Polacy są w tej sprawie niemal dokładnie podzieleni na pół, ale szala zaczyna przechylać się na korzyść tych, którzy uważają, że UE w relacjach z Polską „nie postępuje uczciwie”.

Co ciekawe działania Unii postrzega negatywnie przygniatająca większość wyborców rządzącej od blisko siedmiu lat Zjednoczonej Prawicy, stanowiąca aż 71 proc. tej grupy.

40 proc. ankietowanych wyraziła opinię, że UE postępuje uczciwie w relacjach z Polską, a 19 proc. nie ma w tej sprawie wyrobionego stanowiska.

W badaniu wzięło udział N=1066 osób a zostało ono zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 5 do 8 sierpnia 2022 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków.