Podium zamyka Trzecia Droga z poparciem rzędu 15,3 proc. Próg przekraczają zarówno Lewica (10,2 proc.) jak i Konederacja (8 proc.). 5,8 proc. badanych nie wie, na kogo chciałoby oddać swój głos.

Jeśli chodzi frekwencję, 54,8 proc. badanych odpowiedziało, że wzięłoby udział w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę. 41,5 proc. odpowiedziało przecząco, a 3,4 proc. nie ma zdania. Sondaż przeprowadzono w dniach 10-11 lutego.