Święty Filipie, abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,
Święty Filipie, abyśmy po przejściu życia doczesnego z Bogiem się połączyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módlmy się: Panie Boże nasz, którego władza jest nieogarniona i chwała niedościgniona, którego miłosierdzie jest bez miary i miłość do człowieka niewypowiedziana, Ty sam, Władco, w łaskawości Twojej wspomnij na mnie. Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń mnie, Boże, łaską Twoją. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej drogi.

Akt strzelisty na każdą porę dnia
Święty Filipie Apostole! Pan Jezus, nasz Bóg prawdziwy, był Twym życiem. Spraw, abym ja również mógł z radością powiedzieć: „Jezu, Ty jesteś mym Życiem!".