Z sondażu CBOS wynika, że obecnie Franciszek uchodzi za autorytet dla 57 proc. ankietowanych Polaków. To bardzo znaczący spadek w porównaniu do badania sprzed 7 lat.

Ogólna tendencja wydaje się być jednak nieco szersza. Jeszcze we wrześniu 2018 roku za autorytet moralny uważało polskiego papieża Jana Pawła II aż 92 proc. Polaków. Obecnie taką deklarację złożyło już 81 proc. ankietowanych.

Najniższy spadek w tego typu badaniu notuje obecny papież-senior Benedykt XVI, który jednak cieszył się zdecydowanie najniższym wskaźnikiem spośród wszystkich trzech wymienionych hierarchów.

Benedykt XVI pozostaje autorytetem dla 60 proc. badanych, podczas gdy w ramach poprzedniego tego typu pomiaru w 2013 roku odnotował on wynik na poziomie 64 proc.

Jak wynika z badania CBOS osoby wierzące i uczestniczące w praktykach religijnych (przynajmniej 1-2 razy w miesiącu) z reguły uznają autorytet papieży, zwłaszcza Jana Pawła II.

Polacy pytani czy wśród ludzi Kościoła jest osoba, która jest dla nich autorytetem w sprawach wiary i moralności najczęściej wskazywali właśnie polskiego papieża - Jana Pawła II oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego, ale także ks. Jerzego Popiełuszkę, rzadziej natomiast Matkę Teresę z Kalkuty, świętą Faustynę czy ojca Pio.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 2 do 12 maja na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.