Szymon Szynkowski vel Sęk w trakcie konferencji „Zderzenie kulturowe w UE” dodawał, że owa walka o przestrzeganie prawa UE oraz obiecane nam środki jest konieczna nawet wtedy, gdy mamy świadomość tego, że po drugiej stronie jest instytucja, która nie zawsze postępuje wobec nas fair.

Minister dodawał, że miejsce Polski jest w unijnych strukturach. Wskazywał jednak na chęć współkształtowania jej polityki przez Polskę. Warszawa jest bowiem przeciwna tendencjom federalistycznym.