Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w pierwszej połowie kwietnia – czytamy - Koalicja Obywatelska zdobyłaby 35 proc. poparcia, podczas gdy Prawo i Sprawiedliwość musiałoby zadowolić się jedynie 23 proc. głosów. Konfederacja znalazłaby się na trzecim miejscu z poparciem na poziomie 14 proc., a Trzecia Droga oraz Lewica uzyskałyby odpowiednio 10 proc. i 5 proc. poparcia.

Sondaż wykazał, że 83 proc. respondentów zadeklarowało chęć udziału w wyborach, co wskazuje na duże zaangażowanie społeczne w proces wyborczy.

Należy zauważyć, że badanie zostało przeprowadzone bezpośrednio po kampanii wyborczej i dniu wyborów samorządowych, co pozwoliło respondentom na świadome ocenienie wyników exit poll oraz faktycznych wyników wyborów.

Wyniki sondażu wskazują na znaczący wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej w porównaniu z notowaniami z poprzednich miesięcy. Prawo i Sprawiedliwość odnotowało natomiast spadek poparcia o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem.

Niezmiennie utrzymuje się poparcie dla Trzeciej Drogi, które wyniosło 10 proc., co oznacza wzrost o 1 punkt procentowy. Natomiast poparcie dla Lewicy spadło o 3 punkty procentowe, osiągając wynik na poziomie 5 proc.

Sondażownia podkreśliła, że okres okołowyborczy charakteryzuje się większą mobilizacją i wzrostem decyzyjności wśród wyborców, co przejawia się w obniżeniu odsetka osób mających trudności z wyborem preferowanej partii.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w okresie od 8 do 11 kwietnia 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.