Abp Arguello przekonywał podczas wygłoszonej przez siebie homilii, że noszenie sutanny czy habitu jest nie tylko zewnętrznym świadectwem oddania się Bogu, ale w dzisiejszych czasach urasta wręcz do rangi „rewolucyjnego gestu”.

Arcypasterz Valladolid stwierdził, że w dzisiejszych zlaicyzowanych czasach i społeczeństwach „z pewnością noszenie stroju duchownego to rewolucja".

Abp Luis Arguello skonstatował również, że dzisiejszy wiat potrzebuje tej „nadprzyrodzoną obecności na ulicach i placach”, której przejawem jest już same świadectwo stroju duchownego.